European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Learners tag.
Учещи

Потребители, които придобиват знание чрез уроци, учене, практически упражнения и други методи

Environments tag.
Околна среда

Физически или онлайн локации, контекст и култури, в които професионалистите и обучителите в образованието за възрастни преподават

Policy tag.
Политики

Рамки, финансиране и планове, обхващащи общи цели и процедури в областта на образованието за възрастни