chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

Epale

Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

 
 

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga

EPALE – Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma

 

Pareiškimas apie privatumo apsaugą

 

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (EACEA) yra įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą. Visi asmens duomenys tvarkomi pagal taikytinus ES duomenų apsaugos įstatymus, šiuo metu – Reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl Bendrijos institucijų ir įstaigų tvarkomų asmens duomenų apsaugos[1].

Toliau esantis pareiškimas apie privatumo apsaugą apibrėžia politiką, pagal kurią EACEA renka, tvarko ir naudoja susijusių asmenų asmens duomenis EPALE – Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninėje platformoje.

 

 1. Kas atsakingas už jūsų asmens duomenų tvarkymą (duomenų valdytojas)?

Paskirtasis už tvarkymo veiklą atsakingas asmuo: EACEA padalinio A5 vadovas

Pašto adresas: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

El. paštas: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 

 1. Kokie asmens duomenys tvarkomi?

Privalomieji duomenys:

 • Vardas, pavardė
 • Organizacija ir adresas (jei taikytina)
 • Buveinės šalis
 • Vartojama (-os) kalba (-os)
 • Kontaktiniai duomenys, pvz., el. pašto adresas

Neprivalomieji duomenys:

 • Susijusios dominančios teminės sritys
 • Dominančios svetainės funkcijos, pvz., partnerių paieška
 • Tautybė
 • Telefonas
 • Profesija

 

 1. Kokiais tikslais tvarkome jūsų duomenis?

Asmens duomenys renkami vidaus administravimo tikslais, susijusiais su naudojimusi paštu, informacijos platinimu ir pan. Naudotojai taip pat galės sutikti sukurti detalesnius naudotojų profilius, kurie bus vieši ir padės rasti partnerių bei kitų panašiose srityse dirbančių naudotojų visoje Europoje, siekiant dalytis gerąja patirtimi. Vis dėlto naudotojai patys nuspręs, ar nori dalytis šia informacija su EPALE bendruomene.

Asmens duomenų tvarkymas atitinkamose platformos dalyse būtinas, norint padėti naudotojams rasti partnerių, užtikrinti EPALE prisiregistravusių naudotojų bendravimą ir bendradarbiavimą, grindžiamą tarpusavio pasitikėjimu bei pagarba, ir suteikti jiems galimybę stebėti veiklą, kad būtų išvengta netinkamo naudojimosi platforma.

 

 1. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų ir kam jie atskleidžiami?
 • Europos Komisijos, Švietimo ir kultūros generalinio direktorato (DG EAC) bei Užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties generalinio direktorato (DG EMPL) paskirti darbuotojai
 • EACEA paskirti darbuotojai
 • EPALE Centrinė paramos tarnyba (CPT), kuriai vadovauja konsorciumas „Ecorys UK“ – „Intrasoft International“
 • EPALE Nacionalinės paramos tarnybos (NPT), kurios atsako už EPALE pristatymą vietos ir nacionalinėms suinteresuotosioms šalims, taip pat ryšių su jomis palaikymą. Visos NPT gauna savo šalies naudotojų asmens duomenis.
  • Jei NPT įsikūrusi už ES / EEE ribų, asmens duomenų perdavimas vyksta taikant tinkamas apsaugos priemones, nurodytas dotacijų sutartyse, sudarytose tarp įstaigos ir NPT. Galite paprašyti šių apsaugos priemonių kopijos – kreipkitės į 1 punkte nurodytą duomenų valdytoją.

Išsamus ir atnaujintas šių šalių ir NPT sąrašas pateikiamas specialiame puslapyje (/lt/nss).

 • Mokslininkai, jei tai aiškiai leidžia duomenų valdytojas.

 

 1. Kiek laiko laikysime jūsų asmens duomenis?
 • Vidaus telekomunikacijų tinklų (duomenų srautų ir katalogų) tvarkomi duomenys gali būti atskleisti CPT komandos nariams / EACEA / EAC / EMPL ir bus laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.
 • Dėl kontaktinių duomenų: praėjus 1 metams po naudotojo paskutinio prisijungimo duomenys paverčiami neaktyviais, t. y. nebematomais visuomenei; praėjus 2 metams po naudotojo paskutinio prisijungimo duomenys visam laikui paverčiami anoniminiais ir gali būti naudojami tik statistikos tikslais. Gavus registruoto naudotojo prašymą, kontaktiniai duomenys nedelsiant paverčiami anoniminiais.
 • Forumuose esantys pranešimai laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.
 • Išteklių centre paskelbti pranešimai arba mokomoji medžiaga laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.
 • NPT uždaroje grupėje ir kitose grupėse paskelbti pranešimai arba mokomoji medžiaga laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.
 • Failai ir tinklaraščių įrašai laikomi visą EPALE veiklos laikotarpį.

 

 1. Kaip saugome jūsų asmens duomenis?

Valdytojai ir jų rangovai užtikrina tinkamą jūsų duomenų apsaugos lygį, taikydami technines ir organizacines priemones, pavyzdžiui, prieigos prie duomenų valdymą ir šifravimą.

 

 1. Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, pvz., teise susipažinti su savo duomenimis ir juos taisyti?

Turite teisę:

 • prašyti prieigos prie savo asmens duomenų, kuriuos mes turime;
 • prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis;
 • prašyti pašalinti jūsų asmens duomenis;
 • prašyti, kad jūsų asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas;
 • prieštarauti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi;
 • prašyti, kad jūsų duomenys būtų perduoti kitai organizacijai įprastai naudojamu standartiniu ir įrenginių nuskaitomu formatu (teisė perkelti duomenis);
 • bet kada atšaukti savo sutikimą.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją (žr. 1 punktą) ir aiškiai išdėstykite savo prašymą.

 

 1. Kilus konfliktui, susijusiam su bet kokiu asmens duomenų apsaugos klausimu, turite teisę kreiptis pagalbos

Kilus konfliktui, susijusiam su bet kokiu asmens duomenų apsaugos klausimu, galite patys kreiptis į duomenų valdytoją pirmiau nurodytu adresu arba galite siųsti skundą į specialias pašto dėžutes.

Taip pat galite kreiptis į EACEA duomenų apsaugos pareigūną šiuo el. pašto adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Bet kada galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui: interneto svetainė http://www.edps.europa.eu.

 

 1. Koks yra jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Šios iniciatyvos teisinis pagrindas yra:

 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013 (OJ L 347, 2013-12-20, p. 50–73), kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB,
 • 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga ir panaikinamas sprendimas 2009/336/EB (2013/776/ES): 3(a) straipsnis.

Paslaugų sutartis, pasirašyta su „Ecorys“ / „Intrasoft“ (nuor. 2017-3527/001-001).

EPALE konkurso sąlygos: Europos suaugusiųjų mokymosi elektroninė platforma EACEA/2012/05

Ribotas kvietimas teikti paraiškas dėl EPALE NACIONALINĖS PARAMOS TARNYBOS EACEA Nr. 02/2016 ir EACEA 02/2018.

Susitarimo memorandumas dėl FPFIS-CMS paslaugos, pasirašytas EACEA ir DIGIT (nuor. DIGIT – 00488-00)


[1] 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo, OL L8 2001 01 12, p. 1.

Norėdami atsisiųsti pareiškimą apie privatumo apsaugą PDF formatu, spustelėkite čia.