European Commission logo
Utwórz konto
Można wpisać wiele słów, odzielając je przecinkami.

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Tagi

Learners tag.
Słuchacze

Beneficjenci, którzy zdobywają wiedzę dzięki lekcjom, kursom, ćwiczeniom praktycznym i inne metodom

Skills tag.
Umiejętności

Zdolność do robienia czegoś prawidłowo w określonej dziedzinie, wynikająca z posiadanej wiedzy, praktyki i predyspozycji.

Policy tag.
Polityki

Ramy, finansowanie i plany obejmujące wspólne cele i procedury w dziedzinie edukacji dorosłych

Quality tag.
Jakość

Poziom kompetencji lub standardów osiągnięty dzięki działaniom edukacyjnym, materiałom lub programom