European Commission logo
Creați un cont
Părți interesate din UE

Părți interesate din UE

Link-uri utile ale platformei EPALE

Comisia Europeană

Programul Erasmus+

Programul Erasmus+ își propune să stimuleze abilitățile și potențialul de angajare, precum și modernizarea educației, formării și activității de tineret. Programul de șapte ani va avea un buget de 14.7 miliarde €; o creștere cu 40% față de nivelurile de cheltuieli curente, care reflectă angajamentul UE de a investi în aceste domenii. Erasmus + va oferi oportunități pentru peste 4 milioane de europeni pentru a studia, a se forma, a câștiga experiență de muncă și de voluntariat în străinătate.

Platforma de rezultate ale proiectelor Erasmus+

Platforma de rezultate ale proiectelor Erasmus+ oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare a proiectelor finanțate în cadrul Erasmus+ și al programelor care i-au precedat. Platforma oferă acces la informații despre proiecte (descrieri, finanțare, parteneri, rezultate, date de contact) și evidențiază proiectele de bune practici și poveștile de succes (și anume proiectele care s-au distins prin relevanța politicilor, potențialul de comunicare, impact sau concepție).

EAC

Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) este ramura executivă a Uniunii Europene responsabilă cu politica în materie de educație, cultură, tineret, limbi și sport. DG EAC sprijină, de asemenea aceste probleme printr-o varietate de proiecte și programe, în special Europa creativă și Erasmus +.

EACEA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) este însărcinată cu gestionarea unor părți specifice ale programelor de finanțare ale Uniunii Europene în domeniile educației, culturii, audiovizualului, sportului, cetățeniei și voluntariatului.

Politici europene referitoare la învățarea în rândul adulților

Agenda Digitală pentru Europa

Conexiunea Agendei Digitale pentru Europa cu subsecțiunea Educației. Agenda digitală pentru Europa (ADE) are scopul de a ajuta cetățenii și întreprinderile din Europa pentru a avea acces la cele mai multe dintre tehnologiile digitale. Aceasta este prima dintre cele șapte inițiative emblematice ale strategiei UE, Europa 2020, pentru a oferi durabilitate inteligentă și o creștere favorabilă incluziunii.

Educația adulților reprezintă o componentă vitală a politicii Comisiei Europene privind învățarea pe parcursul întregii vieți. Aceasta cuprinde învățarea formală, non-formală, și informală pentru îmbunătățirea competențelor de bază, obținerea de noi calif

Educația adulților reprezintă o componentă vitală a politicii Comisiei Europene privind învățarea pe parcursul întregii vieți. Aceasta cuprinde învățarea formală, non-formală, și informală pentru îmbunătățirea competențelor de bază, obținerea de noi calificări, creșterea nivelului de calificare, sau recalificarea pentru ocuparea forței de muncă.

Europa 2020

Europa 2020 este strategia Uniunii Europene de creștere economică și de creștere a locurilor de muncă, care a fost lansată în 2010. Este vorba despre abordarea deficiențelor modelului nostru de creștere și crearea de condiții pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Glosar European privind educația adulților, nivelul 1

Studiu privind terminologia europeană în educația adulților pentru un limbaj comun și o înțelegere comună și monitorizarea sectorului, nivelul 1. Studiu comandat de Comisia Europeană în 2008 și condus de Centrul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru alfabetizarea adulților și dobândirea competențelor matematice (NRDC).

Glosar European privind educația adulților, nivelul 2

Studiu privind terminologia europeană privind învățarea în rândul adulților pentru un limbaj comun și o înțelegere comună și monitorizare a sectorului, la nivelul 2. Studiu condus de Cercetarea Națională pentru Comisia Europeană.

Terminologia politicii europene de educație și de formare (2008)

Acest glosar multilingv definește 100 de termeni-cheie utilizați în politica europeană de educație și formare. Este în șase limbi: engleză, spaniolă, germană, franceză, italiană și portugheză. Acest glosar este o versiune actualizată și extinsă a "Terminologia politicii de formare profesională", 2004.

Terminologia politicii europene de educație și de formare (2014)

Acest glosar multilingv (2014) definește 130 termeni-cheie utilizați în politica europeană de educație și formare. Este o versiune extinsă și actualizată a lucrării "Terminologia politicii europene de educație și formare(link is external)" (2008) și "Terminologia politicii de formare profesională" (2004). Glosarul ia în considerare noile priorități ale politicii Uniunii Europene, în special în analiza nevoilor privind calificările și competențele. Au fost dezvoltate definiții noi de experții de la Cedefop.

Terminologia politicii de formare profesională - un glosar multilingv pentru o Europă extinsă (2004)

Acest glosar definește o selecție de termeni utilizați în politica europeană din domeniul învățământului profesional și din domeniul formării profesionale (EFP).  Acesta este destinat cercetătorilor și practicienilor și, în general, tuturor celor implicați în politica de EFP. Este în șase limbi: engleză, franceză, germană, cehă, maghiară și poloneză.