Declarație de confidențialitate

Declarație de confidențialitate

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură

EPALE – Platforma electronică pentru educația adulților în Europa

Declarație de confidențialitate

Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură („EACEA”) se angajează să vă respecte confidențialitatea. Toate datele cu caracter personal sunt tratate în conformitate cu legislația aplicabilă a UE în domeniul protecției datelor, în prezent aceasta fiind Regulamentul (CE) nr. 45/2001 privind protecția datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare[1].

Următoarea declarație de confidențialitate prezintă politicile în baza cărora EACEA colectează, gestionează și utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor implicate în cadrul EPALE – Platforma electronică pentru educația adulților în Europa.

 1. Cine răspunde de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal (cine este operatorul de date)?

Persoana desemnată responsabilă cu operațiunea de prelucrare: șeful unității A5 a EACEA.

Adresa poștală: Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Bruxelles.

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Ce fel de date cu caracter personal sunt prelucrate?

Date obligatorii:

 • Nume
 • Organizația și adresa (dacă este cazul)
 • Țara de origine
 • Limba(-ile) utilizată(-e)
 • Datele de contact – de ex. adresa de e-mail

Date opționale:

 • Domeniile tematice de interes relaționate
 • Funcționalitățile de interes de pe site, de ex. căutarea de parteneri
 • Naționalitatea
 • Numărul de telefon
 • Ocupația

 1. În ce scopuri prelucrăm datele dvs.?

Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri interne legate de listele de difuzare, distribuirea de informații etc. Utilizatorii vor putea, de asemenea, să opteze pentru crearea unor profiluri de utilizatori mai detaliate care vor fi publice și pot fi de folos pentru a vă ajuta să găsiți parteneri și alți utilizatori din întreaga Europă care lucrează în domenii similare, pentru a împărtăși cele mai bune practici. Totuși, utilizatorii sunt cei care aleg dacă doresc să împărtășească aceste informații comunității EPALE.

Prelucrarea datelor cu caracter personal în părțile relevante ale platformei este necesară pentru a permite utilizatorilor să găsească parteneri, pentru a permite celor care se înregistrează pe EPALE să comunice și să colaboreze în spiritul încrederii reciproce și al respectului, precum și pentru a permite activităților de monitorizare să împiedice utilizarea improprie a platformei.

 1. Cine are acces la datele dvs. cu caracter personal și cui sunt acestea dezvăluite?
 • Personalul desemnat al Comisiei Europene, al Direcției Generale Educație și Cultură (EAC) și al Direcției Generale Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune (EMPL)
 • Personalul desemnat al EACEA
 • Serviciul Central de Asistență al EPALE (SCA), condus de consorțiul Tremend – Lai-momo
 • Serviciile naționale de asistență ale EPALE (SNA), care se ocupă de promovarea EPALE în rândul părților interesate de la nivel local și național, precum și de păstrarea contactului cu acestea. Fiecare SNA primește datele cu caracter personal ale utilizatorilor din țara respectivă.
  • Dacă SNA este situat în afara UE/SEE, transferul datelor cu caracter personal are loc în baza garanțiilor corespunzătoare menționate în acordurile de grant semnate între Agenție și SNA. Puteți solicita o copie a acestor garanții contactând operatorul de date menționat la punctul 1 de mai sus.

Lista completă și actualizată a acestor țări, precum și a tuturor serviciilor naționale de asistență (SNA) este disponibilă la pagina dedicată (/ro/nss).

 • Cercetătorii abilitați în mod explicit de către operatorul de date.

 1. Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?
 • Datele prelucrate în contextul rețelelor de telecomunicații interne (date de trafic și registre) pot fi dezvăluite membrilor echipei SCA/EACEA/EAC/EMPL și vor fi păstrate pe întreaga durată de funcționare a EPALE.
 • În ceea ce privește datele de contact: după 1 an de la ultima autentificare a utilizatorului, datele vor fi setate ca fiind inactive, adică nu vor mai fi vizibile public. După 2 ani de la ultima autentificare a utilizatorului, datele sunt anonimizate permanent și vor fi păstrate doar în scopuri statistice. Datele de contact vor fi anonimizate imediat la cererea utilizatorului înregistrat.
 • Mesajele postate pe forumuri vor fi păstrate pe întreaga durată de funcționare a EPALE.
 • Mesajele sau materialele educaționale publicate în cadrul Centrului de resurse vor fi păstrate pe întreaga durată de funcționare a EPALE.
 • Mesajele sau materialele educaționale publicate în cadrul grupului închis al SCA și al altor grupuri vor fi păstrate pe întreaga durată de funcționare a EPALE.
 • Fișierele și postările de pe blog vor fi păstrate pe întreaga durată de funcționare a EPALE.

 1. Cum vă protejăm datele cu caracter personal?

Operatorii de date și contractanții acestora asigură un nivel adecvat de securitate pentru protejarea datelor dvs. cu caracter personal, prin adoptarea de măsuri tehnice și organizatorice, cum ar fi, de exemplu, gestionarea accesului la date și criptarea acestora.

 1. Cum vă puteți exercita drepturile, cum ar fi dreptul de a accesa și de a rectifica datele referitoare la dvs.?

Aveți dreptul:

 • Să solicitați accesul la datele cu caracter personal pe care le deținem cu privire la dvs.;
 • Să solicitați rectificarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • Să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal;
 • Să solicitați restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • Să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal;
 • Să solicitați ca datele dvs. să fie transferate unei alte organizații într-un format standard uzual și care poate fi citit automat (portabilitatea datelor);
 • Să vă retrageți consimțământul în orice moment.

Pentru a vă exercita drepturile, contactați operatorul de date menționat la punctul 1 de mai sus, precizând în mod explicit solicitarea dvs.

 1. Dreptul dvs. de recurs în cazul unui conflict legat de orice problemă care ține de datele cu caracter personal

În cazul unui conflict legat de orice problemă care ține de protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa operatorului de date folosind adresa menționată mai sus și adresele de e-mail funcționale.

De asemenea, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor din cadrul EACEA folosind următoarea adresă de e-mail: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Puteți depune oricând o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor: site web http://www.edps.europa.eu.

 1. Care sunt temeiurile legale în baza cărora prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?

Temeiurile legale pentru această inițiativă sunt:

 • Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 (JO L 347, 20.12.2013, p. 50–73) de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport și de abrogare a Deciziilor nr. 1719/2006/CE, nr. 1720/2006/CE și nr. 1298/2008/CE;
 • Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 18 decembrie 2013 de stabilire a „Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură” și de abrogare a Deciziei 2009/336/CE (2013/776/UE): articolul 3 litera (a).

Contractul de servicii semnat cu Ecorys/Intrasoft (ref.: 2017-3527/001-001).

Specificațiile cererii de oferte EPALE – Platforma electronică pentru educația adulților în Europa EACEA/2012/05.

Cererea restrânsă de propuneri pentru EPALE SERVICIILE NAȚIONALE DE ASISTENȚĂ EACEA nr. 02/2016 și EACEA 02/2018.

Memorandumul de înțelegere pentru serviciul „FPFIS-CMS”, semnat între EACEA și DIGIT (ref.: DIGIT – 00488-00).


[1] Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, JO L 8 din 12.1.2001, p. 1.

Pentru a descărca versiunea PDF a declarației de confidențialitate, dați clic aici.