European Commission logo
Fiók létrehozása
Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat

Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség

EPALE – Az európai felnőttképzés elektronikus platformja

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség („EACEA”) elkötelezett a személyes adatok védelme mellett. Valamennyi személyes adat kezelésére az EU adatvédelmi jogszabályaival, jelenleg a személyes adatok közösségi intézmények és szervek általi védelméről szóló 45/2001/EK rendelettel összhangban kerül sor[1].

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat bemutatja azokat a szabályokat, amelyek alapján az EACEA gyűjti, kezeli és használja az érintettek személyes adatait az EPALE – Az európai felnőttképzés elektronikus platformja – keretein belül.

 1. Ki a felelős személyes adatainak feldolgozásáért (ki az adatkezelő)?

Az adatfeldolgozási műveletekért felelős személy: az EACEA 5A egységének egységvezetője

Levelezési cím: Education Audiovisual and Culture Executive Agency, Avenue du Bourget 1, BOUR, BE-1140 Brussels

E-mail: EACEA-EPLUS-EPALE@ec.europa.eu

 1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Kötelező adatok:

 • Név
 • Szervezet és cím (adott esetben)
 • Székhely szerinti ország
 • Használt nyelv(ek)
 • Elérhetőség – pl. e-mail-cím

Opcionális adatok:

 • Érdeklődésére számot tartó tematikus területek
 • A weboldal érdeklődésre számot tartó szolgáltatásai – pl. partnerkeresés
 • Állampolgárság
 • Telefon
 • Foglalkozás

 1. Milyen célból kezeljük adatait?

A személyes adatok gyűjtésére többek között a levelezéssel, információk terjesztésével kapcsolatos belső célokból kerül sor. A felhasználóknak lehetőségük van jóváhagyásukat adni, és részletesebb felhasználói profilokat is létrehozni, amelyek nyilvánosan hozzáférhetők lesznek, és amelyekkel a bevált gyakorlatok megosztása érdekében könnyebben megtalálhatók azpn partnerek és más felhasználók, akik hasonló területeken dolgoznak szerte Európában. Ezen információknak az EPALE közösséggel való megosztása azonban a felhasználók döntése alapján történik.

A személyes adatoknak a platform vonatkozó részeiben történő feldolgozására szükség van ahhoz, hogy lehetővé váljon a felhasználók számára a partnerkeresés, az EPALE-ra regisztrálók számára a kölcsönös bizalom és tisztelet jegyében történő kommunikáció és együttműködés, valamint a tevékenységek nyomon követése a platform nem megfelelő használatának megelőzése érdekében.

 1. Ki fér hozzá a személyes adataihoz, és kikkel osztjuk meg azokat?
 • az Európai Bizottság Oktatásügyi és Kulturális Főigazgatóságának (EAC), valamint a Foglalkoztatás, a Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás Főigazgatóságának (EMPL) kijelölt munkatársai;
 • az EACEA kijelölt munkatársai;
 • az EPALE Központi Támogató Szolgálata (CSS), amelyet az Tremend – Lai-momo konzorcium működtet;
 • az EPALE Nemzeti Támogató Szolgálatai (NSS-ek), amelyek az EPALE helyi és nemzeti érintettek irányába történő promóciójáért, valamint a velük való kapcsolattartásért felelnek. Minden Nemzeti Támogató Szolgálat a saját országa személyes adatait kapja meg.
  • Ha a Nemzeti Támogató Szolgálat az EU/EGT területén kívül található, a személyes adatok továbbítása az Ügynökség és a Nemzeti Támogató Szolgálat között aláírt támogatási megállapodásokban szereplő megfelelő védintézkedések mellett kerül sor. Ezen védintézkedések leírásáról Ön is kaphat egy példányt, ha a fenti 1. pontban jelzett adatkezelőhöz fordul.

Ezeknek az országoknak, valamint az összes Nemzeti Támogató Szolgálat naprakész listája a kifejezetten erre a célra létrehozott oldalon (/hu/nss).

 • kutatók, amennyiben ezt az Adatkezelő kifejezetten engedélyezi.

