European Commission logo
Create an account

F.A.Q

Общо

Съдържание

Събития/календар

Целева група/Занитересовани страни

Сътрудничество/Комуникация

Техническо изискване

Регистрация

Предстоящи събития

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?