European Commission logo
Create an account
Can select multiple words with divider comma

EPALE - Avrupa'da Yetişkin Öğrenimi Elektronik Platformu

Learners tag.
Öğrenciler

Dersler, çalışma, pratik alıştırmalar ve diğer yöntemlerle bilgi edinen yararlanıcılar

Environments tag.
Ortamlar

Yetişkin eğitimcilerin ve eğitmenlerin öğrettikleri kültürler, içerikler, fiziksel veya online konumlar

Policy tag.
Politika

Yetişkin eğitimi alanındaki ortak hedefleri ve yöntemleri kapsayan çerçeveler, finansman ve planlar

Quality tag.
Kalite

Bir eğitim faaliyeti, materyali veya programıyla elde edilen yeterlilik veya standartların seviyesi