European Commission logo
Sukurti paskyrą
ES suinteresuotieji subjektai

ES suinteresuotieji subjektai

„Epale“ naudingos nuorodos

Europos Komisija

Programa „Erasmus+“

Programa „Erasmus+“ tikslas – didinti gebėjimus ir įsidarbinimo galimybes, taip pat modernizuoti švietimo, mokymo ir jaunimo darbą. Šios septynerių metų trukmės programos biudžetą sudarys 14,7 milijardo EUR. Tai yra 40 % daugiau už esamą išlaidų lygį ir atspindi ES įsipareigojimą investuoti į šias sritis. Programa „Erasmus+“ teiks galimybių daugiau kaip 4 milijonams europiečių studijuoti, mokytis, įgyti darbo patirties ir savanoriauti užsienyje. 

„Erasmus+“ projektų rezultatų platforma

„Erasmus+“ projektų rezultatų platformoje pateikiama išsami projektų, finansuotų pagal „Erasmus+“ ir ankstesnes programas, apžvalga. Naudojantis platforma galima pasiekti projektų informaciją (aprašus, finansavimą, partnerius, rezultatus, kontaktinę informaciją), čia aprašyti gerosios patirties projektai ir sėkmės istorijos (t. y. projektai, išsiskiriantys politikos aktualumu, komunikacijos galimybėmis, poveikiu ar sumanymu).

EAC

Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) yra Europos Sąjungos vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už švietimo, kultūros, jaunimo, kalbų ir sporto politiką. DG EAC taip pat remia šias sritis per įvairius projektus ir programas, ypač „Kūrybiška Europa“ ir „Erasmus+“.

EACEA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) yra patikėtas ES finansavimo programų konkrečių dalių valdymas švietimo, kultūros, garso ir vaizdo, sporto, pilietiškumo ir savanorystės srityse.

Su suaugusiųjų mokymusi susijusi politika

Europos skaitmeninė darbotvarkė

Nuoroda į Europos skaitmeninės darbotvarkės švietimo poskyrį. Europos skaitmeninės darbotvarkės tikslas – padėti Europos piliečiams ir įmonėms geriausiai pasinaudoti skaitmeninėmis technologijomis. Tai pirmoji iš septynių pavyzdinių iniciatyvų pagal ES strategiją „Europa 2020“, kuria siekiama užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą.

ES suaugusiųjų mokymosi politika

Suaugusiųjų mokymasis – tai viena esminių Europos Komisijos mokymosi visą gyvenimą politikos sudėtinių dalių. Jį sudaro formalusis ir neformalusis mokymasis ir savišvieta, kuriais siekiama gerinti pagrindinius gebėjimus, įgyti naujų kvalifikacijų, tobulinti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti, norint įsidarbinti.

Europe 2020

„Europa 2020“ – tai Europos Sąjungos dešimties metų augimo ir darbo vietų strategija. Ji pradėta įgyvendinti 2010 metais. Joje numatyta spręsti mūsų augimo modelio problemas ir sudaryti sąlygas pažangiam, tvariam ir integraciniam augimui.

Europos suaugusiųjų mokymosi žodynas, 1 lygis

Europos suaugusiųjų mokymosi terminologijos tyrimas, skirtas šio sektoriaus bendrai kalbai ir bendram supratimui bei stebėjimui, 1 lygis. Tyrimą užsakė Europos Komisija 2008 metais, o jį atliko Nacionalinis suaugusiųjų raštingumo ir mokėjimo skaičiuoti tyrimų ir plėtros centras (NRDC).

Europos suaugusiųjų mokymosi žodynas, 2 lygis

Europos suaugusiųjų mokymosi terminologijos tyrimas, skirtas šio sektoriaus bendrai kalbai ir bendram supratimui bei stebėjimui, 2 lygis. Tyrimą Europos Komisijos užsakymu atliko Nacionalinis tyrimų centras.

Europos švietimo ir mokymo politikos terminologija (2008)

Šiame daugiakalbiame žodyne apibrėžti 100 pagrindinių terminų, vartojamų Europos švietimo ir mokymo politikoje. Jis parengtas šešiomis kalbomis: anglų, ispanų, vokiečių, prancūzų, italų ir portugalų. Šis žodynas yra atnaujintas ir papildytas leidinio „Profesinio mokymo politikos terminologija“ (2004) variantas.

Europos švietimo ir mokymo politikos terminologija (2014)

Šiame daugiakalbiame žodyne (2014) apibrėžti 130 pagrindinių terminų, vartojamų Europos švietimo ir mokymo politikoje. Tai atnaujintas ir papildytas leidinių „Europos švietimo ir mokymo politikos terminologija(link is external)“ (2008) ir „Profesinio mokymo politikos terminologija“ (2004) variantas. Jame pateikti nauji Europos Sąjungos politikos prioritetai daugiausia gebėjimų ir kompetencijų poreikio analizės srityje. Naujos apibrėžtys parengtos kartu su Europos profesinio mokymo plėtros centro („Cedefop“) ekspertais.

Profesinio mokymo politikos terminologija – daugiakalbis žodynas išsiplėtusiai Europai (2004)

Žodyne apibrėžti rinktiniai terminai, vartojami profesinio rengimo ir mokymo (PRM) politikos srityje. Jis skirtas tyrėjams ir praktikams ir bendrai visiems tiems, kurie susiję su PRM politika. Jis parengtas šešiomis kalbomis: anglų, prancūzų, vokiečių, čekų, vengrų ir lenkų.