chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

Świadomość finansowa

Blog

| 30 Listopad 2020
| przez Agata Boruczkowska

Pandemia koronawirusa spowodowała ogromne zamieszanie na rynku finansowym. Silne wahania odnotowała zarówno giełda papierów wartościowych, jak i kursy walut i metali szlachetnych. Zmienił się także system pracy, w tym w sektorze finansowym. Częściowe zamknięcie gospodarki sprawiło, że znaczny odsetek pracowników sektora przeszedł na pracę zdalną, a wielu zostało zwolnionych. Czego możemy się spodziewać w najbliższym okresie?

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 27 Listopad 2020
| przez Aldis Lazda

Vecāka gadagājuma cilvēku sociālā iekļaušana ir viens no Eiropas Komisijas vadošajiem politiskajiem projektiem, kurus ES ar dažādiem finanšu instrumentiem un programmām ir regulāri finansējusi iepriekšējos programmu periodos. Ir pierādīts, ka sociālu iemeslu dēļ ir ļoti svarīgi rūpēties par to, lai vecākie mūsu sabiedrības dalībnieki var vadīt aktīvu dzīvi un iesaistīties mūsu sabiedrības ilgtspējīgā attīstībā.

piątek 4 Grudzień 2020, Latvia

Patērētāju tiesību seminārs

Erasmus+ projekta “Finanšu izglītība pedagogiem” ietvaros 4. decembrī notiks tiešsaistes informācijas izplatīšanas pasākums. Pasākuma vadīs Andrejs Vanags – Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas jurists, augstskolu lektors ar 20 gadu stāžu un Patērētāju strīdu risināšanas komisijas loceklis.

Aktualności

| 25 Listopad 2020
| przez Sarmite Pilate

Erasmus+ projekta “Finanšu izglītība pedagogiem” ietvaros 4. decembrī notiks tiešsaistes informācijas izplatīšanas pasākums. Pasākuma vadīs Andrejs Vanags – Patērētāju interešu aizsardzības asociācijas jurists, augstskolu lektors ar 20 gadu stāžu un Patērētāju strīdu risināšanas komisijas loceklis.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 24 Listopad 2020
| przez Altheo VALENTINI

L'inclusion sociale des personnes âgées est l'une des politiques phares de la Commission européenne. Si elle a très régulièrement été à l'ordre du jour dernièrement, elle a également été promue par de nombreux instruments et programmes de financement de l'UE. Cela a permis de mettre en évidence les multiples aspects qui peuvent contribuer à sensibiliser plus largement le public à la valeur sociale et culturelle que représente la participation active des personnes âgées au développement durable de notre société.

 

Materiały

| 19 Listopad 2020
| przez Peter Maľa
Správa je príspevkom Medzinárodnej rady pre vzdelávanie dospelých - The International Council for Adult Education (ICAE) do diskusie v rámci iniciatívy UNESCO Budúcnosti vzdelávania - Futures of Education.
The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 16 Listopad 2020
| przez Györgyi Bajka

Az idősek társadalmi befogadása az Európai Bizottság egyik kiemelt szakpolitikai célkitűzése. Az elmúlt támogatási időszakban időszakban számos különböző uniós finanszírozási eszköz és program folyamatos támogatását élvezte. Ily módon lehetővé vált számos olyan szempontra való rávilágításfejl, amelynek segítségével széles körben elismertté válhat az, hogy milyen társadalmi és kulturális értékkel bír közösségeink idős tagjai tevékeny életmódjának megőrzése és társadalmunk fenntartható fejlődésébe való teljes körű bevonása sszempontjából.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 16 Listopad 2020
| przez EPALE NSS Sverige

Social integration av äldre är en av Europeiska kommissionens viktigaste flaggskeppsinitiativ. Det har ständigt främjats under tidigare programperioder och av många av EU:s olika finansieringsinstrument- och program. På så sätt har det varit möjligt att belysa den mängd aspekter som kan bidra till ett utbrett erkännande av det sociala- och kulturella värdet av att hålla de äldre medlemmarna i våra samhällen aktiva och fullt delaktiga i den hållbara utvecklingen av vårt samhälle.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 16 Listopad 2020
| przez EPALE Österreich

