Przejdź do treści
Blog
Blog

Animacja społeczna i wolontariat

Chcesz zaangażować społeczność lokalną w działania? Szukasz informacji na temat wolontariatu? Planujesz działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach? Poniżej zebraliśmy dla Ciebie artykuły na temat animacji społecznej, edukacji obywatelskiej i wolontariatu dostępne na polskim EPALE!

Chcesz zaangażować społeczność lokalną w działania? Szukasz informacji na temat wolontariatu? Planujesz działania na rzecz osób o niskich kwalifikacjach? Poniżej zebraliśmy dla Ciebie artykuły na temat animacji społecznej, edukacji obywatelskiej i wolontariatu dostępne na polskim EPALE!

     

    

Animacja społeczna

Działania lokalne, animacja społeczno-kulturalna na obszarach wiejskich, metody aktywizacji i mobilizacji społecznej. Kreatywnie, oryginalnie, z potencjałem. Zobacz jak to robią inni animatorzy i podziel się własnymi doświadczeniami. Komentuj, publikuj, udostępniaj! 

Animator - człowiek któremu zależy

Pandemiczne dylematy animatorów

11 kroków do aktywności

Pani od wszystkiego

Kobieca aktywność na lubelskiej wsi

Perspektywa ostatniego rzędu, czyli po co animatorom superwizja?

Edukacyjna moc wizyty studyjnej

Pomysł, wniosek, działanie... nie tylko na wsi

Czasem wystarczy powiew wiatru w skrzydła

Animować z głową

Jak uczy się społeczność? Obszary rewitalizowane

Dodać mocy do pomocy

Self-Reg, total parenting i nawigacja stresem. O tym, jak dbać o obszar prospołeczny w edukacji dorosłych

Psychologia w edukacji kulturowej. Porozumienie bez Przemocy i Metoda Kręgów Naprawczych

Zdalni do animacji

Organizacje wiejskie w czasach zarazy

Koła Gospodyń Wiejskich potrzebują edukacji

Biblioteka a świat - od działań lokalnych do problemów globalnych

Aktywność na wsi? To możliwe!

Kaszubski Uniwersytet Ludowy - dobra praktyka pracy z seniorami

"Śląsk bez granic" - wykorzystanie metodyki harcerskiej w edukacji regionalnej młodych dorosłych.

10 pomysłów dla Sołtysek i Sołtysów

   

Edukacja obywatelska

O aktywnych obywatelach, tożsamości kulturowej i edukacji w konsultacjach. Od teorii do praktyki.

Co to znaczy być aktywnym obywatelem i jak się nim stać?

Edukacja w konsultacjach

Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych: między teorią a praktyką (Część I)

Czy debaty oksfordzkie są dobrym narzędziem do prowadzenia konsultacji społecznych

Edukacja osób dorosłych i kwestie obywatelskie w społeczeństwach pokonfliktowych

Tożsamość kulturowa a dzisiejsza Europa. Kompetencja kluczowa: świadomość i ekspresja kulturalna

     

Wolontariat

Czy wolontariat ma ograniczenia wiekowe? Jak projektować działania? Na czym polega e-wolontariat? Jak działa Klub Wolontariusza? Zapoznaj się z dobrymi praktykami. Sprawdź jakich błędów unikać a jakie działania wdrażać.

E-recepta, e-lekcja, e-wolontariat

Jak stracić wolontariusza w 10 dni?

(Nie) widzialna ręka – wsparcie seniorów w czasie kwarantanny

„Kocha, tuli, szanuje”. O tym, że wolontariat nie ma ograniczeń wiekowych

Pomaganie wzmacnia

Wolontariat dla dziedzictwa – czy może stać się modny w Polsce?

Refleksje liderów o wolontariacie i wolontariuszach...

Wolontariat pracowniczy – szansą na podniesienie kompetencji zawodowych czy sprytny zabieg promocyjny firm?

Klub Wolontariusza „Dobrovolnik”

E-wolontariat, czyli jak pomagać i uczyć się dzięki nowoczesnym technologiom

Być czy nie być… wolontariuszem na starość? Oto jest pytanie. O znaczeniu wolontariatu w życiu seniorów

       

Umiejętności podstawowe

Czym są umiejętności podstawowe? Jak wspierać osoby o niskich kwalifikacjach? Co to jest analfabetyzm funkcjonalny i kogo dotyczy? Strategie, ścieżki i propozycje działań.

Budżet w pigułce!

Czy niskie umiejętności podstawowe to domena grup defaworyzowanych?

Strategie zrównoważonej edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Od rozwoju społeczności po umiejętności podstawowe

Zintegrowane podejście do polityki w zakresie umiejętności podstawowych

Walka z marginalizacją oznacza walkę z analfabetyzmem

Alfabetyzacja seniorów

Czym jest umiejętność czytania i pisania?

