European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE 2021 Thematic Focuses

We have learnt a lot form the Covid-19 crisis. We were forced to reinvent our old ways. We realised that there were a lot of interesting things waiting for us to experience but also that certain inequalities became exacerbated as a result of the crisis. With all this in mind, we intend to focus on three main themes. We will focus on all of them throughout the year, monitoring how things develop over the next few months and exploring each of them in our own time. We invite you to contribute, share your opinions, experiences, projects, and ideas! Here are the 2021 Thematic Focuses in details.

EPALE 2021 Thematic Focuses

Merħba għall-Prijoritajiet Tematiċi tal-EPALE għall-2021!Din tidher li se tkun sena interessanti ħafna għall-edukazzjoni għall-adulti. Aħna tgħallimna ħafna mill-kriżi tal-Covid-19. Konna mġiegħla nibdlu l-istil ta’ ħajja tagħna. Irrealizzajna li kien hemm ħafna affarijiet interessanti jistennewna biex nesperjenzawhom iżda wkoll li ċerti inugwaljanzi komplew jaggravaw b’riżultat tal-kriżi. B’dan kollu f’moħħna, għandna l-ħsieb li niffukaw fuq tliet temi ewlenin. Aħna se niffukaw fuqhom kollha matul is-sena, se nimmonitorjaw kif l-affarijiet jiżviluppaw matul il-ftit xhur li ġejjin u se nieħdu l-ħin tagħna biex nesploraw kull waħda minnhom.

Aħna nistednuk tikkontribwixxi, taqsam l-opinjonijiet, l-esperjenzi, il-proġetti u l-ideat tiegħek!

Allura, ejja nibdew! Dawn huma l-Prijoritajiet Tematiċi għall-2021 fid-dettall.

Life and work skills for empowering adults to learn and participate

Il-ħiliet għall-ħajja u għax-xogħol biex l-adulti jingħataw is-setgħa li jitgħallmu u jipparteċipaw

L-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet għall-kompetittività sostenibbli, il-ġustizzja soċjali u r-reżiljenza tistabbilixxi objettivi ambizzjużi għat-titjib tal-ħiliet u t-taħriġ mill-ġdid li għandhom jinkisbu fil-5 snin li ġejjin. F’dan il-qafas, l-EPALE hija involuta wkoll fl-għoti tas-setgħa lill-komunità tal-edukazzjoni għall-adulti biex trawwem it-tagħlim tul il-ħajja, u l-kwalità tal-edukazzjoni għall-adulti.F’dan il-kuntest, l-Enfasi fuq il-Ħiliet għall-Ħajja biex l-adulti jingħataw is-setgħa jitgħallmu u jipparteċipaw se tindirizza t-temi tat-titjib tal-ħiliet u tat-taħriġ mill-ġdid għax-xogħol u l-ħajja, ir-rilevanza tal-ħiliet bażiċi u l-urġenza tal-litteriżmu fil-qasam tas-saħħa u tal-midja speċjalment fid-dawl tal-evidenza li qed toħroġ mill-pandemija.Barra minn hekk, nitolbu kif nistgħu ntejbu l-ħiliet u l-kompetenzi diġitali bażiċi u avvanzati għat-trasformazzjoni diġitali u tad-demografika.

Għidilna x’taħseb!IktebPost ta blog, jew Artiklu tal-aħbarijiet! Issuġġerixxi Avveniment jew aqsam Riżorsa!


Digital Transition and the opportunities of blended learning

It-Tranżizzjoni Diġitali u l-opportunitajiet ta’ tagħlim imħallat

Il-kriżi tal-COVID-19 kellha impatt mingħajr preċedent fuq l-edukazzjoni għall-adulti u ħalliet lil ħafna fil-qasam jistaqsu xi jmiss. Issa huwa ċar li l-edukazzjoni u t-tagħlim se jibqgħu mħallta, u se jikkombinaw id-dimensjonijiet online u wiċċ imb wiċċ.L-issettjar mill-ġdid tal-edukazzjoni u t-taħriġ għall-era diġitali huwa objettiv ewlieni li għandu jiġi indirizzat meta wieħed jiffoka fuq il-futur tal-Edukazzjoni għall-Adulti u kif din għandha titfassal mill-ġdid fid-dawl tat-Tranżizzjoni Diġitali. Aħna nixtiequ nisimgħu mingħandek!Kif tista’ tingħeleb il-qasma diġitali? Kif nistgħu niżguraw li ż-żoni rurali jkunu involuti fil-proċess? Kif nistgħu nagħmlu l-aħjar użu mill-edukazzjoni mħallta? Kif nistgħu nżommu lill-istudenti mmotivati permezz tal-mezzi diġitali? Kif nistgħu nrawmu edukazzjoni diġitali inklużiva u ekosistema mħallta?Dawn il-fatturi, flimkien maż-żieda fl-intelliġenza artifiċjali fl-edukazzjoni, jamplifikaw kwistjonijiet etiċi li b’mod tradizzjonali konna niltaqgħu magħhom fl-edukazzjoni wiċċ imb wiċċ. Allura, kif jistgħu jiġu trattati tali aspetti? Liema opportunitajiet se jitfaċċaw?

Ikteb Post ta’ blog, jew Artiklu tal-aħbarijiet! Issuġġerixxi Avveniment jew aqsam Riżorsa!


Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness

           

Bidla Soċjali Inklużiva għas-Sostenibbiltà u għall-Ġustizzja

Filwaqt li tibni fuq il-viżjoni tal-Kummissjoni għal Ewropa soċjali b’saħħitha għal tranżizzjonijiet ġusti, l-Aġenda Ewropea għall-Ħiliet tistabbilixxi strateġija komprensiva għat-tisħiħ tal-kompetittività sostenibbli (kif stabbilit fil-Patt Ekoloġiku Ewropew), tiżgura l-ġustizzja soċjali, u tibni r-reżiljenza għal reazzjoni għall-kriżijiet. Fuq il-bażi tat-tagħlimiet meħuda matul il-pandemija tal-COVID-19, dan l-approċċ komprensiv huwa linja gwida biex jiġu indirizzati t-temi tal-Inklużjoni Soċjali ta’ gruppi vulnerabbli, id-Diversità u t-Tixjiħ attiv.B’mod partikolari, aħna nixtiequ navviċinaw dawn it-temi wiesgħa minn żewġ angoli speċifiċi:

• Is-Sostenibbiltà:L-edukazzjoni għall-adulti għandha rwol ewlieni fl-iżvilupp sostenibbli u tippromwovi d-dimensjonijiet soċjali u ambjentali tal-iżvilupp sostenibbli billi tippermetti kundizzjonijiet pożittivi għall-għoti tas-setgħa liċ-ċittadini attivi. It-Tranżizzjoni ekoloġika se tgħin fl-immodernizzar u l-ħolqien ta’ impjiegi ġodda ta’ kwalità għolja u aktar opportunitajiet ta’ xogħol, u l-Edukazzjoni għall-adulti għandha tkun lesta biex tikkontribwixxi b’taħriġ għat-titjib tal-ħiliet u taħriġ mill-ġdid.Kif jista’ l-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti jikkontribwixxi aktar għall-isforzi ta’ sostenibbiltà? Int involut fi proġetti jew qed tmexxi attivitajiet li jistgħu jirrappreżentaw studju tal-każ? Taqbel mas-sostenibbiltà u t-taħriġ fil-ħajja tiegħek ta’ kuljum? Ispirana bl-ideat tiegħek!

• Il-Ġustizzja:Kulħadd għandu d-dritt għal edukazzjoni, taħriġ u tagħlim tul il-ħajja ta’ kwalità u inklużivi biex ikun jista’ jipparteċipa bis-sħiħ fis-soċjetà u jimmaniġġja b’suċċess it-tranżizzjonijiet fis-suq tax-xogħol. Allura, kif nistgħu niggarantixxu d-dritt għall-edukazzjoni għall-adulti b’diżabilità u għal dawk li huma soċjalment esklużi? Kif jistgħu jiġu solvuti l-inugwaljanzi soċjali?Aqsam il-perspettiva tiegħek u enfasizza xi kwistjonijiet ewlenin!

Ikteb Post ta’ blog, jew Artiklu tal-aħbarijiet! Issuġġerixxi Avveniment jew aqsam Riżorsa!


Meta niffukaw fuq tali Temi, nistiednu lil kulħadd isegwi approċċ ġenerali bbażat fuq il-perspettiva tad-Demokrazija u tal-Aċċess, li se jkun hemm matul ix-xogħol tagħna matul is-sena li ġejja.

Għalhekk, nistednuk tarrikkixxi dik li mistennija tkun sena intensiva bil-kontribuzzjonijiet u bil-kompetenza tiegħek!

Diġà tista’ tibda billi tieħu sehem fid-diskussjoni online li jmiss li hija skedata għal nhar it-Tlieta 9 ta’ Marzu 2021 mill-10 a.m. sal-4 p.m. CET.Id-diskussjoni bil-miktub se tiġi introdotta minn livestream b’introduzzjoni għall-Prijoritajiet Tematiċi għall-2021, u se tkun ospitata minn Gina Ebner u Aleksandra Kozyra tal-EAEA f’isem il-Bord Editorjali tal-EPALE. Id-diskussjoni bil-miktub se titmexxa minn Claudia d’Eramo u Sara Saleri tas-Servizz ta’ Appoġġ Ċentrali tal-EPALE.

Titlifx iċ-ċans li ssemma’ leħnek dwar dak li tixtieq li jiġi indirizzat matul is-sena!

IktebPost ta’ blog, jew Artiklu tal-aħbarijiet! Issuġġerixxi Avveniment jew aqsam Riżorsa!

 

Login (54)

Kumment

I am very happy with the choice of topics as they all are very relevant today. Hope they will inspire more initiatives to help to address the challenges created by necessary but at the same time unexpectedly rapid digitalisation, and to involve in adult learning those who would benefit most from work, life, and improved digital skills.
A question that I would like to get opinion of others, is about “work and life skills” & state intervention schemes – Who should determine which skills should be supported – learners themselves or their employers? (and accordingly, how should state aid schemes should be designed and evaluated? (should employability and employment of learners be taken into account?)
In Latvia, there is an ongoing discussion and contradictory opinions about this question.
- Some say that only employers should have a say which learning opportunities should be paid for, as learning should be designed for better employment, and call learning of free choice as “entertainment learning”.
- Others argue for the right of free choice - to allow people to design their personality and career development themselves.
- Others argue for more targeted support for people without basic skills, as otherwise state aid is quickly used by people with higher education leaving those with fewer opportunities outside the state aid schemes.
Each of them is true, but which of the measures do you think is a priority?
Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More