European Commission logo
Create an account

Blog

Blog

EPALEs tematiske fokus i 2023

Hvordan kan voksnes læring og utdanning engasjere og gjøre folk rustet til å navigere i endringene i arbeidsmarkedet?

EPALE 2023 Thematic focuses

Vi lever i usikre tider, midt i en omstilling som går stadig raskere, og med uforutsette utfordringer. Voksnes læring og utdanning kan spille en avgjørende rolle for å sørge for at europeiske borgere og nye europeere har de ferdighetene som er nødvendige for å være motstandsdyktige, rustet og klare til å navigere i denne komplekse tilværelsen.

I sammenheng med det europeiske kompetanseåret, som snart skal offisielt lanseres, ønsker EPALE å framheve potensialet til voksnes læring og utdanning for å engasjere innbyggerne i samfunnet og demokratiet, gjøre folk rustet til å håndtere endringene i arbeidsmarkedsendringer og inkludere alle i læring.

Derfor inviterer vi dere i EPALE-fellesskapet til å dele deres erfaringer med de tematiske fokusene for 2023.

 

engage

Engasjement. Ferdigheter for et demokratisk liv

For å engasjere oss fullt ut i samfunnet, mellom utfordringer og omstillingsprosesser, må vi være aktive og bevisste som borgere. Hvilke ferdigheter trenger vi for å delta i demokratiske prosesser med bevissthet og ansvar?

EPALE ønsker å framheve den rollen voksnes læring og utdanning har i å utvikle ferdigheter for et demokratisk liv. Hvilke utdanningsveier bør vi se for oss for å støtte voksne i å være aktive aktører for endring? Hvordan støtter vi individuell vekst og bevisstheten om å være en del av et større bilde?

I tråd med EUs innsats ønsker EPALE å motvirke feilinformasjon og desinformasjon fordi dette bidrar til å polarisere opinionen og fremme voldelig ekstremisme og hatefulle ytringer. Covid-19-pandemien, krigen i Ukraina og mediefortellingene rundt dem har gjort det spesielt tydelig hvor giftig medieøkosystemet vårt kan bli, og hvordan det potensielt kan utnytte demokratiene våre. Så hvilke verktøy kan voksnes læring ta i bruk for å la innbyggerne forstå og identifisere feilinformasjon og desinformasjon?

Relaterte temaer: Deltakelse , Frivillighet , Medialiterasitet , Samfunnslæring , Community spaces

Empower

Myndiggjøring. Arbeidsstyrke med riktig kompetanse

Oppdatering og videreutvikling av kompetanse er avgjørende for å frigjøre potensialet til den europeiske arbeidsstyrken, og for å omsette muligheter til handling. Midt i presserende sosioøkonomiske utfordringer som den grønne og digitale omstillingen, energikrisen og COVID-19-pandemien er en dyktig arbeidsstyrke nøkkelen til å styrke økonomiens konkurranseevne og motstandskraft. Ny kompetanse gir nye muligheter for enkeltpersoner, og kan fremme deres deltakelse i både arbeidsmarkedet og samfunnet.

Hvordan kan vi bli bedre til å tilegne oss ferdigheter som er avgjørende for å takle mangel på arbeidskraft, mestre de grønne og digitale overgangene og sikre Europas konkurranseevne? Og framfor alt, hva snakker vi egentlig om når vi diskuterer «kompetanse for arbeidsmarkedet»? Hvilke ferdigheter er mest relevante for å matche folks ambisjoner med reelle muligheter på arbeidsmarkedet?

Relaterte temaer: Læring på arbeidsplassen , Entreprenørskap og sysselsettingsevne , Microcredentials , Individuelle læringskontoer , Ansattes yrkesutvikling

 

Include

Inkludering. Muligheter for inkluderende ferdigheter

Læringsmuligheter må passe de ulike behovene til ulike grupper av deltakere. Vi må sørge for at ingen blir holdt utenfor, og vi må aktivere flere for å ta i bruk kompetansemuligheter. Hvilken rolle har voksnes læring og utdanning i å anerkjenne og verdsette mangfold? Hvordan gir vi støtte til sårbare grupper av elever?

