EU:n laajuiset sidosryhmät

EU:n laajuiset sidosryhmät

Hyödyllisiä linkkejä

Euroopan komissio

Erasmus+ -ohjelma

Erasmus+ -ohjelman tavoite on vahvistaa osallistujien taitoja ja työllistymismahdollisuuksia sekä uudistaa koulutusta, harjoittelua ja nuorisotyötä. Seitsenvuotisen ohjelman budjetti on 14,7 miljardia euroa. Se on 40 % enemmän kuin tällä hetkellä käytetty summa, mikä kertoo EU:n sitoutumisesta näiden osa-alueiden edistämiseen. Ohjelma tarjoaa yli 4 miljoonalle eurooppalaiselle mahdollisuuden opiskeluun, harjoitteluun, työkokemuksen hankkimiseen tai vapaaehtoistyöhön ulkomailla.

Erasmus+ -hankeportaali

Erasmus+ -hankeportaaliin on koottu kattavat tiedot hankkeista, joita on rahoitettu Erasmus+ ‑ohjelmasta tai sitä edeltävistä ohjelmista. Portaalista ovat saatavissa hanketiedot (kuvaus, kumppanit, tulokset sekä rahoitus- ja yhteystiedot), ja sen kautta voi tutustua parhaisiin käytäntöihin ja menestystarinoihin (eli hankkeisiin, jotka ovat merkityksensä, vaikuttavuutensa, hankesuunnitelmansa tai tiedonlevityspotentiaalinsa ansiosta erityisen onnistuneita).

EAC

Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) on Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri-, nuoriso, kieli- ja liikuntapolitiikasta vastaava toimeenpaneva taho. DG EAC edistää vastuualueitaan myös erilaisten hankkeiden ja ohjelmien kautta, joista merkittävimmät ovat Luova Eurooppa ja Erasmus+.

EACEA

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) on vastuussa tiettyjen EU:n rahoitusohjelmien osa-alueiden hallinnoinnista koulutuksen, kulttuurin, audiovisuaalialan, aktiivisen kansalaisuuden ja vapaaehtoistyön saralla.

Aikuiskoulutuksen poliittiset linjaukset Euroopassa

Euroopan digitaalistrategia

Linkki Euroopan digitaalistrategian koulutusosioonEuroopan digitaalistrategian (DAE) tavoite on parantaa digitaaliteknologian hyödyntämistä eurooppalaisten ihmisten ja yritysten keskuudessa. Strategia on ensimmäinen Eurooppa 2020 -strategian seitsemästä lippulaivahankkeesta, joilla EU tähtää älykkääseen, kestävään ja osallistuvaan kasvuun.

EU:n aikuiskoulutuksen politiikka

Aikuiskoulutuksella on keskeinen osa Euroopan komission elinikäistä oppimista koskevaa politiikkaa. Se voi tapahtua virallisen koulujärjestelmän piirissä tai epävirallisesti, ja se voi olla myös arkioppimista perustaitojen parantamiseksi, uuteen ammattiin kouluttautumista, osaamisen täydentämistä tai työllistymiseen tähtäävää uudelleenkouluttautumista.

Eurooppa 2020

Eurooppa 2020 on Euroopan unionin kymmenvuotinen kasvu- ja työllisyysstrategia, joka käynnistettiin vuonna 2010. Strategialla pyritään korjaamaan kasvumallimme puutteet ja luomaan otolliset olosuhteet älykkäälle, kestävälle ja osallistavalle talouskasvulle.

Aikuiskoulutuksen sanastot

Confusing Conversations

Verkossa oleva sanasto, jossa on kansalaiskasvatukseen liittyvät keskeiset termit saksaksi ja englanniksi.

Eurooppalainen aikuiskoulutuksen sanasto, taso 1

Tutkimus eurooppalaisista aikuiskoulutuksen termeistä, joilla pyritään löytämään yhteinen kieli ja yhteisymmärrys ja helpottamaan valvontaa, taso 1. Euroopan komissio tilasi tutkimuksen vuonna 2008, ja sen toteutti National Research and Development Centre for Adult Literacy and Numeracy (NRDC) -tutkimuskeskus.

Eurooppalainen aikuisoppimisen sanasto, taso 2

Tutkimus eurooppalaisista aikuisoppimisen termeistä, joilla pyritään löytämään yhteinen kieli ja yhteisymmärrys ja helpottamaan valvontaa, taso 2.  Tutkimuksen toteutti Euroopan komissiolle National Research -tutkimuskeskus.

Eurooppalainen koulutuspoliittinen sanasto (2008)

Monikielinen sanasto, jossa määritellään 100 keskeistä eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa käytettyä termiä. Sanastossa on kuusi kieltä: englanti, espanja, saksa, ranska, italia ja portugali. Sanasto on päivitetty ja laajennettu versio vuonna 2004 julkaistusta Ammatillista koulutusta koskevan politiikan sanastosta.

Eurooppalainen koulutuspoliittinen sanasto (2014)

Monikielinen sanasto vuodelta 2014, jossa määritellään 130 keskeistä eurooppalaisessa koulutuspolitiikassa käytettyä termiä. Sanasto on laajennettu ja päivitetty versio Eurooppalaisesta koulutuspoliittisesta sanastosta(link is external) (2008) ja Ammatillista koulutusta koskevan politiikan sanastosta (2004). Siihen on otettu mukaan Euroopan unionin politiikan uudet painopistealueet, erityisesti taitojen ja osaamisen tarpeen arviointi. Uudet määritelmät on laadittu yhdessä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefopin) asiantuntijoiden kanssa.

Ammatillista koulutusta koskevan politiikan sanasto – monikielinen sanasto laajentuneelle Euroopalle (2004)

Sanastossa määritellään joukko Euroopassa käytettyjä ammatillista koulutusta koskevan politiikan termejä. Se on tarkoitettu tutkijoille ja toiminnanharjoittajille sekä laajemmin kaikille ammatillista koulutusta koskevan politiikan toimijoille. Sanastossa on kuusi kieltä: englanti, ranska, saksa, tšekki, unkari ja puola.