ELi sidusrühmad

ELi sidusrühmad

EPALE Kasulikud lingid

Euroopa Komisjon

Erasmus+ programm

Erasmus+ programm eesmärgiks on nii oskuste ja tööalase konkurentsivõime tõstmine kui ka hariduse, koolituse ja noorsootöö valdkondade kaasajastamine. Seitse aastat kestva programmi eelarve on 14,7 miljardit eurot; 40% kasv võrreldes jooksvate kulutasemetega peegeldab ELi tahet nendesse valdkondadesse investeerida. Erasmus+ annab võimaluse rohkem kui 4 miljonile eurooplasele õpinguteks, koolitusteks, töökogemuse omandamiseks ja vabatahtlikuks tegevuseks välismaal.

„Erasmus+” projektide tulemuste platvorm

„Erasmus+” projektide tulemuste platvorm annab põhjaliku ülevaate projektidest, mida on rahastatud programmi „Erasmus+” ja sellele eelnenud programmide alusel. Sellel platvormil saate tutvuda teabega projektide kohta (kirjeldused, rahastamine, partnerid, tulemused ja kontaktandmed), seal tuuakse esile parimate tavade projekte ja edulugusid (st poliitilise asjakohasuse, teabevahetuseks pakutavate võimaluste, mõju või ülesehituse poolest silmapaistvaid projekte).

EAC

Directorate General for Education, Youth, Sport and Culture (DG EAC) on Euroopa Liidu täidesaatev haruüksus, mis vastutab hariduse, kultuuri, noorsoo, keelte ja spordivaldkonna poliitika eest. Lisaks toetab DG EAC neid valdkondi läbi erinevate projektide ja programmide, eelkõige  Creative Europe ja Erasmus+ programmidega.

EACEA

The Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) on usaldatud ELi rahastusprogrammide teatud osade haldamine hariduse, kultuuri, audiovisuaali, spordi, kodaniku ja vabatahtlikkuse valdkondades.

Euroopa täiskasvanuhariduse poliitika

ELi täiskasvanuõppe poliitika

Täiskasvanuõpe on Euroopa Komisjoni elukestva õppe poliitika oluline osa. See hõlmab formaalset, mitteformaalset ja informaalset õpet põhioskuste arendamiseks, uute kvalifikatsioonide saavutamiseks, oskuste täiendamiseks või tööturu vajadustele vastavaks ümberõppeks.

Euroopa digitaalne tegevuskava

Link Euroopa digitaalse tegevuskava haridusalasele alamjaotusele. Euroopa digitaalne tegevuskava(DAE) on suunatud Euroopa kodanikele ja ettevõtetele, et aidata neil digitaalsetest tehnoloogiatest maksimaalset kasu saada. See on esimene seitsmest juhtalgatusest Euroopa 2020 strateegia raames, mille eesmärgiks on arukas, jätkusuutlik ja kaasav majanduskasv.

Euroopa 2020

Euroopa 2020 on Euroopa Liidu kümne aastane majanduskasvu ja tööhõive strateegia, mis käivitati 2010. aastal. Strateegia eesmärkideks on praeguse majanduskasvu mudeli puuduste kindlakstegemine ning tingimuste loomine arukale, jätkusuutlikule ja kaasavale majanduskasvule.

Täiskasvanuhariduse sõnastikud

Confusing Conversations

Veebisõnastik kodanikuhariduse põhiterminite kohta saksa ja inglise keeles.

Täiskasvanuhariduse sõnastik, tase 1

Uuring Euroopa täiskasvanuõppe terminoloogia kohta, ühiseks keeleks ja ühtseks arusaamaks ning sektori seireks, tase 1. Uuringu tellis 2008. aastal Euroopa Komisjon ja see viidi läbi täiskasvanute kirja- ja arvutamisoskuse riikliku teadusuuringu ja arengu keskuse poolt (NRDC).

Täiskasvanuhariduse sõnastik, tase 2

Uuring Euroopa täiskasvanuõppe terminoloogia kohta, ühiseks keeleks ja ühtseks arusaamaks ning sektori seireks, tase 2. Uuringu läbiviimist juhtis Euroopa Komisjoni riiklik uuringukeskus.

Euroopa haridus- ja koolituspoliitika terminoloogia (2008)

See mitmekeelne sõnastik määratleb ära 100 võtmeterminit, mis on kasutusel Euroopa haridus- ja koolituspoliitikas. Sõnastik on saadaval kuues keeles: inglise, hispaania, saksa, prantsuse, itaalia ja portugali keeles. Sõnastik on uuendatud ja täiendatud versioon väljaandest 'Kutsehariduse ja -koolituse poliitika terminoloogia', 2004.

Euroopa haridus- ja koolituspoliitika terminoloogia (2014)

See mitmekeelne sõnastik (2014) määratleb ära 130 võtmeterminit, mis on kasutusel Euroopa haridus- ja koolituspoliitikas. Sõnastik on uuendatud ja täiendatud versioon väljaannetest 'Euroopa haridus- ja koolituspoliitika terminoloogia' (2008) ja 'Kutsehariduse ja -koolituse poliitika terminoloogia' (2004). Sõnastik võtab arvesse Euroopa Liidu poliitika uusi prioriteete, põhiliselt oskuste ja pädevuste vajaduste analüüse. Uued määratlused on välja arendatud koos Cedefopi ekspertidega.

Kutsehariduse ja -koolituse poliitika terminoloogia - mitmekeelne sõnastik laienenud Euroopale (2004)

Selles sõnastikus on käsitletud valikut Euroopa kutsehariduse ja -koolituse (VET) poliitika terminoloogiast. Sõnastik on mõeldud teadlastele ja erialatöötajatele ning üldisemalt kõigile neile, kes on seotud kutsehariduse ja -koolituse poliitikaga. Väljaanne on saadaval kuues keeles: inglise, prantsuse, saksa, tsehhi, ungari ja poola.