European Commission logo
Creați un cont
Evidence & Research

Ce dovezi și cercetări există despre învățarea în rândul adulților în Europa?


Politicile și bugetele pentru învățarea în rândul adulților trebuie să se bazeze pe dovezi despre ceea ce este eficient. 
Comisia Europeană ajută prin comandarea de cercetări și prin diseminarea celor mai recente informații către factorii de decizie politică și părțile interesate.


Analiza eficienței politicilor privind învățarea în rândul adulților


Comisia Europeană a publicat un studiu care reunește cele mai recente dovezi despre factorii-cheie de succes care asigură eficiența politicilor privind învățarea în rândul adulților. Acesta include un cadru general pentru analizarea politicilor și îndrumare pentru statele membre privind elaborarea și monitorizarea unor politici eficiente privind învățarea în rândul adulților. Acesta reprezintă fundamentul pentru Instrumentul EPALE de analiză a politicilor, conceput pentru a-i ajuta pe factorii de decizie politică să evalueze politicile și bugetele privind învățarea în rândul adulților și pentru a aduce îmbunătățiri acolo unde este necesar.

Studiu despre eficiența politicilor privind învățarea în rândul adulților

Cadrul analitic

Instrumentul EPALE de analiză a politicilorAncheta privind competențele adulților


Comisia Europeană contribuie la Ancheta privind competențele adulților din cadrul PIAAC (Programul de evaluare internațională a competențelor adulților), organizată de OCDE. Ancheta furnizează date reale despre competențele adulților din 40 de țări din întreaga lume. Aceasta arată că un procent foarte ridicat de adulți din Europa au dificultăți cu competențe de bază precum alfabetizarea, competențele numerice și digitale.

Sinteza sondajului privind competențele adulților

Alte cercetări utile privind învățarea în rândul adulților

Iată câteva linkuri către alte cercetări și studii relevante pentru învățarea în rândul adulților, întocmite la solicitarea CE:


Cursanții adulți în mediile de învățare digitală

Studiul descrie situația actuală în ceea ce privește utilizarea învățării cu ajutorul TIC, inclusiv a resurselor educaționale deschise (OER), în educația adulților, în diferite țări. Acesta descrie numeroasele beneficii pe care le are utilizarea TIC în învățarea în rândul adulților și oferă recomandări factorilor de decizie politică, furnizorilor de servicii educaționale și cursanților cu privire la utilizarea optimă a TIC.


Educația și formarea adulților în Europa – lărgirea accesului la oportunitățile de învățare

Această publicație utilizează o gamă de indicatori pentru a descrie în amănunt politicile și bugetele privind educația și formarea adulților din țările UE, concentrându-se pe grupurile cele mai vulnerabile de cursanți adulți, în special cei cărora le lipsesc competențele de bază sau care au calificări de nivel scăzut ori sunt necalificați.


Finanțarea sectorului de învățare a adulților

Studiul analizează diferitele abordări față de finanțarea învățării în rândul adulților în mai multe țări ale UE, în comparație cu alte părți ale lumii. Acesta examinează diferitele surse de finanțare și tipuri de instrumente de finanțare și le face recomandări factorilor de decizie politică.


Deschiderea învățământului superior adulților

Studiul utilizează exemple de bune practici din 15 țări pentru a examina modalități de a face învățământul superior mai flexibil și, prin urmare, mai accesibil oamenilor într-o etapă ulterioară a vieții.


Competențe-cheie pentru profesioniștii în sectorul învățării în rândul adulților

Acest studiu se bazează pe o analiză a bunelor practici din mai multe țări. Acesta identifică competențele-cheie solicitate de către diferiți profesioniști din sectorul învățării în rândul adulților, care includ nu numai predarea, ci și managementul și dezvoltarea de programe. Studiul poate fi utilizat pentru a elabora profiluri de competențe pentru personalul de educație a adulților.


Educația și formarea profesională continue în Europa – calea de urmat

Această publicație sintetizează cercetările recente privind educația și formarea profesională continue. Aceasta analizează modul în care educația și formarea profesională continue contribuie la obiectivele politicilor economice și sociale și subliniază principalele realizări legate de practicile și politicile în acest domeniu. De asemenea, evidențiază lacunele din politici și provocările care nu au fost încă soluționate.


Învățarea la locul de muncă în educația și formarea profesională continue: politici și practici în Europa

Această publicație se bazează pe un studiu efectuat în rândul întreprinderilor mijlocii din șase țări. Acesta analizează politicile și practicile învățării la locul de muncă în cadrul educației și formării profesionale continue, descrie principalele forme și tipare de învățare la locul de muncă pentru educația și formarea profesională continue și identifică principalele avantaje, nevoi și provocări


Perfecționarea competențelor adulților șomeri - organizarea, profilarea și direcționarea ofertei de formare

Această analiză se bazează pe rapoarte despre 33 de țări. Aceasta descrie finanțarea, guvernanța și implementarea intervențiilor de formare destinate adulților șomeri, trage învățăminte despre bunele practici, subliniază provocările cu care se confruntă programele de formare și prezintă recomandări.