European Commission logo
Vytvořit účet
Blog
Blog

Iniciativa Příběhy z komunity 2021

Nezapomeňte svůj příběh odeslat co nejdříve, abyste ho mohli sdílet a šířit, dostávat komentáře a inspirovat tak své kolegy!

The 2021 Community Stories initiative

EPALE spouští novou edici iniciativy Příběhů z komunity!

Příběhy z komunity dávají komunitě EPALE příležitost sdílet příběhy, pohledy a zkušenosti, které odrážejí kreativitu a odbornost vzdělavatelů dospělých, aby tak inspirovaly ostatní vzdělavatele i celou oblast vzdělávání. EPALE bude shromažďovat a dokumentovat toto neuvěřitelné množství projektů a zkušeností z oblasti vzdělávání dospělých. V loňském roce jsme zkoumali, jak komunita vzdělávání dospělých reagovala na pandemii Covid-19 a výsledkem byla sbírka 114 úžasných příběhů dění, kreativity a pružné pedagogiky.

VÝZVA

Cílem pro letošní rok je nechat se inspirovat prostřednictvím sbírky příběhů z oblasti vzdělávání dospělých v souvislosti se 3 tematickými zaměřeními EPALE pro rok 2021. Zapojit se můžete do 15.prosince 2021.

Co bychom rádi v příbězích našli, abychom si rozšířili naše obzory?

  • Aktuální projekty, kterých se účastníte.
  • Nejzajímavější pohledy z vaší praxe pedagoga dospělých.
  • Jak se vaše práce změnila v posledních letech.
  • Budoucí výzvy v oblasti vzdělávání a ve vaší konkrétní oblasti zájmu.

Když mluvíme o praktických dovednostech (Life skills) k posílení schopností dospělých učit se, tak bychom se chtěli zabývat tématy zvyšování kvalifikace a rekvalifikace pro práci a život, důležitosti základních dovedností a nutnosti zdravotní a mediální gramotnosti, zejména s ohledem na skutečnosti vyplývající z pandemie. Jak postupujete při zvyšování základních dovedností a kompetencí pro digitální a demografickou transformaci?

Krize COVID-19 měla na vzdělávání dospělých nebývalý dopad a mnoho lidí se tak ptá, co přijde dál? Digitální transformace a příležitosti kombinovaného učení (blended learning) tak s sebou nesou úvahy o novém nastavení vzdělávání pro digitální věk. Toto je klíčový cíl a my si dobře uvědomujeme, že my všichni měníme naše učení a přípravu ve světle digitální transformace. Jak maximálně využíváte blended vzdělávání? Jak udržujete motivaci svých studentů pomocí digitálních prostředků? Jaké příležitosti se objevují?

A konečně obrovské téma. Inkluzivní sociální změna pro udržitelnost a spravedlnost vyzývá k akci za účelem zajištění sociální spravedlnosti a budování odolnosti v reakci na krize. To znamená, že musíme zaručit právo na vzdělání dospělým se zdravotním postižením a osobám sociálně vyloučeným, abychom jim umožnili plnou účast ve společnosti. Jak se vaše projekty zabývají tématy sociálního začlenění zranitelných skupin, rozmanitosti a aktivního stárnutí? Jak přispíváte k udržitelnosti prostřednictvím vzdělávání?

Příběhy musí být věrné a měly by, pokud je to možné, obsahovat i odkazy na projekty, měly by také respektovat stanovený počet znaků. Chtěli bychom znát "zvláštnosti" vašich zkušeností, silné stránky a ... pročpak by ne? ... i selhání a poučení.

How to participate

Jak na to? Stačí pouze vyplnit webový formulář, přidat jeden nebo více obrázků a sdílet svůj příběh!  

ODMĚNY

A to není vše! Letos pro vás máme překvapení.

  • Prvních 100 z vás, registrovaných uživatelů EPALE, kteří odešlou odpovídající příběh, obdrží dárkový balíček EPALE!
  • Každý měsíc od května do listopadu také proběhne  slosování a to mezi uživateli, kteří budou komentovat jednotlivé příběhy: náhodně vylosujeme vždy 5 uživatelů měsíčně z těch, kteří okomentují zveřejněné příběhy a ti obdrží dárek. Komentáře musí být relevantní a související s tématem, aby byly uznány jako platné. Tak neváhejte a podělte se o své myšlenky a komentujte zveřejněné příběhy!

