Přejít k hlavnímu obsahu
Blog
Blog

Iniciativa Příběhy z komunity 2021

Nezapomeňte svůj příběh odeslat co nejdříve, abyste ho mohli sdílet a šířit, dostávat komentáře a inspirovat tak své kolegy!

The 2021 Community Stories initiative

EPALE spouští novou edici iniciativy Příběhů z komunity!

Příběhy z komunity dávají komunitě EPALE příležitost sdílet příběhy, pohledy a zkušenosti, které odrážejí kreativitu a odbornost vzdělavatelů dospělých, aby tak inspirovaly ostatní vzdělavatele i celou oblast vzdělávání. EPALE bude shromažďovat a dokumentovat toto neuvěřitelné množství projektů a zkušeností z oblasti vzdělávání dospělých. V loňském roce jsme zkoumali, jak komunita vzdělávání dospělých reagovala na pandemii Covid-19 a výsledkem byla sbírka 114 úžasných příběhů dění, kreativity a pružné pedagogiky.

VÝZVA

Cílem pro letošní rok je nechat se inspirovat prostřednictvím sbírky příběhů z oblasti vzdělávání dospělých v souvislosti se 3 tematickými zaměřeními EPALE pro rok 2021. Zapojit se můžete do 29. října 2021.

Co bychom rádi v příbězích našli, abychom si rozšířili naše obzory?

  • Aktuální projekty, kterých se účastníte.
  • Nejzajímavější pohledy z vaší praxe pedagoga dospělých.
  • Jak se vaše práce změnila v posledních letech.
  • Budoucí výzvy v oblasti vzdělávání a ve vaší konkrétní oblasti zájmu.

Když mluvíme o praktických dovednostech (Life skills) k posílení schopností dospělých učit se, tak bychom se chtěli zabývat tématy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pro práci a život, důležitosti základních dovedností a nutnosti zdravotní a mediální gramotnosti, zejména s ohledem na skutečnosti vyplývající z pandemie. Jak postupujete při zvyšování základních dovedností a kompetencí pro digitální a demografickou transformaci?

Krize COVID-19 měla na vzdělávání dospělých nebývalý dopad a mnoho lidí se tak ptá, co přijde dál? Digitální transformace a příležitosti kombinovaného učení (blended learning) tak s sebou nesou úvahy o novém nastavení vzdělávání pro digitální věk. Toto je klíčový cíl a my si dobře uvědomujeme, že my všichni měníme naše učení a přípravu ve světle digitální transformace. Jak maximálně využíváte blended vzdělávání? Jak udržujete motivaci svých studentů pomocí digitálních prostředků? Jaké příležitosti se objevují?

A konečně obrovské téma. Inkluzivní sociální změna pro udržitelnost a spravedlnost vyzývá k akci za účelem zajištění sociální spravedlnosti a budování odolnosti v reakci na krize. To znamená, že musíme zaručit právo na vzdělání dospělým se zdravotním postižením a osobám sociálně vyloučeným, abychom jim umožnili plnou účast ve společnosti. Jak se vaše projekty zabývají tématy sociálního začlenění zranitelných skupin, rozmanitosti a aktivního stárnutí? Jak přispíváte k udržitelnosti prostřednictvím vzdělávání?

Příběhy musí být věrné a měly by, pokud je to možné, obsahovat i odkazy na projekty, měly by také respektovat stanovený počet znaků. Chtěli bychom znát "zvláštnosti" vašich zkušeností, silné stránky a ... pročpak by ne? ... i selhání a poučení.

How to participate

Jak na to? Stačí pouze vyplnit webový formulář, přidat jeden nebo více obrázků a sdílet svůj příběh!  

ODMĚNY

A to není vše! Letos pro vás máme překvapení.

  • Prvních 100 z vás, registrovaných uživatelů EPALE, kteří odešlou odpovídající příběh, obdrží dárkový balíček EPALE!
  • Každý měsíc od května do listopadu také proběhne  slosování a to mezi uživateli, kteří budou komentovat jednotlivé příběhy: náhodně vylosujeme vždy 5 uživatelů měsíčně z těch, kteří okomentují zveřejněné příběhy a ti obdrží dárek. Komentáře musí být relevantní a související s tématem, aby byly uznány jako platné. Tak neváhejte a podělte se o své myšlenky a komentujte zveřejněné příběhy!

Zajímá vás o co hrajeme? Chtěli jsme, aby se jednalo o etický, inkluzivní a krásný dárek.... Jedná se o pouzdro / držák na nabíječku pro mobilní telefony, který je ručně vyrobený v sociálně prospěšné společnosti, která vyrábí řemeslné doplňky z opětovně použité kůže (zbytky z řetězce vysoce módní výroby) a zaměstnává lidi ze znevýhodněného prostředí. Skvělý dárek kombinující vzdělávání dospělých, cirkulární ekonomiku a sociální udržitelnost. Pojďme se na to podívat!

  EPALE unique gift

Mimoto všichni účastníci, kteří zveřejní relevantní příběh a splní výše uvedené požadavky, budou navíc pozváni na exkluzivní vzdělávací akci na téma „Efektivní strategie pro komunikaci a propagaci vašich aktivit a projektů ve vzdělávání dospělých“, která se bude konat v období od listopadu do prosince 2021.

A nakonec budou všechny zveřejněné příběhy zařazeny do publikace Příběhy z komunity roku 2021. Podívejte se na publikaci Příběhy z komunity z minulého roku!  

POJĎME SI TO SHRNOUT

Nezapomeňte odeslat svůj příběh co nejdříve, abyste měli šanci jej šířit, dostávat komentáře a inspirovat své kolegy!

Vezměte prosím na vědomí: - Příběhy lze odesílat do 29. října 2021 (do konce dne). - Komentáře, které budou zařazeny do slosování o dárek, musí být napsány nejpozději 30. listopadu 2011 (do konce dne).

Už se nemůžeme dočkat, až se dozvíme více o vašich projektech a inovativních řešeních!

Submit your story!

 

Login (31)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více