Pārlekt uz galveno saturu
Blog
Blog

EPALE tematiskie fokusi 2021

Mēs daudz ko esam apguvuši, pateicoties Covid-19 krīzei. Mēs bijām spiesti pārskatīt no jauna mūsu vecos ieradumus. Mēs sapratām, ka mūs gaida daudz i

 

 

Laipni lūgti EPALE 2021. gada tematiskajos fokusos! Liekas, kas šis būs ļoti interesants gads pieaugušo izglītībā! Mēs daudz ko esam apguvuši, pateicoties Covid-19 krīzei. Mēs bijām spiesti pārskatīt no jauna mūsu vecos ieradumus. Mēs sapratām, ka mūs gaida daudz interesantu lietu, bet atklājām arī to, ka krīzes rezultātā saasinājās zināma nevienlīdzība. Paturot to visu prātā, mēs ieplānojām fokusēties uz trijām galvenajām tēmām. Mēs pievērsīsimies tām visu gadu, vērojot, kā nākamo mēnešu laikā tās attīstās, un izpētot katru no tām mūsu pašu izvēlētā brīdī.

Mēs aicinām Jūs iesaistīties, dalīties ar viedokli, pieredzi, projektiem un idejām!

Nu tad sākam! Te nu ir detalizēti 2021. gada tematiskie fokusi.

 

 

Dzīves un darba prasmes, kas dod iespēju pieaugušajiem mācīties un piedalīties

Eiropas Prasmju programmā ilgtspējīgai konkurētspējai, sociālajam taisnīgumam un izturībai  ir noteikti vērienīgi kvalifikācijas paaugstināšanas un pārkvalificēšanās mērķi, kas jāsasniedz nākamajos piecos gados. Tā ietvaros arī EPALE ir iesaistījusies pieaugušo izglītības jomas pilnveidošanā ar mērķi veicināt mūžizglītību un paaugstināt pieaugušo izglītības kvalitāti. Šajā kontekstā dzīves prasmju mērķis, kas dod iespējas pieaugušajiem mācīties un piedalīties, tiks apskatīts kā jautājums par darba un dzīves prasmju uzlabošanu un pārkvalificēšanos, pamatprasmju atbilstību, un veselības un plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes steidzamību, jo īpaši ņemot vērā pandēmijas laikā gūtos pierādījumus. Vēl jo vairāk – mēs jautājam, kā mēs varam uzlabot pamata un pieredzējušu lietotāju digitālās prasmes un digitālās un demogrāfiskās pārveides kompetences.

Izsakieties! Uzrakstiet emuāru vai ziņu! Iesakiet notikumu vai dalities ar resursu!

 


 

 

 

Digitālā pāreja un jaukta tipa mācību iespējas

Covid-19 krīze ir atstājusi vēl neredzētu ietekmi uz pieaugušo izglītību un likusi daudziem šajā jomā vaicāt, kas notiks tālāk. Tagad ir skaidrs, ka izglītība un mācīšanās noritēs jaukti, kombinējot tiešsaistes un klātienes formu. Izglītības un mācību atiestatīšana digitālā laikmeta labā ir galvenais uzdevums, kas jārisina, runājot par pieaugušo izglītības nākotni, kā arī par to, kā to pārveidot, ņemot vērā digitālo pāreju. Gribam zināt Jūsu viedokli! Kā var pārvarēt digitālo plaisu? Kā mēs varam nodrošināt, ka šajā procesā tiek iesaistīti lauku reģioni? Kā mēs varam iegūt maksimumu no jaukta tipa mācībām? Kā mēs varam saglabāt izglītojamo motivāciju digitālajos procesos? Kā mēs varam veicināt iekļaujošu digitālo izglītību un jaukta tipa ekosistēmu? Šie faktori kopā ar mākslīgā intelekta pieaugumu izglītības jomā pastiprina ētikas jautājumus, ar ko tradicionāli saskaras klātienes mācībās. Tātad – kā šos jautājumus var risināt? Kādas iespējas radīsies?

Uzrakstiet emuāru vai ziņu! Iesakiet notikumu vai dalities ar resursu!