 1. Mennyi ideig tároljuk személyes adatait?
 • A belső távközlési hálózatok kontextusában kezelt adatok (forgalmi adatok és jegyzékek) felfedhetők a CSS csapat tagjai, valamint az EACEA/EAC/EMPL előtt, és az EPALE-program teljes időtartama alatt megőrizzük azokat.
 • Az elérhetőségi adatok vonatkozásában: az utolsó bejelentkezés óta eltelt egy év után az adatok inaktív státuszba kerülnek, azaz a továbbiakban nem férhetők hozzá a nyilvánosság számára. Az utolsó bejelentkezés óta eltelt két év után az adatokat véglegesen anonimizáljuk, és csak statisztikai használatra tároljuk. A regisztrált felhasználó kérésére az elérhetőségi adatokat azonnal anonimizáljuk.
 • A fórumokban levő üzeneteket az EPALE-program teljes időtartama alatt megőrizzük.
 • A Forrásközpontban megosztott üzeneteket vagy oktatási anyagokat az EPALE-program teljes időtartama alatt megőrizzük.
 • A Nemzeti Támogató Szolgálat zárt csoportjában és más csoportokban megosztott üzeneteket vagy oktatási anyagokat az EPALE-program teljes időtartama alatt megőrizzük.
 • A fájlokat és blogbejegyzéseket az EPALE-program teljes időtartama alatt megőrizzük.

 1. Hogyan védjük személyes adatait?

Az adatkezelők és a szerződő partnereik műszaki és szervezeti intézkedések foganatosításával gondoskodnak a személyes adatok megfelelő szintű védelméről, például az adatokhoz való hozzáférés szabályozásával és titkosítással.

 1. Hogyan gyakorolhatja a jogait, például az Önt érintő adatokhoz való hozzáférésre és azok helyesbítésére vonatkozó jogokat

Joga van ahhoz, hogy:

 • hozzáférést kérjen az Önről általunk tárolt személyes adatokhoz;
 • a személyes adatai helyesbítését kérje;
 • a személyes adatai törlését kérje;
 • a személyes adatai feldolgozásának a korlátozását kérje;
 • tiltakozzon személyes adatai feldolgozásával szemben;
 • azt kérje, hogy az adatait egy másik szervezetnek továbbítsuk valamilyen általánosan használt, géppel olvasható formátumban (adathordozhatóság);
 • bármikor visszavonja a hozzájárulását.

Jogai gyakorlásához vegye fel a kapcsolatot a fenti 1-es pontban jelzett adatkezelővel, és pontosan magyarázza el, hogy mit kér.

 1. Jogorvoslati lehetőség személyes adatokat érintő probléma esetén

Amennyiben a személyes adatok védelmével kapcsolatos problémája van, a fent említett postai címen és működő e-mail-címeken fordulhat az Adatkezelőhöz.

Ezenkívül felveheti a kapcsolatot az EACEA adatvédelmi tisztviselőjével is a következő e-mail-címen: eacea-data-protection@ec.europa.eu webhelyen keresztül.

Panaszával bármikor az Európai Adatvédelmi Biztoshoz is fordulhat a http://www.edps.europa.eu.

 1. Milyen jogszabályok alapján kezeljük személyes adatait?

Ezen kezdeményezés jogi alapjai:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 1288/2013/EU rendelete (2013. december 11.) az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20. 50–73. o.).
 • Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség létrehozásáról, és a 2009/336/EK (2013/776/EU) határozat hatályon kívül helyezéséről szóló bizottsági végrehajtási határozat (2013. december 18.) 3. cikkének (a) bekezdése.

Az Ecorys/Intrasoft konzorciummal aláírt szolgáltatási szerződés (hiv. szám: 2017-3527/001-001)

Az EPALE-t – Az európai felnőttképzés elektronikus platformját – érintő ajánlattételi dokumentáció EACEA/2012/05

02/2016 és EACEA 02/2018 számú meghívásos pályázati felhívások: EPALE NEMZETI TÁMOGATÓ SZOLGÁLATOK

Egyetértési Nyilatkozat az „FPFIS-CMS” szolgáltatásra vonatkozóan az EACEA és a DIGIT között (hiv. szám: DIGIT – 00488-00)


[1]Az Európai Parlament és a Tanács 45/2001/EK rendelete (2000. december 18.) a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról, HL L 8., 2000.1.12. 1. o.

Az adatvédelmi nyilatkozat .pdf verziójának letöltéséhez kattintson ide.