Blog
Blog

EPALE tematski fokusi za 2021. godinu

Pozivamo vas da doprinesete, podijelite svoja mišljenja, iskustva, projekte i ideje!

Ovdje su detaljno opisani tematski fokusi za 2021. godinu.

 

EPALE 2021 Thematic Focuses.

 

Dobrodošli u EPALE tematske fokuse za 2021. godinu! Čini se da je ovo vrlo zanimljiva godina za obrazovanje odraslih. Puno smo naučili iz krize Covid-19. Bili smo prisiljeni da mijenjamo svoje stare načine rada. Shvatili smo da nas čeka mnogo zanimljivih stvari, ali i da su se određene nejednakosti pogoršale kao rezultat krize. Imajući sve ovo na umu, namjeravamo se usredsrediti na tri glavne teme. Usredsredit ćemo se na sve njih tokom cijele godine, nadgledajući kako će se stvari razvijati tokom sljedećih nekoliko mjeseci istražujući svaku od tema paralelno.

Pozivamo vas da doprinesete, podijelite svoja mišljenja, iskustva, projekte i ideje!

Dakle, krenimo! Ovdje su detaljno opisani tematski fokusi za 2021. godinu.

 

Life and work skills for empowering adults to learn and participate.

Životne i radne vještine za osnaživanje odraslih za učenje i učestvovanje

Evropska agenda vještina za održivu konkurentnost, socijalnu pravednost i otpornost postavlja ambiciozne ciljeve za usavršavanje i ponovno osposobljavanje koji bi se postigli u sljedećih 5 godina. U tom okviru, EPALE je također angažovan na osnaživanju zajednice obrazovanja odraslih za podsticanje cjeloživotnog učenja i kvaliteta obrazovanja odraslih. U tom će se kontekstu ovaj fokus na životnim vještinama za osnaživanje odraslih za učenje i učestvovanje baviti temama usavršavanja i ponovnog osposobljavanja za posao i životvažnosti osnovnih vještina i hitnosti zdravstvene i medijske pismenosti, posebno u svjetlu dokaza koji se pojavljuju od pandemije.

Štaviše, pitamo se, kako možemo poboljšati osnovne i napredne digitalne vještine i kompetencije za digitalnu i demografsku transformaciju.

Recite nešto o ovome!

Napišite blog ili članak! Predložite događanje ili podijelite resurs!

 


 

 

Digital Transition and the opportunities of blended learning.

 

Digitalna tranzicija i mogućnost kombinovanog učenja

Kriza COVID-19 imala je nevjerovatan uticaj na obrazovanje odraslih i mnoge je ostavila na terenu da pitaju šta dalje. Sada je jasno da će obrazovanje i učenje ostati mješoviti, kombinujući internetske dimenzije i dimenzije licem u lice. Resetovanje obrazovanja i osposobljavanje za digitalno doba ključni su ciljevi kojima se treba baviti kada se usredsredimo na budućnost obrazovanja odraslih i kako ga preoblikovati u svjetlu digitalne tranzicije. Želimo čuti vaše mišljenje! Kako se digitalna podjela može prevladati? Kako možemo osigurati da ruralna područja budu uključena u proces? Kako možemo maksimalno iskoristiti kombinovano obrazovanje? Kako možemo učenike motivisati digitalnim sredstvima? Kako možemo njegovati inkluzivno digitalno obrazovanje i uklopljeni ekosistem?

Ti faktori, zajedno s porastom vještačke inteligencije u obrazovanju, pojačavaju etička pitanja koja se tradicionalno susreću u obrazovanju licem u lice. Pa, kako se mogu nositi s takvim aspektima? Kakve će se mogućnosti pojaviti?

Napišite blog ili članak! Predložite događanje ili podijelite resurs!

 


 

 

Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness.

           

Inkluzivne društvene promjene za održivost i pravednost

Nadovezujući se na viziju Komisije o snažnoj socijalnoj Evropi za poštene tranzicije, Evropska agenda vještina postavlja sveobuhvatnu strategiju za jačanje održive konkurentnosti (kako je utvrđeno u Evropskom zelenom ugovoru), osiguravajući socijalnu pravednost i izgradnju otpornosti na reakcije na krize. Na temelju onoga što smo naučili tokom pandemije COVID-19, ovaj sveobuhvatni pristup sastoji se od smjernica koje se bave temama socijalne uključenosti ranjivih grupa, raznolikosti i aktivnog starenja. Ovim širokim temama posebno bismo željeli pristupiti iz dva specifična ugla:

• Održivost:

Obrazovanje odraslih igra ključnu ulogu u održivom razvoju i promoviše socijalne i ekološke dimenzije održivog razvoja omogućujući pozitivne uslove za osnaživanje aktivnih građana. Ekološka tranzicija pomoći će u modernizaciji i stvaranju novih visokokvalitetnih radnih mjesta i više mogućnosti za zapošljavanje, a obrazovanje odraslih trebalo bi da bude spremno da da svoj doprinos programima za osposobljavanje i prekvalifikaciju. Kako područje obrazovanja odraslih može više doprinijeti naporima u održivosti? Jeste li uključeni u projekte ili vodite aktivnosti koje mogu predstavljati studiju slučaja? Usklađujete li održivost i treninge u vašem svakodnevnom životu? Inspirišite nas svojim idejama!

• Pravednost:

Svako ima pravo na kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje kako bi mogao u potpunosti učestvovati u društvu i uspješno upravljati promjenama na tržištu rada. Pa, kako možemo garantovati pravo na obrazovanje odraslima s invaliditetom i onima koji su socijalno isključeni? Kako se socijalne nejednakosti mogu smanjiti? Podijelite svoju perspektivu i istaknite neka glavna pitanja!

Napišite blog ili članak! Predložite događanje ili podijelite resurs!

 


 

Dok ove teme predstavljaju fokus našeg rada, pozivamo sve da slijede sveukupni pristup zasnovan na perspektivama demokratije i slobodnog pristupa, što će biti zajednička karakteristika našeg rada tokom ove godine.

Zato vas pozivamo da svojim doprinosima i stručnošću obogatite uzbudljivu godinu koja je pred nama!

Možete početi učetvovanjem u sljedećoj online raspravi koja će se održati u utorak 9. marta 2021. od 10:00 do 16:00 časovaPisana rasprava će biti predstavljena na direktnom prenosu s uvodom u tematske fokuse za 2021. godinu, a vodiće je Gina Ebner i Aleksandra Kozyra iz EAEA u ime uredništva EPALE. Moderatori pisane rasprave će biti Claudia D'Eramo i Sara Saleri iz EPALE centralne službe za podršku.

Ne propustite priliku da iznesete svoje mišljenje kojim temama se treba posvetiti tokom godine!

Napišite blog ili članak! Predložite događanje ili podijelite resurs!

Login (52)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave