European Commission logo
Skapa ett konto
Berörda parter i EU

Berörda parter i EU

EPALE Användbara länkar

Europeiska kommissionen

Erasmus+ programmet

Erasmus+ programmet syftar till att öka kompetens och anställbarhet, samt modernisering av utbildning, arbetsliv och ungdomsarbete. Det sjuåriga programmet kommer att ha en budget på 14,7 miljarder euro; en ökning med 40% jämfört med nuvarande utgiftsnivåer, vilket återspeglar EU: s åtagande att investera i dessa områden. Erasmus + kommer att skapa möjligheter för över fyra miljoner européer att studera, praktisera och få arbetslivs- och volontärerfarenheter utomlands.

Erasmus+ Plattform för projektresultat

Erasmus+ Plattform för projektresultat ger en omfattande överblick över de projekt som finansierats inom programmet Erasmus+ och dess föregångare. Plattformen ger tillgång till information om projekten (beskrivningar, finansiering, partner, resultat, kontaktinformation) och framhäver projekt med bästa praxis och framgångshistorier (d.v.s. projekt som har utmärkt sig när det gäller politisk relevans, kommunikationspotential, effekter eller utformning).

EAC

Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) är den verkställande delen av Europeiska unionen med ansvar för politiken för utbildning, kultur, ungdom, språk och idrott. GD EAC stöder också dessa frågor genom en rad olika projekt och program, särskilt Kreativa Europa och Erasmus+.

EACEA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) me uppdrag är att förvalta vissa delar av EU-finansierade program och åtgärder inom utbildning,  aktivt medborgarskap, ungdomsverksamhet, audiovisuella medier och kultur.

Europeisk politik med anknytning till vuxenlärande

Digital agenda för Europa

Länk till den digitala agendan för Europa. Den digital agenda för Europa (DAE) syftar till att hjälpa EU: s medborgare och företag att få ut mesta möjliga av informations- och kommunikationstekniken. Den digitala agendan för Europa är ett av sju huvudinitiativ inom ramen för Europa 2020-strategin. Där beskrivs den nyckelroll som användningen av informations- och kommunikationsteknik måste ha för att Europa ska kunna uppnå sina ambitioner för hållbar och inkluderande tillväxt.

EU:s politik för vuxenlärande

Vuxenlärande är en viktig del i Europeiska kommissionens politik för livslångt lärande. Den består av formellt, icke-formellt och informellt lärande för förbättrade grundläggande färdigheter, få nya kvalifikationer, kompetenshöjning eller omskolning för sysselsättningen.

Europa 2020

Europa 2020 är EU: s tioåriga tillväxt- och sysselsättningsstrategi som lanserades 2010. Det handlar om att ta itu med bristerna i vår tillväxtmodell och skapa förutsättningar för en smart och hållbar tillväxt.

Europeiskt vuxenlärande, ordlista, nivå 1

Studie om europeisk terminologi inom vuxenlärande för ett gemensamt språk och en gemensam förståelse och överblick av sektorn, nivå 1. Studie som beställts av Europeiska kommissionen 2008 leds av National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (NRDC).

Europeiskt vuxenlärande, ordlista, nivå 2

Studie om europeisk terminologi inom vuxenlärande för ett gemensamt språk och en gemensam förståelse och överblick av sektorn, nivå 2. studie ledd av National Research för Europeiska kommissionen.

Terminologi i den europeiska utbildningspolitiken (2008)

Denna flerspråkiga ordlista omfattar 100 nyckelbegrepp som används i den europeiska utbildningspolitiken finns på sex språk: engelska, spanska, tyska, franska, italienska och portugisiska. Denna ordlista är en uppdaterad och utökad version av "terminologi yrkesutbildningspolitik", 2004

Terminologi för europeiska utbildningspolitiken (2014)(link is external)

Denna flerspråkiga ordlista (2014) omfattar 130 nyckelbegrepp som används i den europeiska utbildningspolitiken. Det är en utökad och uppdaterad version av "Terminologi europeiska utbildningspolitiken(link is external)" (2008) och "terminologi yrkesutbildningspolitik" (2004). Ordlistan beaktar nya prioriteringar för Europeiska unionens politik, främst i kompetens och kompetensbehovsanalys. Nya definitioner har utvecklats med experter från Cedefop.

Terminologi för yrkesutbildningspolitik - en flerspråkig ordlista för ett utvidgat EU (2004)

Denna ordlista omfattar ett urval av termer som används inom området yrkesutbildning (VET)  i Europa. Den är avsedd för forskare och praktiker och för alla som deltar i yrkesutbildning. Ordlistan är på sex språk: engelska, franska, tyska, tjeckiska, ungerska och polska.