 


 

 

           

Iekļaujošas sociālās pārmaiņas ilgtspējas un taisnīguma jomā

Balstoties uz Komisijas redzējumu par spēcīgu sociālu Eiropu taisnīgām pārmaiņām,  Eiropas Prasmju programmā ir izklāstīta visaptveroša stratēģija ilgtspējīgas konkurētspējas stiprināšanai (kā var lasīt Eiropas Zaļajā kursā), nodrošinot sociālo taisnīgumu un veidojot noturību krīžu gadījumos. Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta Covid-19 pandēmijas laikā, šī visaptverošā pieeja ir pamatnostādne to jautājumu risināšanā, kas attiecas uz mazāk aizsargātu grupu sociālo integrāciju, daudzveidību un aktīvu novecošanu. Proti, šīs plašās tēmas mēs gribētu apskatīt no diviem konkrētiem aspektiem:

Ilgtspēja: Pieaugušo izglītībai ir būtiska nozīme ilgtspējīgā attīstībā, un tā veicina ilgtspējīgas attīstības sociālo un vides dimensiju, nodrošinot labvēlīgus apstākļus aktīvu iedzīvotāju iespējām. Ekoloģiskā pāreja palīdzēs modernizēt un radīt jaunas augstas kvalitātes darbavietas un vairāk darba iespēju, un pieaugušo izglītībai jābūt gatavai dot ieguldījumu prasmju pilnveidošanā un kvalifikācijas paaugstināšanā. Kā pieaugušo izglītības joma var vēl vairāk veicināt ilgtspējas centienus? Varbūt esat iesaistīti projektos vai veicat darbības, kas var noderēt šo gadījumu izpētē? Vai Jūsu ikdienas dzīvē saskaras ilgtspēja un mācības? Iedvesmojiet mūs ar savām idejām!

Taisnīgums: Ikvienam ir tiesības uz kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, mācībām un mūžizglītību, lai varētu pilnvērtīgi piedalīties sabiedrībā un sekmīgi veikt pāreju uz darba tirgu. Tātad – kā mēs varam garantēt tiesības uz izglītību pieaugušajiem ar invaliditāti un sociāli atstumtajiem? Kā var izlīdzināt sociālo nevienlīdzību? Dalieties savā redzējumā un iezīmējiet dažas galvenās problēmas!

Uzrakstiet emuāru vai ziņu! Iesakiet notikumu vai dalities ar resursu!

 


 

Domājot par šīm tēmām, mēs aicinām ikvienu ievērot vispārēju pieeju, kuras pamatā ir demokrātijas un piekļuves perspektīva, kas caurvīs visu mūsu darbu nākamā gada laikā.

Tāpēc mēs aicinām Jūs papildināt šos uzstādījumus ar savu ieguldījumu un pieredzi, lai kopā mūs sagaidītu piepildīts gads!

Jūs to varat sākt darīt jau tagad, piedaloties nākamajā diskusijā, kas notiks otrdien, 9. martā no plkst. 11.00 līdz 17.00 pēc Latvijas laika. Rakstītās diskusijas sākumā būs tiešraide ar 2021. gada tematisko fokusu iepazīstināšanu, un to vadīs Džina Ebnere (Gina Ebner) un Aleksandra Kozira (Aleksandra Kozyra) no Eiropas Pieaugušo izglītības asociācijas, kurām to uzticēs EPALE Redakcijas padome. Rakstīto diskusijas daļu moderēs Klaudija D’Eramo (Claudia D'Eramo) un Sāra Saleri (Sara Saleri) no EPALE Centrālā atbalsta dienesta.

Nenokavējiet iespēju izteikt savu sakāmo par to, ko jūs vēlētos uzzināt šī gada laikā!

Uzrakstiet emuāru vai ziņu! Iesakiet notikumu vai dalities ar resursu!

 

EPALE Latvijas komanda aicina pārdomāt savu viedokli un visa gada laikā iesniegt savus emuārus par kādu no iepriekš minētājām tēmām!

Tādā veidā Jums ir iespēja izteikt savas domas un dalīties ar savu unikālo pieredzi daudz plašāk, sasniedzot EPALE kopienu visā Eiropā! Ja Jūsu stāsts būs iedvesmojošs, to var iztulkot un publicēt arī citās EPALE pārstāvētajās valodās, kuru ir vairāk nekā 30. Bet vispopulārāko Latvijas emuāru autori iegūs mūsu sagatavotos suvenīrus.

Gaidām emuārus no ikviena pieaugušo izglītības profesionāļa!

Login (46)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Jaunākās diskusijas

EPALE diskusija: Plašsaziņas informācijas mediju ziņu izpratne un lietojuma prasme – kāpēc tieši šobrīd tā ir tik svarīga?

Dalieties savos uzskatos par ziņu un informācijas mediju lietojuma prasmi pieaugušajiem!

Vairāk

Pirmsskolas izglītības iestādes un vecāku sadarbība Covid - 19 krīzes perioda laikā. Cik svarīga ir šī sadarbība?

Ārkārtējā situācija un ierobežojumi katram individuāli ir uzlikusi jaunus pienākumus. Īpašas rūpes ir ģimenēm ar bērniem pirmsskolās un sākumskolās.

Vairāk