European Commission logo
Create an account
Evidence & Research

Koja istraživanja i dokazi postoje o obrazovanju odraslih u Europi?

Politika i pružanje obrazovanja odraslim osobama moraju se temeljiti na dokazima o učinkovitosti. Europska komisija pomaže pokretanjem istraživanja i širenjem najnovijih informacija donositeljima politika i dionicima.


Analiza učinkovitosti politika učenja odraslih


Europska komisija objavila je studiju koja povezuje najnovije dokaze o ključnim čimbenicima uspjeha koji čine politiku obrazovanja odraslih učinkovitom. Uključuje okvir za analizu politika i smjernica državama članicama o razvoju i praćenju učinkovitih politika obrazovanja odraslih. To je osnova za alat za analizu politike EPALE-akoji je osmišljen kako bi pomogao donositeljima politike da procijene svoje politike i pružanje obrazovanja odraslim osobama te da uvedu poboljšanja gdje je to potrebno.

Studija o učinkovitosti politika obrazovanja odraslih

Analitički okvir

Alat za analizu politike EPALE-aIstraživanje vještina odraslih


Europska komisija pridonosi istraživanju vještina odraslih PIAAC-a u organizaciji OECD-a. Istraživanje donosi stvarne podatke o vještinama odraslih osoba u 40 zemalja diljem svijeta. Pokazuje da se vrlo visok udio odraslih u Europi bori s osnovnim vještinama poput pismenosti, računanja i digitalnih vještina.

Sažetak istraživanja vještina odraslih

Ostala korisna istraživanja o obrazovanju odraslih

U nastavku se nalazi nekoliko poveznica na druga istraživanja i studije relevantne za obrazovanje odraslih, a koje je pokrenuo EK:


Odrasli učenici u okruženjima digitalnog učenja

U studiji je opisano trenutačno stanje u upotrebi učenja uz potporu IKT-a, uključujući OER, u obrazovanju odraslih, u različitim zemljama. Opisane su mnoge prednosti korištenja IKT-a u obrazovanju odraslih, uz preporuke donositeljima politika, pružateljima usluga učenja i učenicima o maksimalnom iskorištavanju IKT-a.


Obrazovanje i osposobljavanje odraslih u Europi – širenje pristupa mogućnostima učenja

U publikaciji je upotrijebljen niz pokazatelja kojima se detaljno opisuju politike obrazovanja i osposobljavanja odraslih u zemljama EU-a, s naglaskom na najranjivijim skupinama odraslih učenika, a osobito na onima koji nemaju osnovne vještine ili čije su kvalifikacije niske ili nepostojeće.


Financiranje sektora obrazovanja odraslih

Studijom se analiziraju različiti pristupi financiranju obrazovanja odraslih u nekim zemljama EU-a, u usporedbi s drugim dijelovima svijeta. Istražuju se različiti izvori financiranja i različite vrste instrumenata financiranja te se daju preporuke donositeljima politika.


Otvaranje visokog obrazovanja odraslima

U studiji se upotrebljavaju primjeri dobre prakse iz 15 zemalja radi ispitivanja načina na koje se visoko obrazovanje može učiniti fleksibilnijim i stoga dostupnijim ljudima kasnije u životu.


Ključne sposobnosti za profesionalce u obrazovanju odraslih

Studija se temelji na analizi dobre prakse u nekoliko zemalja. Njome se identificiraju ključne sposobnosti koje različiti stručnjaci koji rade u sektoru obrazovanja odraslih moraju imati, uključujući ne samo podučavanje, već i upravljanje i razvoj programa. Studija se može upotrijebiti za razvoj profila sposobnosti osoblja za obrazovanje odraslih.


Trajno strukovno obrazovanje i osposobljavanje u Europi – put prema naprijed

U ovoj su publikaciji objedinjena nedavna istraživanja o trajnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (CVET). Analizirani su načini na koje CVET pridonosi ciljevima gospodarske i socijalne politike, iznesena glavna postignuća u praksi i politici CVET-a te istaknuti nedostaci i izazovi politike koje treba riješiti.


Učenje na radnom mjestu u trajnom strukovnom obrazovanju i osposobljavanju: politike i prakse u Europi

Ova publikacija temelji se na studiji srednje velikih poduzeća u šest zemalja. Analizirane su politike i prakse učenja na radnom mjestu u CVET-u, opisani glavni oblici i obrasci učenja na radnom mjestu za CVET te identificirane glavne prednosti, potrebe i izazovi.


Usavršavanje nezaposlenih odraslih – organizacija, profiliranje i pružanje usmjerenog osposobljavanja

Ovaj se pregled temelji na izvješćima iz 33 zemlje. Opisani su financiranje, upravljanje i provedba intervencija za osposobljavanje nezaposlenih odraslih, navedene su dobre prakse, izazovi s kojima se susreću programi osposobljavanja te preporuke.