Zajímá vás o co hrajeme? Chtěli jsme, aby se jednalo o etický, inkluzivní a krásný dárek.... Jedná se o pouzdro / držák na nabíječku pro mobilní telefony, který je ručně vyrobený v sociálně prospěšné společnosti, která vyrábí řemeslné doplňky z opětovně použité kůže (zbytky z řetězce vysoce módní výroby) a zaměstnává lidi ze znevýhodněného prostředí. Skvělý dárek kombinující vzdělávání dospělých, cirkulární ekonomiku a sociální udržitelnost. Pojďme se na to podívat!

 EPALE unique gift

Mimoto všichni účastníci, kteří zveřejní relevantní příběh a splní výše uvedené požadavky, budou navíc pozváni na exkluzivní vzdělávací akci na téma „Efektivní strategie pro komunikaci a propagaci vašich aktivit a projektů ve vzdělávání dospělých“, která se bude konat v období od listopadu do prosince 2021.

A nakonec budou všechny zveřejněné příběhy zařazeny do publikace Příběhy z komunity roku 2021. Podívejte se na publikaci Příběhy z komunity z minulého roku!  

POJĎME SI TO SHRNOUT

Nezapomeňte odeslat svůj příběh co nejdříve, abyste měli šanci jej šířit, dostávat komentáře a inspirovat své kolegy!

Vezměte prosím na vědomí:- Příběhy lze odesílat do 15.prosince 2021 (do konce dne).- Komentáře, které budou zařazeny do slosování o dárek, musí být napsány nejpozději 22. ledna 2022 (do konce dne).

Už se nemůžeme dočkat, až se dozvíme více o vašich projektech a inovativních řešeních!

 

Login (42)

Komentář

As Konya Selçuklu Public Education Center, we have been prepairing trainees graduated from high school for university exam that is very important for every teenagers in Turkey because this exam determine their professional future. With this aim they attend to our Supporting and Upbrining Courses (DYK) for four days a week and we quiz them every monday. We also have a slogan prompt them like " Prepairing to University exam is our job, we are one of the best those who doing this job". We give educationcoach service to our trainees besides of routine educaiton and quizzes. We believe taht If you interested in tarinees face to face and one by one, the success would come certainly so each teacher studying in our courses runs as an education coach for three permenant trainees. After We observe their improving day by day, discuss over their situations to bring better levels. Beside this valuable running we have planned question solving courses at the weekend free. At this courses our trainees only solve the questions about their fields and they ask their questions to the teachers lively ıf they couldn't accomplish so these courses also very important for our trainees. We think to go to education camp three times in this year. We have planned one of them in 24th of january, the second one will implement in May,the third one will implement two week before exam. We believe that the more you repeat the more you success. Our another working is our seminars that we orginise for both trainees and their parents in a month because this exam has a stressful process. Time to time parents and their children can conflict about the studing tempo and sometimes from their failure. To avoid this situations our body psychological counsellor orginise seminars regularly. Also psychological counsellors meet with them one by one and face to face effectivley to solve the problmes. At the end all of the these workings we have observed occured improving at our trainees clearly. For instance many trainees graduated from lower level are have a higher scores  than their arrivals. I have connected this seccessful to given technic instructions than rather these workings. We will follow the concludes of the workings by the end of the university exam date. I believe that we will get a huge successful.

Login (1)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nejnovější diskuze

EPALE Diskuse: Budování inkluzivní jazykové rozmanitosti v Evropě

Učení se cizích jazyků je klíčem nejen pro sociální začlenění, mobilitu pracovní síly, ale také přispívá k soudržné a kulturně obohacené Evropě. Zúčastněte se naší další diskuse a diskutujte o roli jazykového vzdělávání v dnešní Evropě!

Více

Nový web EPALE – problémy a dotazy

České národní středisko EPALE by vás, členy komunity EPALE, chtělo požádat, abyste v této diskuzi sdíleli zjištěné nedostatky nebo vaše dotazy, týkající se například vkládání nového obsahu na platformu.

Více

EPALE diskuse: rozvíjení dovedností pro zdravý život v éře COVIDU!

Zúčastněte se diskuse a nenechte si ujít její přímý přenos!

Více