European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE 2021 Тематични фокуси

Научихме много от кризата Covid-19. Бяхме принудени да променим старите си методи. Разбрахме, че има много интересни неща, които ни очакват, но също така, че някои неравенства се изострят в резултат на кризата. Имайки предвид всичко това, възнамеряваме да се съсредоточим върху три основни теми. Ще се съсредоточим върху всички тях през цялата година, ще наблюдаваме как се развиват нещата през следващите няколко месеца и ще изследваме всеки от тях в наше време. Каним Ви да се включите и Вие, да споделите Вашето мнение, опит, проекти и идеи! Ето тематичните фокуси за 2021 г. в детайли.

EPALE 2021 Thematic Focuses.

Добре дошли в тематичните фокуси на EPALE 2021!

Изглежда, че предстои много интересна година за обучението на възрастни. Научихме много от кризата Covid-19. Бяхме принудени да променим старите си методи. Разбрахме, че има много интересни неща, които ни очакват, но също така, че някои неравенства се изострят в резултат на кризата. Имайки предвид всичко това, възнамеряваме да се съсредоточим върху три основни теми. Ще се съсредоточим върху всички тях през цялата година, ще наблюдаваме как се развиват нещата през следващите няколко месеца и ще изследваме всеки от тях в наше време.

Каним Ви да се включите и Вие, да споделите Вашето мнение, опит, проекти и идеи!

И така, нека започнем! Ето тематичните фокуси за 2021 г. в детайли.

Life and work skills for empowering adults to learn and participate.

Житейски умения и умения за работа, позволяващи на възрастните да учат и участват  

Европейската програма за умения за устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и устойчивост поставя амбициозни цели за повишаване на квалификацията и преквалификацията, които трябва да бъдат постигнати през следващите 5 години. В тази рамка EPALE се ангажира и с даването на възможност на общността за образование на възрастни да насърчава обучението през целия живот и качеството на образованието на възрастни.

В този контекст фокусът върху житейските умения, позволяващи на възрастните да учат и да участват ще засегне темите за повишаване на квалификацията и преквалификация за работа и живот, значението на основните умения и неотложността на здравната и медийна грамотност, особено в светлината на появяващите се последици от пандемията. Освен това ние питаме как можем да подобрим основните и за напреднали цифрови умения и компетенции за дигиталната и демографската трансформация.

Изкажете своето мнение!

Напишете публикация в блогa или статия в новини! Предложете събитие или споделете ресурс!


Digital Transition and the opportunities of blended learning.

Цифров преход и възможности за смесено обучение

Кризата с COVID-19 оказа безпрецедентно въздействие върху образованието за възрастни и остави мнозина в тази сфера да питат какво следва. Вече е ясно, че образованието и ученето ще останат смесени, съчетавайки онлайн и лице-в-лице измерения.

Възстановяването на образованието и обучението за дигиталната ера е ключова цел, на която трябва да се обърне внимание, когато се фокусираме върху бъдещето на образованието за възрастни и как да го променим в светлината на цифровия преход. Искаме да чуем от вас! Как може да се преодолее цифровото разделение? Как можем да гарантираме, че селските райони са включени в процеса? Как можем да се възползваме максимално от смесеното образование? Как можем да поддържаме мотивираните обучаеми чрез цифрови средства? Как можем да насърчим приобщаващо цифрово образование и смесена екосистема?

Тези фактори, заедно с навлизането на изкуствения интелект в образованието, засилват етичните проблеми, традиционно срещани в обучението лице в лице. И така, как могат да се справят с такива аспекти? Какви възможности ще се появят?

Напишете публикация в блогa или статия в новини! Предложете събитие или споделете ресурс!


Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness.

           

Приобщаваща социална промяна за устойчивост и справедливост  

Въз основа на визията на Комисията за силна социална Европа за справедливи преходи, Европейската програма за уменията определя цялостна стратегия за укрепване на устойчивата конкурентоспособност (както е посочено в Европейския зелен договор), осигуряване на социална справедливост и изграждане на устойчивост при реагиране при кризи. Въз основа на уроците, извлечени по време на пандемията на COVID-19, този всеобхватен подход е насока за справяне с темите за социалното включване на уязвимите групи, разнообразието и активното стареене. По-специално, бихме искали да подходим към тези обширни теми от два специфични ъгъла:

Устойчивост: Обучението за възрастни играе ключова роля в устойчивото развитие и насърчава социалните и екологичните измерения на устойчивото развитие, като дава възможност за положителни условия и възможности на активните граждани. Екологичният преход ще помогне за модернизиране и създаване на нови висококачествени работни места и повече възможности за работа, а образованието за възрастни трябва да бъде готово да допринесе с обучения за повишаване на квалификацията и преквалификацията. Как може сферата на образованието за възрастни да допринесе повече за усилията за устойчивост? Участвате ли в проекти или провеждате ли дейности, които могат да представляват казус за обучение? Свързвате ли устойчивостта и обучението във Вашето ежедневие? Вдъхновете ни с Вашите идеи!

Справедливост:

Всеки има право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да може да участва пълноценно в обществото и успешно да управлява прехода към пазара на труда. И така, как можем да гарантираме правото на образование на възрастни с увреждания и социално изключени? Как може да се изравнят социалните неравенства?

Споделете Вашата гледна точка и очертайте някои основни проблеми!

Напишете публикация в блога или статия в новини! Предложете събитие или споделете ресурс!


 

Фокусирайки се върху такива Теми, ние приканваме всички да следват цялостния подход, основан на визията за Демокрацията и достъпа, която ще бъде представена през цялата ни работа през следващата година.

Вече можете да започнете, като вземете участие в следващата онлайн дискусия, планирана за вторник, 9 март 2021 г., от 10:00 до 16:00 часа. CET.

Писмената дискусия ще бъде представена на живо с въведение в тематичните фокуси за 2021 г. и ще бъде домакинствана от Джина Ебнер и Александра Козира от ИАОА от името на редакционния съвет на EPALE. Писмената дискусия ще бъде модерирана от Клаудия Д'Ерамо и Сара Салери от Централната служба за поддръжка на EPALE.

Не пропускайте шанса да изкажете мнението си за това, което бихте искали да бъде обсъждано през годината!

Напишете публикация в блога или статия в новини! Предложете събитие или споделете ресурс!

Login (54)

Коментар

I am very happy with the choice of topics as they all are very relevant today. Hope they will inspire more initiatives to help to address the challenges created by necessary but at the same time unexpectedly rapid digitalisation, and to involve in adult learning those who would benefit most from work, life, and improved digital skills.
A question that I would like to get opinion of others, is about “work and life skills” & state intervention schemes – Who should determine which skills should be supported – learners themselves or their employers? (and accordingly, how should state aid schemes should be designed and evaluated? (should employability and employment of learners be taken into account?)
In Latvia, there is an ongoing discussion and contradictory opinions about this question.
- Some say that only employers should have a say which learning opportunities should be paid for, as learning should be designed for better employment, and call learning of free choice as “entertainment learning”.
- Others argue for the right of free choice - to allow people to design their personality and career development themselves.
- Others argue for more targeted support for people without basic skills, as otherwise state aid is quickly used by people with higher education leaving those with fewer opportunities outside the state aid schemes.
Each of them is true, but which of the measures do you think is a priority?
Login (1)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?