Blog
Blog

Pagrindinės „Epale“ temos 2021-aisiais

Kviečiame jus prisidėti, dalintis savo nuomone, patirtimi, projektais ir idėjomis!

 

EPALE 2021 Thematic Focuses.

 

Sveiki atvykę į „Pagrindines „Epale“ temas 2021-aisiais! Panašu, kad suaugusiųjų švietimui tai bus labai įdomūs metai. Per COVID-19 krizę mes išmokome labai daug. Mums teko iš naujo permąstyti įprastus veiklos būdus. Suvokėme, kad mūsų laukia daugybė dar nepatirtų dalykų, tačiau kartu pastebėjome ir tam tikrą nelygybę, kurią tik dar labiau pagilino krizė. Turėdami visa tai omenyje, ketiname didžiausią dėmesį skirti trims temoms. Visoms šioms temoms dėmesį skirsime ištisus metus, stebėdami, kaip viskas vyks artimiausius kelis mėnesius ir tirdami kiekvieną iš šių temų išsamiau tam tikru laiku.

Kviečiame jus prisidėti, dalintis savo nuomonėmis, patirtimi, projektais ir idėjomis!

Taigi, pradėkime! Toliau išsamiai pristatysime pagrindines „Epale“ temas 2021-aisiais.

Life and work skills for empowering adults to learn and participate.

Gyvenimo ir darbo įgūdžiai, įgalinantys suaugusiuosius mokytis ir įsitraukti

Europos įgūdžių darbotvarkėje, kuria siekiama tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo, nustatyti ambicingi tikslai ateinantiems 5 metams, susiję su įgūdžių tobulinimų ir naujų įgūdžių įgijimu. Įgyvendinant šią darbotvarkę, „Epale“  taip pat dalyvauja suaugusiųjų švietimo bendruomenės įgalinime siekti visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir jį puoselėti, taip pat užtikrinti suaugusiųjų švietimo kokybę.

Šiame kontekste, dėmesį skiriant gyvenimo įgūdžių įgijimui (kad suaugusieji galėtų mokytis ir įsitraukti), akcentuojamos tokios temos, kaip gyvenimo ir darbo įgūdžių atnaujinimas, naujų įgūdžių įgijimas, bazinių įgūdžių aktualumas, sveikatos žinios bei gebėjimas analizuoti žiniasklaidos priemonių pateikiamas naujienas, atsižvelgiant į pandemijos metu surinktus jų aktualumo įrodymus.

Dar daugiau, mes klausiame, kaip galėtumėme pagerinti pagrindinius ir pažangesnius skaitmeninius įgūdžius ir kompetencijas, aktualias vykstančiai globalinei skaitmenizacijai ir demografiniams pokyčiams.

Pasidalinkite! Parenkite Tinklaraščio įrašą arba straipsnį naujienų skiltyje! Pasiūlykite Renginį arba pasidalinkite Ištekliumi!

 

Digital Transition and the opportunities of blended learning.

 

Skaitmenizacija ir mišraus mokymosi suteikiamos galimybės

COVID-19 krizė suaugusiųjų švietimui turėjo beprecedentės įtakos ir daugybė šioje srityje dirbančių asmenų dabar klausia – kas bus toliau? Jau dabar aišku, kad švietimas ir mokymasis išliks mišraus pobūdžio, t. y. ir ateityje bus derinamas darbas internete ir bendravimas gyvai.

Švietimo ir mokymo perkėlimas į skaitmeninį amžių – tai pagrindinis tikslas, kuriam turėtų būti skiriamas didžiausias dėmesys siekiant užtikrinti sėkmingą suaugusiųjų švietimo ateitį ir ieškant būdų, kaip jį transformuoti, vykdant skaitmenizaciją. Mes norime išgirsti jūsų nuomonę!

Kaip galima sumažinti skaitmeninę atskirtį? Kaip galima užtikrinti, kad prie šio proceso prisijungtų ir kaimo gyvenvietės? Kaip mes galėtumėme gauti didžiausią įmanomą mišraus ugdymo teikiamą naudą? Kaip galime išsaugoti mokinių motyvaciją, pasitelkdami skaitmenines priemones? Kaip galime puoselėti įtraukųjį skaitmeninį švietimą ir mišrią ekosistemą?

