European Commission logo
Kontot looma

EPALE õigusalane teave

EPALE õigusalane teave

Vastutusest loobumine

EPALE on kasutajate loodud sisuga kogukonnaplatvorm. Euroopa Komisjon ei toeta ühtegi kasutajate üleslaaditud materjali, artiklit ja visuaali ega kasutajate sellel platvormil väljendatud seisukohti, arvamusi ja nõuandeid. Samuti ei võta Euroopa Komisjon vastutust ega kohustust seoses selle sisuga.

Selle vastutusest loobumise eesmärk ei ole piirata komisjoni vastutust, mis on vastuolus kohaldatavates siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetega, ega välistada tema vastutust küsimustes, mida ei saa selle seaduse alusel välistada.

 

Kogukonna juhised

EPALE keskendub täiskasvanuõppe kogukonnale. Me soovime parandada täiskasvanuhariduse standardeid kogu Euroopas ning võimaldada kasutajatel jagada oma kogemusi ja teadmisi. Platvormi eesmärk on peamiselt sisu tootmine kasutajate jaoks kasutajate poolt. Seetõttu tervitame ja julgustame kasutajate panustamist platvormil.

Oleme pühendunud kvaliteedile ja täpsusele, pakkudes täiskasvanuhariduse spetsialistidele kvaliteetset, täpset ja originaalset sisu, mis vastab nende vajadustele ja muredele. EPALE sisu peaks olema faktiliselt õige ega tohiks sisaldada laimavat materjali.

Kasutajate kaastöid EPALEsse modereeritakse järgmiselt:

  • EPALE riiklikud ja kesksed tugiteenistused kinnitavad iga üleslaaditava sisu, näiteks artikli või ressursi, enne kui see muutub avalikult kättesaadavaks.
  • Arutelusid ja kommentaare modereerib keskne tugiteenistus; sobimatute kaastööde filtreerimiseks või blokeerimiseks võib kasutada tehnilisi tööriistu.
  • Avalike ja privaatsete gruppide sisu ja kommentaare kureerib grupi moderaator ja nende järelevalvet teostab keskne tugiteenistus.

Te võite sisu paljundada tingimusel, et allikas on märgitud, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti. Kui teabe paljundamiseks tuleb saada eelnev luba, tühistab selline luba üldise loa ja märgib selgelt kõik kasutuspiirangud. Kui ei ole märgitud teisiti, on platvormi kasutajate materjalid ja panus kooskõlas Creative Commons "Attribution 4.0 International" litsentsiga (CC BY 4.0).

Kui teile teose autori või kirjastajana tundub, et teie õigusi on rikutud ja soovite, et see heastatakse, võtke meiega ühendust aadressil helpdesk@epale-support.eu. Kui meie tähelepanu juhitakse vigadele või puudustele, püüame need ka parandada.

Soovime, et kõik meie kasutajad tunneksid end olevat EPALEs teretulnud ja usaldaksid sellel saidil esitatud teavet. Seetõttu palume teil järgida mõningaid põhimõtteid, et säilitada EPALE turvalise kohana.

  • Olge vastutustundlikud: vastutage üleslaaditava sisu eest ja selle eest, et teie postitused oleksid täpsed ja asjakohased ning ei rikuks autoriõigusi.
  • Olge lugupidavad: suhtlemisel pidage meeles, et teised ei pruugi alati teie seisukohta jagada. Kasutajad peavad austama teiste arvamusi ja hoiduma solvavast või kahjulikust kõnepruugist. Viha õhutamine, rassistlik, seksistlik või muu süüdistatav sisu ei ole vastuvõetav ning toob kaasa kogukonnast väljaarvamise ja postituste eemaldamise.
  • Olge asjakohased: hoidke arutelude sisu teemakohasena. Aruteluteemale või sisulõimele panustamisel veenduge, et teie panus oleks asjakohane, konstruktiivne ja kasulik teistele selles osalevatele liikmetele.
  • Olge viisakad ja sõbralikud: viisakas olemine tähendab teiste inimeste tunnete teadvustamist ja austamist ning selle väljanäitamist. Seetõttu valige oma postitustes ja kaastöödes hoolikalt sõnu. Vajutage "meeldib" või öelge "aitäh", et tunnustada kõiki, kelle panust olete hinnanud.
  • Olge vastutustundlikud: kasutage platvormi vastutustundlikul viisil ainult seaduslikel eesmärkidel. Hoiduge rämpsposti saatmisest, pahatahtliku sisu üleslaadimisest ja platvormi kasutamisest mis tahes viisil, mis võib servereid või võrku kahjustada.

Kuigi platvormi kasutamine nõuab, et kõik kasutajad järgiksid neid kogukonna juhiseid, võidakse siiski esitada ja kuvada kasutajate loodud sobimatut sisu või kaastöid. Olete teretulnud sellistest juhtumitest teatama aadressil helpdesk@epale-support.eu. Jätame endale õiguse muuta, teisaldada või kustutada sisu, mis rikub kogukonna juhiseid ja jätta kogukonnast välja ükskõik millise kasutaja ilma ette teatamata.

Need kogukonna juhised võivad muutuda ja seetõttu peaksite nendega regulaarselt tutvuma. Iga selline muudatus jõustub kohe.

 

Vastutusest loobumine väliste linkide eest

Euroopa Komisjoni veebisaidid domeenis europa.eu võivad sisaldada ""väliseid linke"" veebisaitidele, mis asuvad muudes domeenides kui europa.eu, mis ei pruugi kuuluda Euroopa Komisjonile ega olla tema poolt rahastatud, mille üle komisjoni talitustel puudub kontroll ja mille eest komisjon ei vastuta.

Kui Euroopa Komisjoni veebisaitide külastajad otsustavad järgida linki mis tahes välisele veebisaidile, lahkuvad nad Euroopa Komisjoni ametlikust domeenist ning nende suhtes kohaldatakse välise veebisaidi küpsiste, privaatsuse ja õigusliku poliitikaid.

Euroopa Komisjon ei saa kontrollida, kas komisjoni veebilehtedelt europa.eu domeenis olevad välised veebisaidid vastavad kehtivatele andmekaitse- ja juurdepääsetavusnõuetele, vaid nende eest vastutab otseselt väline veebisait.

 

Heaksiidu välistamise teade

Euroopa Komisjoni veebilehtedelt mis tahes lingitud viide konkreetsele välisressursile, võrguteenusele või veebilehele on mõeldud selleks, et täiendada Euroopa Komisjoni veebilehtedel kättesaadavat teavet ja aidata nende veebilehtede külastajaid.

Sellised lingitud viited ei tähenda, et Euroopa Komisjon kiidaks heaks konkreetse välise ressursi, võrguteenuse või veebisaidi, samuti ei kiida heaks lingitud viites sisalduvat teavet ega väliseid veebisaite omavaid organisatsioone.

 

Privaatsuspoliitika

EPALE on pühendunud kasutajate privaatsusele. Täiendavaid üksikasju leiate privaatsusavaldusest.