Die soziale Inklusion älterer Menschen ist eines der politischen Leuchtturmprojekte der Europäischen Kommission, das in den vergangenen Programmperioden durch verschiedenste Finanzierungsinstrumente und -programme der EU laufend gefördert wurde. So konnte aufgezeigt werden, dass es aus sozialen und kulturellen Gründen in vielerlei Hinsicht wichtig ist, dafür zu sorgen, dass die älteren Mitglieder unserer Gemeinschaften ein aktives Leben führen und in die nachhaltige Entwicklung unserer Gesellschaft eingebunden bleiben.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 11 Listopad 2020
| przez Piret Maiberg-Nõu

Eakate sotsiaalne kaasatus on üks Euroopa Komisjoni juhtpoliitikatest. Varasematel programmiperioodidel on seda pidevalt reklaamitud paljude erinevate ELi rahastamisvahendite ja programmide kaudu. Sel moel on olnud võimalik esile tuua mitmeid aspekte, mis võivad aidata meil väärtustada eakate liikmete aktiivset ja täielikku kaasamist ühiskonna säästvasse arengusse ning tunnustada kaasamise sotsiaalset ja kultuurilist väärtust.

Podcast Building resilience through basic skills programs

Blog

| 10 Listopad 2020
| przez NSS EPALE Nederland

Het is ontzettend belangrijk dat burgers en samenlevingen veerkrachtiger leren reageren op onverwachte uitdagingen, zodat ze beter voorbereid zijn en zich sneller kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. De huidige EPALE podcast is gemaakt door de EBSN in samenwerking met experts om de voorwaarden en de rol van basisvaardigheden aan de orde te stellen in algemeen beleid en de praktijk.  

Financial growth

Blog

| 6 Listopad 2020
| przez Ingrida Muraskovska

Jau sešus gadus tiek īstenots 2014. gadā ieviestais memorands “Latvijas iedzīvotāju finanšu pratības stratēģija 2014–2020”, lai pakāpeniski paaugstinātu iedzīvotāju finanšu pratības līmeni, kas ir būtiska ikvienam iedzīvotājam un valsts attīstībai kopumā.

piątek 6 Listopad 2020, Italy

Diventare volontari: una chance per l’inclusione

Il seminario ha lo scopo di presentare il percorso formativo a distanza del progetto Erasmus+ EVOLVE, di cui è capofila Provincia di Livorno Sviluppo srl, per introdurre al mondo del volontariato le persone con livelli di istruzione di base. Scopo del progetto infatti è incentivare la partecipazione alla vita civile di persone con basse qualifiche attraverso il volontariato, per aiutarle a inserirsi nella comunità, e dare un contributo concreto alle organizzazioni che operano nei servizi sociali, dotandole di personale volontario.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 3 Listopad 2020
| przez Monika Smekalová

Sociální začleňování starších osob je jednou z hlavních politik Evropské komise. Během minulých programových období bylo neustále propagováno mnoha různými nástroji a programy EU. Tímto způsobem bylo zdůrazněno množství aspektů, které mohou přispět k širšímu uznání sociální a kulturní hodnoty udržení starších občanů aktivními, plně zapojenými do života komunit.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 27 Październik 2020
| przez Maya Slavova

Социалното включване на възрастните хора е една от водещите политики на Европейската комисия. През последните програмни периоди постоянно се популяризира и от много различни инструменти и програми за финансиране от ЕС. По този начин беше възможно да се подчертаят множеството аспекти, които могат да допринесат за широкото признаване на социалната и културна стойност на поддържането на възрастните членове на нашите общности активни и изцяло ангажирани в устойчивото развитие на нашето общество.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 27 Październik 2020
| przez Altheo VALENTINI

La inclusión social de las personas mayores es una de las políticas emblemáticas de la Comisión Europea. Se ha promovido constantemente durante los últimos períodos de programación y por muchos instrumentos y programas de financiación de la UE diferentes. De este modo, se ha podido destacar la multitud de aspectos que pueden contribuir al reconocimiento generalizado del valor social y cultural de mantener a los miembros mayores de nuestras comunidades activos y plenamente implicados en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad.

