Hoppa till huvudinnehåll

EPALE - Electronic Platform for Adult Learning in Europe

The 2021 Community Stories initiative

Initiativet Community Stories 2021

Skicka in din berättelse så snart som möjligt för att få chansen att sprida den, få kommentarer och inspirera dina kollegor!
...Plus, i år har vi även en överraskning till dig.
Ta reda på mer!

Holistic lifelong learning model

Livslång lärande - ett linjärt eller cirkulärt perspektiv?

Det finns olika modeller som har försökt visa vad som är livslångt lärande. Ann-Kristin Boström, fil.dr. Internationell pedagogik och docent på Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping Universitet beskriver ett linjärt och ett cirkulärt perspektiv.

De globala målen i folkbildningen

Vi ska genomföra Agenda 2030. Det är 17 globala mål med 169 delmål som världens stats- och regeringschefer år 2015 tog beslut om ska uppfyllas tillsammans senast år 2030.

Migration, lärande och social inkludering

"Just där och just då kunde vi inte se vidden av det vi beskådade - den största rörelse av människor på flykt som Europa skådat sedan andra världskriget." Läs Andreas Fejes inlägg om migration, lärande och social inkludering.

Planering av informellt lärande

Mat är något vi alla måste förhålla oss till hela tiden eftersom vi alla måste äta. Det är därför ett ämne som är en bra ingång till andra ämnen så som odling, transporter, varifrån mat kommer, hur den produceras, insekters betydelse och mycket mer. Regionmuseet i Skåne driver tillsammans med...

Så ska Skansen bli en interkulturell resurs

”Vi vill fortsätta utveckla vårt svenska kultur- och naturarv till att bli en interkulturell resurs.” Det säger Ulrika Mebus, chef för Skansens bygg- och fastighetsavdelning. Med hjälp av ett Erasmus+ samarbetsprojekt ska hon och hennes kollegor nå sitt mål.

Artificiell intelligens att förbli ett verktyg som styrs av människan

Artificiell intelligens är en megatrend, och inom den närmaste framtiden kommer det att ingå i vuxnas grundläggande färdigheter att förstå sig på den. Därför bör utbudet av vuxenutbildning utökas inom detta område. Kärnan i denna nya medborgarfärdighet är beredskap att följa den artificiella...

banner homepage community 2020

EPALE COMMUNITY STORYBOOK 2020

 

Senaste uppdateringar

Newspaper icon

Senaste nyheterna

19517 artiklar

Writing Icon

Senaste blogginlägg

12941 inlägg

Latest Resources

Senaste resurser

15855 resurser

Latest Discussions

De senaste diskussionerna

155 diskussionerna

Få kontakt med andra medlemmar

Computer Icon

You can find inspiration from the pool of good practices and success stories, projects that distinguished themselves in terms of policy relevance.

Search Icon

Exchange ideas and create networking opportunities with individuals or organisations through the EPALE Partner Search. 

Find out how you can contribute today

Gå med i EPALE -gemenskapen och häng med i allt som är pågång med vårt nyhetsbrev!

Homepage Popup Icon
Join Us

We have over 96579 members