European Commission logo
Vytvořit účet
Může vybrat více slov, slova oddělujte čárkou

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

Týká se odborníků zabývajících se rozvojem dovedností mladých lidí a dospělých důležitých pro trh práce, aby mohli lépe předvídat budoucí výzvy a připravit se na ně.

Tento prostor si klade za cíl být interaktivní platformou pro učitele, školitele, interní lektory pro vytváření sítí a výměnu osvědčených postupů a nápadů, pro hledání konkrétních řešení jejich problémů s pomocí kolegů, udržování aktuálních informací o evropských politikách a přispívání k iniciativám EU v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Pojďme přiblížit politiku praxi!

Diskuze se budou týkat především online/distančního vzdělávání, ekologických dovedností, sociálního začlenění a vzdělávací mobility. Evropská komise bude v tomto prostoru sdílet informace a iniciativy, které by pro vás mohly být užitečné. Tento CoP je tu pro vás: aktivně se zapojte! CoP bude obohacený zajímavým obsahem včetně zpráv, vývoje politiky a online diskuzí. Pokud jste členem EPALE a chtěli byste se připojit ke komunitě, můžete níže kliknout na „požádat o členství“.

Důrazně doporučujeme, aby potenciální členové uvedli na svých veřejných profilech EPALE co nejvíce podrobností (kdo jste, odkud, váš profesní titul, oblasti vašeho odborného vzdělávání a přípravy a další odborné informace, které považujete za relevantní, včetně odkazů na vaši organizaci, pokud existuje). To umožní moderátorům komunity poskytnout vám informace šité na míru a ostatním z komunity snadný přístup k příslušným informacím o členech.

Pokud nejste členem EPALE, kliknutím na „registrovat“ v pravém horním rohu stránky se registrujete jako člen EPALE; poté budete moci požádat o členství ve skupině.

CoP navazuje na stávající činnost včetně evropského společenství poskytovatelů učení Cedefop, které bylo zřízeno ve spolupráci s GŘ EMPL a expertní skupiny Platformy evropských asociací poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy v roce 2015.

Zůstaňte v kontaktu s aktivní komunitou odborníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Community of European VET practitioners – Members' group

953 členové
Image001_5
This is a platform to network and exchange practices and ideas, keep up to date with European policies and contribute to European VET initiatives. Join us and fellow VET practitioners in discussions