Šie veiksniai, kartu augant dirbtinio intelekto pritaikymui švietime, tik prisideda prie etinių dilemų, su kuriomis paprastai susiduria įprasto gyvai organizuojamo švietimo metu. Taigi, kaip galima išspręsti šias problemas? Kokių naujų galimybių atsiras?

Pasidalinkite! Parenkite Tinklaraščio įrašą arba straipsnį naujienų skiltyje! Pasiūlykite Renginį arba pasidalinkite Ištekliumi!

 


 

 

Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness.

           

Įtrauktį skatinantys socialiniai pokyčiai, užtikrinantys tvarumą ir sąžiningumą

Atsižvelgiant į Komisijos viziją, pagal kurią siekiama užtikrinti socialine prasme tvirtos Europos perėjimą prie didesnio sąžiningumo, Europos įgūdžių darbotvarkė pateikia išsamią strategiją, kaip sustiprinti tvarų konkurencingumą (tokį, koks apibrėžiamas Europos žaliojoje sutartyje), užtikrinant socialinį sąžiningumą ir ugdant gebėjimą atspariai reaguoti į krizes. Remiantis COVID-19 pandemijos metu išmoktomis pamokomis, šios išsamios gairės – tai instrukcija, kaip pritaikyti pažeidžiamų grupių socialinės įtraukties, įvairovės ir aktyvaus senėjimo temas. Šias plačias temas mes norėtumėme apžvelgti dviem konkrečiais aspektais:

• Tvarumas: suaugusiųjų švietimas atlieka svarbiausią vaidmenį tvarumo vystymo procese ir prisideda prie tvarumo proceso socialinių ir aplinkos apsaugos aspektų užtikrinimo, sukurdamas tinkamas sąlygas įgalinti aktyvius piliečius. Ekologinis pokytis padės modernizuoti ir sukurti naujas aukštos kvalifikacijos reikalaujančias darbo vietas, taip pat suteiks naujų įdarbinimo galimybių, o suaugusiųjų švietimas turėtų būti pasirengęs organizuojamais mokymais prisidėti prie įgūdžių tobulinimo ir naujų įgūdžių įgijimo.

Kaip tokia sritis, kaip suaugusiųjų švietimas, gali daugiau prisidėti tvarumo užtikrinimo? Galbūt jūs dalyvaujate projektuose arba užsiimate veikla, kuri gali būti tinkama atvejo tyrimui. Arba savo kasdieniniame gyvenime suderinate tvarumo principus ir mokymo organizavimą... Įkvėpkite mus savo idėjomis!

• Sąžiningumas: kiekvienas turi teisę į kokybišką ir įtraukųjį švietimą, mokymą ir mokymąsi, kuris trunka visą gyvenimą, kad galėtų visiškai įsitraukti į visuomenės veiklą bei sėkmingai pereiti į darbo rinką. Taigi, kaip mes galėtumėme garantuoti teisę į švietimą suaugusiesiem, kurie turi negalią, bei tiems, kurie patiria socialinę atskirtį? Kaip gali būti išspręsta socialinės nelygybės problema? Pasidalinkite savo nuomone ir įvardykite svarbiausius šių temų aspektus!

Pasidalinkite! Parenkite Tinklaraščio įrašą arba straipsnį naujienų skiltyje! Pasiūlykite Renginį arba pasidalinkite Ištekliumi!

 


 

Didžiausią dėmesį skirdami šioms temoms, mes raginame visus vadovautis bendraisiais demokratiškumo ir prieinamumo principais, kurie bus pastebimi visuose mūsų darbuose ateinančiais metais.

Taigi, mes raginame praturtinti šiuos metus, kurie žada būti labai intensyvūs, savo indėliu ir žiniomis!

Nepraleiskite progos išreikšti savo nuomonės. Pasidalinkite, kokioms temoms norėtumėte skirti dėmesio šiais metais!

Parenkite Tinklaraščio įrašą arba straipsnį naujienų skiltyje! Pasiūlykite Renginį arba pasidalinkite Ištekliumi!

Login (52)

Norite pakeisti kalbą?

Šis dokumentas taip pat yra pateiktas kitomis kalbomis. Prašome pasirinkti vieną iš toliau nurodytų kalbų.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Naujausios diskusijos