European Commission logo
Create an account
Community of European VET practitioners

Community of European VET practitioners

Тази професионална общност на практиците (CoP) ще укрепи общността на професионалното образование и обучение (ПОО) в целия Европейски съюз.

Тя се отнася за практиците, които развиват умения у млади хора и възрастни на пазара на труда, за да им помогнат да предвидят и да се подготвят по-добре за бъдещи предизвикателства.

Това пространство има за цел да бъде интерактивна платформа за учители, обучители, тютори в предприятията, преподаватели, както за всички, които работят в мрежа и обменят добри практики и идеи, за да намерят конкретни решения на техните проблеми с помощта на колеги, както и за свързване с европейските политики и за допринасяне към изпълнението на инициативите за професионално образование и обучение в Европа. Това ще доближи политиката до практиката.

Дискусиите ще обхващат основно онлайн/дистанционно обучение, зелени умения, социално включване и мобилност за учене. В тази област Европейската комисия ще споделя информация и инициативи, които биха могли да ви бъдат полезни. Тази общност на практикуващите (CoP) е тук за Вас: включете се! Тази професионална общност на практикуващите (CoP) ще предлага интересно съдържание, включително новини, разработване на политики и онлайн дискусии.

Ако сте член на EPALE и искате да се присъедините към общността, можете да кликнете върху „заявка за членство“ по-долу.

Силно препоръчваме потенциалните членове да включват възможно най-много подробности в своите публични профили в EPALE (кой сте, от къде сте, Вашата професия, Вашия опит в ПОО и всякаква друга информация, свързана с Вашата професия, която смятате за важна, включително връзки към Вашата организация, ако е приложимо). Това ще позволи на модераторите на общността да Ви предоставят подходяща информация, а на останалата част от общността, да има лесен достъп до съответната информация за членовете, който да помага на свързването между тях.

Ако не сте член на EPALE, щракнете върху "регистрация" в горния десен ъгъл на страницата, за да станете член на EPALE; след това ще можете да кандидатствате за членство в тази група.

Професионалната общност на практиците (CoP) в ПОО се основава на съществуващата работа, включително в CEDEFOP (Европейският център за професионално обучение), създаден в сътрудничество с Генерална дирекция "Заетост, социални въпроси и приобщаване и експертната група: Платформа на европейските асоциации на доставчици на професионално образование и обучение през 2015 г.

Поддържайте връзка с динамичната общност на практиците в професионалното образование и обучение.

Community of European VET practitioners – Members' group

663 Членове
Image001_5
This is a platform to network and exchange practices and ideas, keep up to date with European policies and contribute to European VET initiatives. Join us and fellow VET practitioners in discussions