European Commission logo
Креирајте профил
Еразмус+ за образование на возрасни

Еразмус+ за образование на возрасни

Еразмус+ е програма на ЕУ за поддршка на образованието, обуката, младите и спортот во Европа.

Програмата 2021-2027 става силен фокус на социјалната вклученост, зелените и дигиталните транзиции и промовирањето на учеството во демократскиот живот. Ги поддржува приоритетите и активностите утврдени во Европската образовна област, Акциониот план за дигитално образование и Европската агенда за вештини. Програмата, исто така,

  • го поддржува Европскиот столб за социјални права

  • и ја спроведува Стратегијата на ЕУ за млади 2019-2027

  • развој на европската димензија во спортот

Еразмус+ нуди можности за мобилност и соработка, со засилена поддршка за образованието на возрасните.

Како дел од програмата Еразмус+, EPALE има за цел да го подобри развојот на секторот за образование на возрасни низ Европа.

Откријте ги функционалностите на EPALE посветени на зајакнување на соработката преку Еразмус+.

Erasmus+.
Еразмус+ за образование на возрасни
Erasmus+.
Find a partner organisation
Erasmus+.
Erasmus+Space
Erasmus+.
Add your organisation to EPALE