European Commission logo
Vytvořit účet
Může vybrat více slov, slova oddělujte čárkou

EPALE - Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

Oznámení o souboru cookie

Aby tyto webové stránky správně fungovaly, musíme na vaše zařízení občas umístit malé datové soubory, kterým se říká soubory cookie. Tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

 

Co jsou soubory cookie?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.

Trvalé cookies jsou cookies uložené na vašem počítači, které nejsou automaticky smazány při zavření prohlížeče, na rozdíl od souborů cookie relace, které se po vypnutí prohlížeče vymažou.

Pokaždé, když navštívíte tyto internetové stránky, budete vyzváni, abyste cookies přijali nebo odmítli.

 

Jak používáme cookies?

Soubory cookie v EPALE se používají buď ke zlepšení uživatelských zkušeností, nebo ke shromažďování anonymních statistických údajů.

Zkuste si soubory cookies pro zlepšení cookies ukládají preference a informace uživatele, které zdokonalují návštěvu uživatele tím, že zobrazují nebo skrývají určité prvky a přijímají rozhodnutí, která mají vliv na rychlost stránek.

Statistické údaje se shromažďují za účelem odhalování uživatelských trendů a možných problémů. Tyto informace pomáhají týmu EPALE naplánovat budoucí zlepšení.

Naněkterých našich stránkách však budete muset přijímat soubory cookies od externích organizací.

Toto jsou 3 typy cookies první strany, které používáme:

  • uložení preferencí uživatele
  • umožnění provozu stránky
  • shromažďovat analytické údaje (o chování uživatele).

 

Typy souborů cookie

Relace – jedná se o soubory cookie, které existují pouze po dobu trvání návštěvy. Jakmile uživatel zavře prohlížeč, jsou tyto soubory cookies ukončeny.

Perzistentní – tyto soubory cookies mají datum ukončení platnosti a zůstanou v souboru v počítači uživatele, dokud není dosaženo data skončení platnosti. Zavření prohlížeče tyto cookies nebude smazat, ale prohlížeč je lze kdykoli použít k jejich vymazání (informace o tom, jak cookies odstranit).

Cookies používané v EPALE

Název cookieDruhVypršeníPopis a účel

popup_message_Zobrazeno

Zasedání

Uzavření prohlížeče

EPALE čas od času provádí průzkum, a v důsledku toho se všem uživatelům zobrazí vyskakovací zpráva pokaždé, když EPALE navštíví. Uživatel může zavřít vyskakovací okno a vytvoří tento soubor cookie, který systému ukáže, že nebude zobrazovat vyskakovací zprávu pro zbytek návštěvy uživatele v EPALE. Tento soubor cookie je určen ke zlepšení zkušeností uživatele a není nezbytný pro funkčnost stránek. Tento soubor cookie nevyžaduje souhlas uživatele.

has_js

Zasedání

Uzavření prohlížeče

Některé prvky stránek potřebují Javascript, aby mohly fungovat. Systém používá tento soubor cookie k identifikaci, zda uživatel Javascript aktivoval, či nikoli, a odpovídajícím způsobem se přizpůsobí. Tento soubor cookie má zásadní význam pro funkčnost stránek a vzhledem k tomu, že se jedná o cookies první strany, nevyžaduje souhlas uživatele.

epale_stick_to_https

Zasedání

Uzavření prohlížeče

Tento soubor cookie je odpovědný za šifrování komunikace mezi vaším prohlížečem a EPALE. Tento soubor cookie nevyžaduje souhlas uživatele.

EPALE-no-mobile-link

Zasedání

Uzavření prohlížeče

Zobrazit vyskakovací okno pro mobilní aplikaci.

SSESSxxxx

Zasedání

Uzavření prohlížeče

Identifikátor relace používaný místy Drupal

PHPSESSID

Zasedání

Uzavření prohlížeče

Udržovat bezpečnou relaci pro uživatele.

_pk_ses.#

Stálá

30 dnů

Tyto 3 cookies používá Europa Analytics (Piwik) ke shromažďování statistických údajů. Tyto soubory cookies nejsou pro fungování EPALE zásadní, ale shromážděné statistické údaje se používají ke zlepšení EPALE. Tyto cookies vyžadují souhlas uživatele a uživatel se může rozhodnout, že je zablokuje. Viz oddíl „Jak kontrolovat soubory cookies“ níže. Identifikuje stránky, které tentýž uživatel během téže návštěvy prohlédnul. anonymně – o uživateli se neshromažďují žádné osobní údaje)

_pk_id.#

Stálá

13 měsíců

Rozpoznává návštěvníky stránek (anonymně – o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje)

_pk_ref.#

Stálá

6 měsíců

aucp13n

Stálá

12 hodin

Za účelem zvýšení výkonnosti internetových stránek EPALE využívá ukládání do vyrovnávací paměti. Jeden z mechanismů ukládání do vyrovnávací paměti se nazývá Authcache a je určen pro ověřené uživatele. Authcache potřebuje tento soubor cookie, aby mohl fungovat. Tento soubor cookie nemá zásadní význam pro funkčnost internetových stránek, ale je nezbytný pro lepší výkonnost. Nevyžaduje souhlas uživatele.

Drupal.tableDrag.showVosm

Stálá

12 měsíců

Tento soubor cookie pomáhá s operacemi stolů v back-endu. Bude instalován v závislosti na úloze a oprávněních uživatele, takže ne každý uživatel, který EPALE navštíví, jej obdrží. Tento soubor cookie vyžaduje souhlas uživatele a uživatel se může rozhodnout jej zablokovat. Viz oddíl „Jak kontrolovat soubory cookies“ níže.

krk1

Stálá

6 měsíců

Ukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)

 

Cookies třetích stran

Některé naše stránky zobrazují obsah i od smluvních dodavatelů z jiných domén než europa.eu. Například i náš dodavatel, který pomáhá provozovat kontaktní centrum Europe Direct. Externí hosting může k fungování vyžadovat cookies.

Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebooku a Twitteru. Aby se Vám obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiky týkající se souborů cookie, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Pokud však tento obsah nezobrazíte, nejsou na vašem zařízení instalovány žádné cookies třetích stran.

Třetí strany poskytující služby:

YouTube

Twitter

Facebook

LinkedIn

SoundCloud

Tyto služby třetích stran jsou mimo kontrolu EPALE. Poskytovatelé mohou kdykoli změnit podmínky, účel, způsob používání souborů cookies atd.

 

Jak kontrolovat soubory cookies

Soubory cookie můžete kontrolovat a/nebo smazat podle vašeho přání – podrobnosti naleznetena stránkách oncookies.org. Z počítače můžete vymazat všechny stažené soubory cookie a většinu prohlížečů nastavit tak, aby se jejich umisťování do počítače zabránilo. Pokud tak ovšem učiníte, budete zřejmě muset ručně upravovat určité preference při každé návštěvě stránek a některé služby a funkce nebudou fungovat.