EPALE vil spesielt rette oppmerksomheten mot innvandrere, personer som trenger opplæring i grunnleggende ferdigheter og unge voksne, spesielt de som ikke er i utdanning, arbeid eller opplæring (NEET). Hvordan når vi best ut til disse gruppene? Hvordan kan vi støtte kvinners sysselsetting og deltakelse i læring?

Den andre siden av medaljen, foruten læring, er å framskynde og tilrettelegge for vurdering av realkompetanse, inkludert for innvandrere.

Dette fokuset vil framheve initiativer og metoder som fremmer likeverd og inkludering, med spesiell oppmerksomhet på sårbare grupper av elever.

Relaterte temaer: Hindringer for læring, Likestilling , Innvandrere, Funksjonshemmede, Sosial integrasjon , Grunnleggende ferdigheter , Språk , Læring i fengsler , Kulturelt mangfold , Eldre mennesker

 

Vi vil beholde de tre tematiske fokusene gjennom hele året. Gå ikke glipp av sjansen til å skrive et blogginnlegg eller en nyhetsartikkel, foreslå et arrangement eller dele en ressurs !

 

 

Login (61)

Kommentarer

I would like to raise an issue connected to inclusion and empowerment of adults: the importance of financial literacy. What can we do to improve this important life skill? 

What are the programms already developed for adults, migrants and so on, in different European countries?

Login (3)

Doma laba, bet…Kā to realizēt praksē?! NVA bezdarbniekiem regulāri piedāvā dažāda veida apmācîbas, tās ir iekļautas darba meklētājiem individuāli izstrādātajos plānos. Tikai nav īsti pētījuma, cik tas ir bijis lietderīgi?NVA motivē apgūt zināšanas , prasmes par kurām bezdarbnieki saņem samaksu:ja apmeklē mācības, Tev maksā. Mērķis būtu sasniegts tad, ja cilvēki vēlētos iegūt zināšanas, lai tās palīdzētu iegūt jaunu darbu,nevis tikai tāpēc, lai ar mācīšanis nopelnîtu naudu.             NEET jauniešiem ir izstrādāta programma Proti un Dari. Šai programmai ir ievērojami rezultāti: augstos rādītājus sasniedz ar labu mentoru palīdzību un atbalstu. Šeit tiešām ir svarīgs mentors ar harizmu un aizrautību “iekšā” projektā uz visiem 100%                                               Darba tirgū ir nepieciešamas dažādas prasmes, kuras regulē ģeogrāfiskais kopienas novietojums. Protams ,bez digitālām prasmēm mūsdienās nevar iztikt arî pie zemnieka.Tomēr lauku teritorijās trūkst apzinīgu roku darba strādnieku, kuram varētu uzticēties.

Login (0)

Działania na rzecz zmiany społecznej to jest to, co w edukacji dorosłych lubię najbardziej.

Obserwując otaczającą nas rzeczywistość, widać, że gwałtowna zmiana stała się nieodłącznym atrybutem życia. Jak w warunkach zmiany funkcjonować? Można się wzmacniać, zgodnie z koncepcją empowerment, angażować na rzecz zmiany życia obywatelskiego i skierować swe działania ku inkluzji. Te trzy tematy EPALE na 2023 są kompatybilne względem siebie. A skupienie się na nich pozwala na uczenie się współpracy, krytycznego myślenia, komunikacji i pobudzać może kreatywność.  

Login (2)

Login or Sign up to join the conversation.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Hvilken rolle spiller voksnes læring og utdanning i utviklingen av folks ferdigheter for et demokratisk liv?

Bli med i diskusjonen om hvordan ferdigheter for det 21. århundret kan skape flere aktive borgere!

Mer

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer