European Commission logo
Креирајте профил
Можете да изберете повеќе зборови со разделна запирка

ЕПАЛЕ - Електронска платформа за учење на возрасните во Европа

Do not miss the State of the Union 2023

On 13 September 2023, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, addresses important issues facing Europeans and presents ideas for solving them in the State of the Union speech.

TreeImage.
LJUPKA KJURKCHIEVA

Најнови ажурирања

Explore content

News.

Најнови вести

34606 написи

Blogs.

Најнови блог објави

23662 објави

Resources.

Најнови ресурси

22869 ресурси

Latest event mobile banner.

Latest Events

 

Discover upcoming events and activities for the adult learning community, from all around Europe.

Откријте како можете да придонесете денес

Приклучи се кон заедницата или биди во тек со нашиот билтен

Homepage Popup Icon.
Придружи ни се

Ние имамеover 149643членови