Gå til hovedindhold

VUC Storstrøm: Den hybride skole

VUC Storstrøm dækker et stort område. Kursisterne har – også før Corona –haft mulighed for at følge nogle kurser hjemmefra. Derfor spiller it en stor rolle, og det kræver løbende efter- og videreuddannelse af lærerne.

U/NORD: ”Bæredygtighed er en omfattende opgave”

At være bæredygtig som skole og at uddanne eleverne til at kunne tænke og arbejde bæredygtigt er målet for U/NORD. Skolen er ikke nået så langt, som ledelsen og de ansatte drømmer om, men vil have bæredygtighed som en del af skolens strategi.

Højskole: Bæredygtighed kræver demokratisk dannelse

Brandbjerg Højskole arbejder med både bæredygtighed, væredygtighed og mangfoldighed. Højskolen ser det som en væsentlig opgave at blande mennesker, der er dybt engagerede i bæredygtighed, med dem, der ikke er.

Økosamfund: Formidling af en bæredygtig hverdagspraksis

Økosamfundene lever i bæredygtighed. Derfor kan de bruges som læringsrum for dem, der interesserer sig for at omsætte verdensmålene til konkrete dagligdags handlinger.
Landforeningen for Økosamfund oplever voksende interesse for økosamfundene og deres opbygning af fællesskaber. Derfor har...

Læring gennem generationer på VUC Storstrøm

IT-færdigheder, generel sprogtilegnelse, tekstanalyser og læringsinteresse. Fire områder, hvor Eva Strømberg Kiehn, underviser i dansk som andetsprog på VUC Storstrøm, oplever læring mellem generationer.

Biblioteket er en del af fællesskabet

Albertslund Bibliotek arbejder med at være bæredygtigt i bred forstand: Biblioteket bringer mennesker sammen og arbejder sammen med andre i og uden for Albertslund Kommune.
Hvordan skaber vi mere værdi for borgerne i kommunen? Hvordan får vi borgere, der normalt ikke læser meget, til at bruge...

”Museerne kan være bannerførere”

Organisationen Danske Museer har udvalgt de 53 delmål i verdensmålene, som er mest relevante for museerne. Drømmescenariet er at sikre kultur- og naturarven og bygge videre på den dannelses- og uddannelsesopgave, museerne allerede tager hånd om.

Temaside: Basale færdigheder i Danmark

På denne side har vi samlet en række artikler, blogs og ressourcer fra forskellige dele af den danske voksenlæringssektor, som alle omhandler basale færdigheder, og arbejdet med at sikre at alle voksne i Danmark kan læse, skrive, regne og håndtere digitale værktøjer.

”Det nytter at gøre noget”

Uddannelse er helt afgørende for, at vi kan løse udfordringerne med miljø og klima, mener Liv Detlif. Hun er politisk rådgiver i Globalt Fokus og arbejder for at få flest muligt engageret i klima.

Seneste opdateringer

Newspaper icon

Seneste nyheder

18359 artikler

Writing Icon

Seneste blogposter

12041 poster

Latest Resources

Seneste ressourcer

15209 Ressourcer

Latest Discussions

Seneste diskussioner

141 diskussioner

Connect with other members

Computer Icon

You can find inspiration from the pool of good practices and success stories, projects that distinguished themselves in terms of policy relevance.

Search Icon

Exchange ideas and create networking opportunities with individuals or organisations through the EPALE Partner Search. 

Kommende begivenheder

Find out how you can contribute today

Bliv del af fællesskabet eller hold dig opdateret med vores nyhedsbrev

Homepage Popup Icon
Join Us

We have over 90098 members