AB Paydaşları

AB Paydaşları

EPALE Yararlı Linkler

Avrupa Komisyonu

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı, Eğitimi ve Gençlik çalışmalarını modernize etmenin yanı sıra becerileri ve istihdam edilebilirliği artırmayı amaçlar. Yedi yıllık program için 14,7 milyar avroluk bir bütçe ayrılmıştır; bu da mevcut harcama seviyelerine kıyasla %40 oranında bir artışa tekabul eder ve AB'nin bu alanlara yatırım yapma konusundaki kararlılığını yansıtır. Erasmus+, 4 milyondan fazla Avrupalıya yurt dışında çalışma, eğitim, iş deneyimi kazanma ve gönüllü çalışma fırsatı sağlayacak.

Erasmus+ Project Results Platform

Erasmus+ Proje Sonuçları Platformu, Erasmus+ ve ondan önce gelen programlar kapsamında kaynak sağlanan projelere yönelik kapsamlı bir genel bakış sunar. Platform, proje bilgilerine (açıklamalar, fonlama, iş ortakları, sonuçlar, iletişim bilgileri) erişim sağlar ve en iyi uygulama projeleri ile başarı hikayelerini (politika ilgililik düzeyi, iletişim potansiyeli, etki veya tasarım açısından öne çıkan projeler) vurgular. 

EAC

Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) Avrupa Birliği'nin eğitim, kültür, gençlik, dil ve spor konularına ilişkin politikasından sorumlu yürütme organıdır. DG EAC, başta Yaratıcı Avrupa ve Erasmus+ olmak üzere çeşitli proje ve programlarla da bu konuları destekler.

EACEA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), AB'nin eğitim, kültür, görsel-işitsel, spor, vatandaşlık ve gönüllülük alanlarındaki fonlama programlarının belirli kısımlarının yönetiminden sorumludur.

Yetişkin öğrenimi ile ilgili Avrupa Politikaları

Avrupa Dijital Gündemi

Avrupa Dijital Gündemi'nin Eğitim alt bölümüne bağlantı. Avrupa Dijital Gündemi (DAE), Avrupa vatandaşlarının ve şirketlerinin dijital teknolojilerden en iyi şekilde yararlanmalarına yardımcı olmayı amaçlar. AB'nin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme sağlamaya yönelik stratejisi olan Avrupa 2020 kapsamındaki yedi önemli girişimin ilkidir.

AB'nin Yetişkin Öğrenimi Politikası

Yetişkin öğrenimi, Avrupa Komisyonu'nun hayat boyu öğrenim politikasının son derece önemli bir parçasıdır. Bu terim, istihdama yönelik olarak temel becerileri geliştirmek, yeni nitelikler elde etmek, beceri kazandırmak veya e-beceri edinmek için resmi, yaygın ve gayriresmi öğrenimlerin tamamını kapsar. Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi aracılığıyla yetişkin öğrenimi politikasını desteklemek üzere Ulusal Koordinatörler belirlenmiştir. 

Avrupa 2020

Avrupa 2020, Avrupa Birliği'nin 2010 yılında başlatılan on yıllık büyüme ve iş stratejisidir. Gelişim modelimizin eksikliklerini gidermekle ve akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyüme elde etmek için gerekli koşulları yaratmakla ilgilidir.

Yetişkin öğrenimi ile ilgili sözlükler

Kafa Karıştırıcı Konuşmalar

Almanca ve İngilizce dillerinde vatandaşlık eğitimiyle ilgili temel terimler için çevrimiçi sözlük.

Avrupa yetişkin öğrenimi sözlüğü, Seviye 1

Ortak dil ve ortak anlayış ile sektörün takip edilebilmesine yönelik Yetişkin Öğreniminde Avrupa Terminolojisi çalışması, seviye 1. Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında yaptırılan ve Yetişkin Okuryazarlığı ve Matematiksel Beceri Ulusal Araştırma ve Geliştirme Merkezi (NRDC) tarafından yönetilen çalışma.

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Sözlüğü, Seviye 2

Ortak dil ve ortak anlayış ile sektörün takip edilebilmesine yönelik Yetişkin Öğreniminde Avrupa Terminolojisi çalışması, seviye 2. Avrupa Komisyonu Ulusal Araştırma tarafından yürütülen çalışma.

Avrupa eğitim ve öğretim politikası terminolojisi (2008)

Bu çok dilli sözlük, Avrupa eğitim ve öğretim politikasında kullanılan 100 temel terimi tanımlar. Altı dilde mevcuttur: İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Portekizce. Bu sözlük 2004 yılında yayınlanan "Mesleki eğitim politikası terminolojisi"nin güncellenmiş ve genişletilmiş bir sürümüdür.

Avrupa eğitim ve öğretim politikası terminolojisi (2014)

Bu çok dilli sözlük (2014), Avrupa eğitim ve öğretim politikasında kullanılan 130 temel terimi tanımlar. "Avrupa eğitim ve öğretim politikası terminolojisi"(link is external) (2008) ve "Mesleki eğitim politikası terminolojisi"nin (2004) genişletilmiş ve güncellenmiş bir sürümüdür. Avrupa Birliği politikasının yeni önceliklerini, temel olarak beceri ve yetkinlik ihtiyaçlarının analizi şeklinde ele alır. Cedefop'tan uzmanlarla birlikte yeni tanımlar geliştirilmiştir

Mesleki eğitim politikası terminolojisi: Genişleyen Avrupa için çok dilli sözlük (2004)

Bu sözlük, Avrupa'da mesleki eğitim ve öğretim (VET) politikası alanında kullanılan bir dizi terimi tanımlar. Araştırmacılar ve uygulayıcıların yanı sıra daha genel anlamda VET politikasıyla ilgilenen herkese yönelik bir sözlüktür. Altı dilde mevcuttur: İngilizce, Fransızca, Almanca, Çekçe, Macarca ve Lehçe.