Analfabetyzm funkcjonalny dorosłych w krajach bogatego Zachodu

Europejski plan działania w zakresie umiejętności podstawowych związanych z pracą

Ścieżka włączenia cyfrowego

Osoby o niskich kwalifikacjach? Naprawdę?

Banki wiedzy i żywności – czyli jak zaprosić Polki i Polaków do edukacji?

Co drugi Polak ma problem z wiedzą finansową

Historie uczniów: Umiejętność pisania i czytania u osób dorosłych i powrót do szkoły

Edukacja zdrowotna

Różne oblicza edukacji prozdrowotnej. Jak projektować? Skąd czerpać wiedzę? Jak promowac i wdrażać? 

Przeżyją najlepiej wykształceni. Edukacja zdrowotna   

Wpływ diety na zdolność zapamiętywania i profilaktykę choroby Alzhaimera w aspekcie edukacji osób dorosłych

Edukacja zdrowotna skierowana do pracowników- jak ją prowadzić, żeby miała sens?

#Zdrowie – kampanie prozdrowotne w edukacji pozaformalnej dorosłych

Starzenie się społeczeństw- problem demograficzny czy wyzwanie współczesności?

Zdrowie, dobre samopoczucie i edukacja dorosłych

EPALE przeprowadza wywiad z Jamesem Foxem – założycielem Prison Yoga Project (Projekt “Joga w więzieniu”)

Biblioteka materiałów

Język równościowy

Jesteśmy dorośli, traktujmy się poważnie.

Trzy miejsca, w każdym inne potrzeby i możliwości...

Od A do Z LGBTQIAP

Oblicza animacji społecznej

Raport z badania jakościowego w ramach projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”

Ocena wpływu wsparcia kierowanego do osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie mazowieckim na ich sytuację po zakończeniu udziału w projekcie

Kompetencyjny model wolontariatu. Wolontariat pierwszym krokiem na rynek pracy. Do dzieła!

Poradnik. Jak zorganizować w gminie efektywny wolontariat oparty o seniorów (broszura informacyjna)

Wolontariat w planowaniu kariery zawodowej studentów

Model innowacji społecznej „Mój własny kąt”

Program działania wraz z procedurami postępowania z uczniami zagrożonymi przedwczesnym zakończeniem nauki oraz program adaptacji uczniów, którzy ją na nowo podjęli

Znajdę pracę – poradnik dla osób aktywnie poszukujących pracy

Wolontariat – czas stracony czy bezcenny

Modele aktywizacji osób bezrobotnych

Podręcznik dla młodych trenerów nt. komunikacji wizualnej, przedsiębiorczości, wolontariatu i doradztwa zawodowego

***

Interesuje Cię konkretne zagadnienie z obszaru animacji społecznej i wolontariatu? Napisz o tym w komentarzu, a postaramy się dla Ciebie rozwinąć ten temat.

A może chcesz podzielić się własnym doświadczeniem? Opisać metodę jaką wykorzystujesz lub projekt nad którym pracujesz? Publikuj własne artykuły na EPALE. Sprawdź jak to zrobić.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnowsze dyskusje

Dyskusja EPALE: Blended learning w edukacji dorosłych

W czwartek 26 listopada 2020 r., od godz. 10.00 do 16.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat blended learning w edukacji dorosłych. Dyskusja będzie miała zupełnie nowy format, zaczynając od 30-minutowej transmisji na żywo, której towarzyszyć będzie rozmowa w formie komentarzy na platformie.

Więcej

Dyskusja EPALE: Integracja społeczna starzejącego się społeczeństwa i edukacja międzypokoleniowa

W środę 28 października, od godziny 10.00, EPALE będzie gospodarzem internetowej dyskusji na temat integracji społecznej starzejącego się społeczeństwa i edukacji międzypokoleniowej. Komentarze będą otwarte 19 października, aby uczestnicy mogli się przedstawić i zamieścić swoje uwagi z wyprzedzeniem. Dołącz do dyskusji!

Więcej

Dyskusja EPALE: Zapewnienie edukacji w zakresie podstawowych umiejętności

Podstawowe umiejętności są przekrojowe. Są one istotne nie tylko dla edukacji, ale także dla polityki zatrudnienia, zdrowotnej, społecznej i środowiskowej.  Dyskusja online odbędzie się na tej stronie w dniach 16-17 września w godzinach 10:00-16:00 CET i będzie moderowana przez koordynatorów tematycznych EPALE Gracielę Sbertoli (sekretarza generalnego EBSN) i Tamása Harangozó.

Więcej