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Blog

| 27 Październik 2020
| przez Altheo VALENTINI

Social inclusion of the elderly is one of the European Commission’s flagship policies. It has been constantly promoted during past programming periods and by many different EU Funding Instruments and Programmes. In this way, it has been possible to highlight the multitude of aspects that can contribute to widespread recognition of the social and cultural value of keeping the elderly members of our communities active and fully involved in the sustainable development of our society.

Podcast Building resilience through basic skills programs

Blog

| 23 Październik 2020
| przez Malgorzata Dybala

Kluczowe znaczenie ma uodpornienie obywateli i społeczeństw na nieoczekiwane wyzwania oraz umożliwienie im większej gotowości do natychmiastowego dostosowania się do szybko zmieniających się okoliczności. Obecny podcast EPALE został przygotowany przez Europejską Sieć Umiejętności Podstawowych z udziałem ekspertów w celu omówienia ogólnego stanu i roli polityki i praktyki w zakresie podstawowych umiejętności w budowaniu odporności osób dorosłych.

Blog

| 9 Październik 2020
| przez NSS EPALE Nederland

In de reeks Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren is een nieuw artikel verschenen: Geldzorgen en educatie. Leren, signaleren, bespreken en verwijzen. Leren in de educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren is een reeks van artikelen voor iedereen die lesgeeft aan volwassenen die hun basisvaardigheden willen bijspijkeren of uitbreiden. Het gaat om het leren van Nederlandssprekende volwassenen in formeel en non-formeel onderwijs. Op het gebied van taal, rekenen, digitale vaardigheden, vaardigheden die je ook nodig hebt als het gaat om omgaan met gezondheid, opvoeding, werk, leren, rondkomen met je geld.

Aktualności

| 6 Październik 2020
| przez Ingrida Muraskovska

Kuldīgas novada bērnu un jauniešu vecāki tiek aicināti iegūt jaunas zināšanas nodarbību ciklā “Ģimeņpratība bibliotēkā”. Trīs ceturtdienu vakaros oktobrī, tiekoties ar profesionāliem ģimenes attiecību, psiholoģijas, izglītības un finanšu speciālistiem, vecākiem būs iespēja apgūt lietderīgas prasmes finanšpratības jautājumos, savstarpējo attiecību risināšanā un savu bērnu iepazīšanā.

Gamification and other strategies to develop financial literacy in adult learners

Blog

| 5 Październik 2020
| przez Aldis Lazda

Papildus dažādajām skolu programmām un mācību priekšmetiem, kas jauniem cilvēkiem visā pasaulē palīdz apgūt rēķināšanas un vēlāk arī finanšu prasmi, formālā un neformālā izglītība ir svarīga, lai uzlabotu izpratni par personisko finanšu pārvaldību, mājsaimniecības budžeta plānošanu un naudas ieguldīšanu, un mācētu šīs prasmes efektīvi pielietot. Tas, kurš kaut reizi ir spēlējis Monopolu vai saņēmis no vecākiem kabatas naudu, neformālā veidā ir mācījies apzināties naudas vērtību un apdomāt naudas ieguldīšanu.

Gamification and other strategies to develop financial literacy in adult learners

Blog

| 2 Październik 2020
| przez Altheo VALENTINI

Il existe de nombreux programmes et matières scolaires visant à développer les compétences en numératie et, désormais, en éducation financière chez les jeunes du monde entier. Les techniques d’éducation formelles ou informelles sont importantes pour le développement des capacités de compréhension et pour assurer une application efficace des différentes compétences financières, notamment la gestion des finances personnelles, l’établissement d’un budget ou encore l’investissement.

poniedziałek 5 Październik 2020 do piątek 9 Październik 2020, Poland

8. Targi CSR

Ósma edycja Targów CSR ostatecznie odbędzie się 5-9 października 2020 roku i przebiegnie w formule online. Wydarzenie jest dla biznesu, instytucji i organizacji pozarządowych okazją do zaprezentowania swoich działań w obszarze CSR i zrównoważonego rozwoju. Organizator zapewni prezentację wirtualnych stoisk, którym towarzyszyć będzie część konferencyjna oraz rozwiązania wspierające networking.

Strony

Subskrybuj RSS - Świadomość finansowa