Blog
Blog

EPALE – tematski sklopi 2021

Iz situacije, v katero smo bili pahnjeni v začetku lanskega leta, smo se veliko naučili, predvsem pa smo morali na novo odkriti nekatere pristope. Leto 2020 je prineslo veliko zanimivih priložnosti, nekatere neenakosti pa so se kot rezultat krize še poglobile.  S to mislijo smo se odločili, da se bomo v letu 2021 na EPALE osredotočili na tri tematske sklope. Na te vsebine se bomo osredotočali celo leto, ne le krajše časovno obdobje. Raziskovali in spremljali bomo aktualno dogajanje na teh podgočjih, vas pa vabimo, da vabimo, da prispevate, delite mnenja, izkušnje, projekte in ideje, ki se nanašajo na te tematske sklope. Pa začnimo! To so  podobnosti tematskih področij 2021.

2021_focuses_launch_post_1

Iz situacije, v katero smo bili pahnjeni v začetku lanskega leta, smo se veliko naučili, predvsem pa smo morali na novo odkriti nekatere pristope. Leto 2020 je prineslo veliko zanimivih priložnosti, nekatere neenakosti pa so se kot rezultat krize še poglobile.  S to mislijo smo se odločili, da se bomo v letu 2021 na EPALE osredotočili na tri tematske sklope – Spretnosti za življenje in delo, Digitalna preobrazba in Vključujoče družbene spremembe. Na te vsebine se bomo osredotočali celo leto, ne le krajše časovno obdobje. Raziskovali in spremljali bomo aktualno dogajanje na teh podgočjih, vas pa vabimo, da vabimo, da prispevate, delite mnenja, izkušnje, projekte in ideje, ki se nanašajo na te tematske sklope.

Pa začnimo! To so  podobnosti tematskih področij 2021. 

Q1_editable_base_post

Spretnosti za življenje in delo, ki odrasle opolnomočijo za učenjein aktivno udejstvovanje

V Evropskem programu znanj in spretnosti za trajnostno konkurenčnost, socialno pravičnost in odpornost so določeni ambiciozni in merljivi cilji v zvezi z izpopolnjevanjem (tj. izboljšanjem obstoječih znanj in spretnosti) in prekvalifikacijo (usposabljanjem v novih znanjih in spretnostih), ki naj bi se dosegli v naslednjih petih letih. Tudi EPALE prispeva k opolnomočenju skupnosti izobraževalcev odraslih in tematski sklop Spretnosti za življenje in delo bo naslovil prav izpopolnjevanje in prekvalifikacijo, pomen temeljnih spretnosti odraslih in nujnost zdravstvene in medijske pismenosti. Spraševali se bomo tudi, kako okrepimo tudi temeljne in napredne digitalne spretnosti in kompetence za digitalni in demografski prehod.

Povejte svoje mnenje! Napišite spletni dnevnik ali novico! Predlagajte dogodek ali delite vir!


Q2_-_editable_base_post_0

Digitalna preobrazba in priložnosti kombiniranega učenja

Epidemija covid-19 je imela na področje izobraževanja odraslih izjemen vpliv in mnoge je pustila v dvomih glede prihodnosti. Izobraževanje in učenje bo več kot očitno ostalo kombinirano, s prepletanjem spletnih in fizičnih aktivnosti. Ponovni zagon izobraževanja in usposabljanja za digitalno dobo je ključni cilj, ki ga bomo naslavljali v prihodnjem obdobju preoblikovanja področja izobraževanja odraslih v luči digitalnega prehoda. Želimo slišati vaše mnenje! Kako lahko premagamo ta digitalni razkorak? Kako lahko v procesu zagotovimo vključevanje podeželskih območij? Kako lahko izkoristimo kombinirano učenje? Kako lahko s podporo digitalnih orodij ohranjamo motivacijo učečih se? Kako lahko podpiramo vključujoče digitalno izobraževanje in kombinirani ekosistem? Ti dejavniki, skupaj s povečanjem uporabe umetne inteligence v izobraževanju, izpostavljajo tudi etična vprašanja, s katerimi se srečujemo v tradicionalnih oblikah izobraževanj. Kako torej lahko te vidike naslovimo? Kakšne priložnosti se bodo pojavile?

