European Commission logo
Oħloq kont
Tista’ tagħżel diversi kliem b’virgola diviżorja

EPALE - Pjattaforma Elettronika għat-Tagħlim tal-Adulti fl-Ewropa

Blog

Blog

Il-Fokus Tematiċi tal-EPALE għall-2023

Kif tista' l-Edukazzjoni tal-Adulti tinvolvi liċ-ċittadini fid-demokrazija, u kif tista' tgħin lin-nies biex jinnavigaw il-bidliet fis-suq tax-xogħol?

Profile picture for user NFabri79.
Natasha Fabri

EPALE 2023 Thematic focuses

Aħna qegħdin ngħixu fi żminijiet inċerti, fost trasformazzjoni mgħaġġla, kuntest soċjoekonomiku estremament kumpless, u sfidi bla preċedent. It-Tagħlim u l-Edukazzjoni tal-Adulti jista’ jkollhom rwol kruċjali sabiex iċ-ċittadini Ewropej u l-Ewropej ġodda jkunu mgħammra bil-ħiliet meħtieġa biex ikunu reżiljenti, mogħtija s-setgħa u ppreparati biex jinnavigaw dawn il-kumplessitajiet.

Fil-kuntest tas-Sena Ewropea tal-Ħiliet, li għandha tiġi mnedija uffiċjalment dalwaqt, matul l-2023 l-EPALE trid tenfasizza l-potenzjal tat-Tagħlim u l-Edukazzjoni tal-Adulti biex dawn jinvolvu liċ-ċittadini fis-soċjetà u fid-demokrazija, jagħtu s-setgħa lin-nies biex jinnavigaw b’suċċess il-bidliet fis-suq tax-xogħol u jinkludu lil kulħadd fit-tagħlim.

Sabiex nagħmlu dan, aħna nistiednu lill-membri tal-komunità tagħna biex jaqsmu l-esperjenzi tagħhom dwar il-fokus tematiċi tagħna għall-2023. Ejjew nagħtu ħarsa lejhom!

engage

Involvi. Ħiliet għal ħajja demokratika

Sabiex ninvolvu lis-soċjetà tagħna bis-sħiħ, bejn l-isfidi u l-proċessi ta’ trasformazzjoni, aħna rridu nkunu attivi u konxji bħala ċittadini. X’ħiliet huma meħtieġa biex tipparteċipa fil-proċessi demokratiċi b’għarfien u responsabbiltà?

L-EPALE trid tenfasizza r-rwol tat-tagħlim u l-edukazzjoni tal-adulti fil-bini tal-ħiliet għal ħajja demokratika. Liema mogħdijiet edukattivi għandna nimmaġinaw quddiem għajnejna biex jappoġġaw lill-adulti sabiex ikunu atturi attivi għall-bidla? Kif għandna nappoġġaw it-tkabbir individwali u l-għarfien li nkunu parti minn stampa akbar?

Wara l-isforzi tal-Unjoni Ewropea, l-EPALE hija interessata li tindirizza l-informazzjoni ħażina u d-diżinformazzjoni, minħabba r-rwol li dawn għandhom fil-polarizzazzjoni tal-opinjoni pubblika, u fil-promozzjoni tal-estremiżmu vjolenti u tad-diskors ta’ mibegħda. Il-pandemija tal-COVID-19, il-gwerra fl-Ukrajna u n-narrattivi tal-midja madwarhom għamluha partikolarment ċara kemm tista’ ssir tossika l-ekosistema tal-midja tagħna, u kif din tista’ potenzjalment tisfrutta d-demokraziji tagħna. Allura, liema għodod tista’ tistabbilixxi l-EPALE biex tippermetti liċ-ċittadini jifhmu u jindikaw l-informazzjoni ħażina u d-diżinformazzjoni?

Temi relatati: Parteċipazzjoni, Volontarjat, Litteriżmu medjatiku, Tagħlim fil-komunità, Spazji tal-komunità

 

Empower

Agħti is-setgħa. Ħaddiema bil-ħiliet it-tajbin

It-tiġdid u t-titjib tal-ħiliet huma kruċjali biex jiġi sfruttat il-potenzjal tal-ħaddiema Ewropej u biex l-opportunitajiet jissarrfu f’azzjoni. F’nofs sfidi soċjoekonomiċi urġenti bħat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, il-kriżi tal-enerġija u l-pandemija tal-COVID-19, ħaddiema tas-sengħa huma essenzjali għat-tisħiħ tal-kompetittività u r-reżiljenza tal-ekonomija. Ħiliet ġodda jġibu magħhom opportunitajiet ġodda għall-individwi u jistgħu jiffaċilitaw il-parteċipazzjoni tagħhom kemm fis-suq tax-xogħol kif ukoll fis-soċjetà.

Kif nistgħu nżidu l-kapaċità li nakkwistaw ħiliet li huma essenzjali biex nindirizzaw in-nuqqas ta’ ħaddiema, nikkontrollaw it-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u niżguraw il-kompetittività tal-Ewropa? U fuq kollox, fuq xiex fil-fatt inkunu qegħdin nitkellmu meta niddiskutu “ħiliet għas-suq tax-xogħol”? Liema ħiliet huma l-aktar rilevanti biex l-aspirazzjonijiet tan-nies jitqabblu mal-opportunitajiet reali fis-suq tax-xogħol?

Temi relatati: Tagħlim fuq il-post tax-xogħolIntraprenditorija u impjegabilità, Mikrokredenzjali, Kontijiet tat-tagħlim individwaliTitjib tal-ħiliet u prattiki innovattivi ta’ ħiliet ġodda

 

Include

 Inkludi. Opportunitajiet ta’ ħiliet inklużivi 

L-opportunitajiet ta’ tagħlim jeħtieġ li jkunu jaqblu mal-ħtiġijiet diversi ta’ gruppi differenti ta’ studenti. Aħna rridu niżguraw li ħadd ma jitħalla lura u jeħtieġ li nattivaw aktar nies biex jieħdu l-opportunitajiet ta’ ħiliet. X’inhu r-rwol tat-Tagħlim u l-Edukazzjoni tal-Adulti fir-rikonoxximent u l-valutazzjoni tad-diversità? Kif nipprovdu appoġġ lil gruppi vulnerabbli ta’ studenti?

L-EPALE se tiffoka l-attenzjoni tagħha b’mod partikolari fuq iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi, il-persuni li jeħtieġu edukazzjoni fil-ħiliet bażiċi u l-adulti żgħażagħ, speċjalment dawk barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEETs). Kif nistgħu nilħqu dawn il-gruppi bl-aħjar mod? Kif nistgħu nappoġġaw l-impjieg tan-nisa u l-parteċipazzjoni tagħhom fit-tagħlim?

In-naħa l-oħra tal-munita, minbarra t-tagħlim, hija t-tħaffif u l-iffaċilitar tal-validazzjoni tal-ħiliet u r-rikonoxximent tal-kwalifiki, inkluż ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi.

Dan il-fokus se jenfasizza inizjattivi u metodoloġiji li jrawmu l-ekwità u l-inklużjoni, b’attenzjoni speċjali għal gruppi vulnerabbli ta’ studenti.

Temi relatati: Xkiel għat-tagħlim, Ugwaljanza, Immigranti, Persuni b’diżabilità, L-inklużjoni soċjali, Ħiliet bażiċi, Lingwi, Tagħlim fil-ħabs, Diversità kulturali, Nies li huma ikbar fl-età

It-tliet Fokus Tematiċi se jibqgħu magħna matul is-sena kollha, għalhekk, titlifx iċ-ċans li tikteb post fil-Blog, jew artiklu tal-Aħbarijiet, jew tissuġġerixxi Avveniment u taqsam Riżorsa!

Login (64)

Kumment

TreeImage.
Lucia Sironi
Mon, 02/27/2023 - 12:28

I would like to raise an issue connected to inclusion and empowerment of adults: the importance of financial literacy. What can we do to improve this important life skill? 

What are the programms already developed for adults, migrants and so on, in different European countries?

Login (3)
TreeImage.
ilze ivanāne
Fri, 02/10/2023 - 17:31

Doma laba, bet…Kā to realizēt praksē?! NVA bezdarbniekiem regulāri piedāvā dažāda veida apmācîbas, tās ir iekļautas darba meklētājiem individuāli izstrādātajos plānos. Tikai nav īsti pētījuma, cik tas ir bijis lietderīgi?NVA motivē apgūt zināšanas , prasmes par kurām bezdarbnieki saņem samaksu:ja apmeklē mācības, Tev maksā. Mērķis būtu sasniegts tad, ja cilvēki vēlētos iegūt zināšanas, lai tās palīdzētu iegūt jaunu darbu,nevis tikai tāpēc, lai ar mācīšanis nopelnîtu naudu.             NEET jauniešiem ir izstrādāta programma Proti un Dari. Šai programmai ir ievērojami rezultāti: augstos rādītājus sasniedz ar labu mentoru palīdzību un atbalstu. Šeit tiešām ir svarīgs mentors ar harizmu un aizrautību “iekšā” projektā uz visiem 100%                                               Darba tirgū ir nepieciešamas dažādas prasmes, kuras regulē ģeogrāfiskais kopienas novietojums. Protams ,bez digitālām prasmēm mūsdienās nevar iztikt arî pie zemnieka.Tomēr lauku teritorijās trūkst apzinīgu roku darba strādnieku, kuram varētu uzticēties.

Login (0)
Profile picture for user Dorota Gierszewski.
Dorota Gierszewski
Community Hero (Gold Member).
Sat, 02/04/2023 - 10:43

Działania na rzecz zmiany społecznej to jest to, co w edukacji dorosłych lubię najbardziej.

Obserwując otaczającą nas rzeczywistość, widać, że gwałtowna zmiana stała się nieodłącznym atrybutem życia. Jak w warunkach zmiany funkcjonować? Można się wzmacniać, zgodnie z koncepcją empowerment, angażować na rzecz zmiany życia obywatelskiego i skierować swe działania ku inkluzji. Te trzy tematy EPALE na 2023 są kompatybilne względem siebie. A skupienie się na nich pozwala na uczenie się współpracy, krytycznego myślenia, komunikacji i pobudzać może kreatywność.  

Login (2)

Want to write a blog post ?

Toqgħodx lura milli tagħmel dan!
Agħfas fuq il-ħolqa t'hawn taħt u tella' artiklu ġdid!

L-aħħar diskussjonijiet

Profile picture for user tom.borg.
Tom Borg

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More
Profile picture for user Mahira.
Mahira Spiteri

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More

Latest News

Avvenimenti li ġejjin