European Commission logo
Create an account
Dionici EU-a

Dionici EU-a

EPALE korisne poveznice

Europska komisija

Erasmus+ programi

Program Erasmus+ ima za cilj povećanje vještina i zapošljivosti kao i modernizacije obrazovanja, osposobljavanja i rada mladih. Program će trajati sedam godina, a za njega je predviđen proračun od 14,7 milijardi EUR – to je 40 % više od trenutačne potrošnje, iz čega se jasno vidi predanost EU-a ulaganjima u ta područja. Zahvaljujući programu Erasmus+ više od 4 milijuna Europljana imat će priliku studirati, osposobljavati se, prikupljati radno iskustvo i volontirati u inozemstvu.

Platforma za rezultate projekata programa Erasmus+

Platforma za rezultate projekata programa Erasmus+ pruža sveobuhvatan pregled projekata financiranih u okviru programa Erasmus+ i njegovih prethodnika. Platforma pruža pristup informacijama o projektu (opisi, financiranje, partneri, rezultati, kontaktni podaci) i naglašava projekte najbolje prakse i priče o uspjesima (tj. projekte koji se ističu u pogledu važnosti za politike, komunikacijskog potencijala, učinka ili idejnih rješenja).

EAC

Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) je izvršna uprava Europske unije odgovorna za politike obrazovanja, kulture, mladih, jezika i sporta. DG EAC također podržava ove aktivnosti kroz različite projekte i programe značajnijekoroz programe Kretivna Europa i Erasmus+.

EACEA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) obavlja aktivnosti vezane uz upravljanje specifičnih dijelova EU financiranja programa u području obrazovanja, kulture, audiovizualnih medija, sporta, građanstva i volontiranja.

Europske politike vezane uz obrazovnje odraslih

Digitalna Agenda za Europu

Poveznica na pododjeljak Digitalna Agenda za EuropuDigitalna Agenda za Europu (DAE) ima za cilj pomoći građanima EU i poslovima da uzmu najviše što se može od digitalne tehnologije. To je prva od sedam inicijativa unutar Europa 2020 strategije EU u pružanju pametnog, održivog i uključivog razvoja.

Politike EU-a u području obrazovanja odraslih

Obrazovanje odraslih je ključna komponenta politike cjeloživotnog učenja Europske komisije. Sadrži formalno, neformalno i informalno učenje za unapređenje temeljnih vještina, stjecanja novih kvalifikacija, unapređenje kvalifikacija ili prekavlifikacia za zapošljavanje.

Europa 2020

Europa 2020 je EU desetogodišnja strategija za razvoj i poslove koja je pokrenuta 2010. Riječ je o rješavanju nedostataka našeg modela rasta i stvaranja uvjeta za pametan, održiv i uključiv rast.

Europski riječnik obrazovanja odraslih. Razina 1.

Studija o europskoj terminologiji u obrazovanju odraslih za zajednički jezik i zajedničko razumijevanje te monitoring sektora, razina 1. Studiju je naručila Eruopska komisija u 2008., a bila je vođena od strane Nacionalnog centra za istraživanje i razvoj pismenosti odraslih (NRDC).

Europski riječnik obrazovanja odraslih, razina 2.

Studiju o europskoj terminologiji u obrazovanju odraslih za zajednički jezik i zajedničko razumijevanje te monitoring sektora, razina 2. koju je vodilo Nacionalno istraživanje za Europsku komisiju.

Terminologija za eruopske politike obrazovanja i osposobljavanja (2008).

Višejezični riječnik definira 100 ključnih pojmova koji se koriste u europskim politikama za obrazovanje i osposobljavanje. Postoji na šest jezika: engleskom, španjolskom, njemačkom, francuskom, talijanskom i portugalskom. Ovaj riječnik je dopunjena i proširena verzija Terminologije politike strukovnog obrazovanja, 2004.

Terminologija za eruopske politike obrazovanja i osposobljavanja (2014).

Višejezični riječnik (2014) definira 130 ključnih pojmova koji se koriste u politikama eruopskog obrazovanja i osposobljvanja. Radi se o proširenoj i dopunjenoj verziji Terminologije europskih politika obrazovanja i osposobljavanja(link is external) (2008.) i Terminologije politika strukovnog obrazovnja (2004). Razmatra nove prioritete politika Europske unije posebice alnaliza potreba vještina i kompetencija. Nove definicije su razvijene sa stručnjacima iz Cedefop-a.

Terminologija politike strukovnog obrazovanja - višejezični riječnik za povećanu Europu (2004.)

Riječnik definira odabrane pojmove koji se koriste u politikama strukovnog obrazovanja u Europi. Namijenjen je istraživačima i praktičarima te i šire, za sve one koji su uključeni u politike strukovnog obrazovanja. Postoji na šest jezika: engleski, francuski, njemački, češki, mađarski i poljski.