Povejte svoje mnenje! Napišite spletni dnevnik ali novico! Predlagajte dogodek ali delite vir!


Q3_-_editable_base_post

           

Vključujoče družbene spremembe za trajnost in pravičnost

Program znanj in spretnosti za Evropo temelji na viziji Evropske komisije o močni socialni Evropi in določa celovito strategijo za krepitev trajnostne konkurenčnosti (kot je določeno v evropskem Evropskem zelenem dogovoru), zagotavlja socialno pravičnost in izgradnjo odpornosti za odzivanje na krizne razmere. Strategija temelji na naučenem med pandemijo covid-19, zato je ta celovit pristop smernica za naslavljanje tem kot so: socialna vključenosti ranljivih skupin, raznolikost in aktivno staranje . Te teme želimo nasloviti z dveh vidikov:

Trajnost:

Izobraževanje odraslih igra ključno vlogo pri trajnostnem razvoju in spodbuja socialne in okoljske razsežnosti trajnostnega razvoja z omogočanjem pozitivnih pogojev za krepitev vloge aktivnih državljanov. Ekološki prehod bo pomagal posodobiti in ustvariti nova kakovostna delovna mesta in več zaposlitvenih priložnosti in področje izobraževanja odraslih mora biti pripravljeno, da prispeva na pri izpopolnjevanju in prekvalifikaciji. Kako lahko na področju izobraževanja odraslih prispevamo k bolj trajnostnim prizadevanjem? Ali ste vključeni v projekte  ali pripravljate aktivnosti, ki bi lahko služile kot primer dobre prakse? Ali v vsakdanjem življenju skrbite, da so vaša usposabljanja trajnostno naravnana? Navdihujte nas s svojimi idejami!

Pravičnost:

Vsakdo ima na pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja , usposabljanja in vseživljenjskega učenja. Le tako je lahko odrasel tudi aktivno vključen v družbo in uspešen tudi na trgu dela. Torej, kako lahko zagotovimo pravico do izobraževanja za odrasle s posebnimi potrebami in tiste, ki so socialno izključeni? Kako lahko zgladimo socialno neenakost? Delite svojo perspektivo in izpostavite nekaj glavnih izzivov! Napišite spletni dnevnik ali novico! Predlagajte dogodek ali delite vir!


Vabimo vas, da s svojimi prispevki in strokovnim znanjem obogatite dinamično leto, ki je pred nami.

Začnete lahko s sodelovanjem v naslednji spletni razpravi, ki bo potekala v torek, 9. marca 2021, med 10.00 in 16.00 uro. Pisna razprava se bo začela s prenosom v živo, ki bo predstavil tematska področja EPALE 2021m ki ga bosta v imenu uredniškega odbora EPALE gostili Gina Ebner in Aleksandra Kozyra, EAEA. Pisno razpravo bosta moderirali Claudia D'Eramo in Sara SALERI z EPALE centralne podporne službe.  Ne zamudite priložnosti, da izrazite svoje mnenje o temah, ki bi jih vi želeli naslavljati v tem letu.  

Povejte svoje mnenje! Napišite spletni dnevnik ali novico! Predlagajte dogodek ali delite vir!

Login (54)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Zadnje razprave

Zajtrk z EPALE in Erasmus+ s praktičnimi primeri: ustvarjanje EPALE vsebin ter primeri uspešnih prenosov dobrih praks v redno delo

Tudi drugi letošnji zajtrk z EPALE bo spremljal Erasmus+ dan: izvedeli bomo, kako pogodbeniki programa Erasmus+ v redno delo svoje organizacije prenašajo novo znanje, kompetence, dobre prakse in druge novosti, ki so jih pridobili v okviru Erasmus+ projektov.

Več

Spletna razprava EPALE: razvoj digitalnih spretnosti, kot priložnost dostopa za učenje

Od aprila do junija se EPALE posveča razvoju digitalnih spretnosti, kot priložnosti dostopa za učenje in tej tematiki bo posvečena tudi letošnja druga spletna razprava.

Več