European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Инициативата „Истории на общността през 2021 г.“

Не забравяйте да изпратите историята си възможно най-рано, за да имате възможност да я разпространите

The 2021 Community Stories initiative

EPALE стартира новото издание на инициативата Истории на общността! Историите на общността  дава възможност на общността на EPALE да споделя истории, гледни точки и опит, които отразяват креативността и експертизата на преподавателите на възрастни, в полза на техните колеги и цялата сфера на образованието. EPALE се ангажира да събере и документира това невероятно богатство от проекти и опит в сектора за образование на възрастни. Миналата година проследихме как общността за образование на възрастни реагира на пандемията Covid-19 и това доведе до сбор от 114 интригуващи истории за реакцията, креативността и устойчивата педагогика.

 

ПОКАНА

Целта на тази година е да се вдъхновите чрез колекцията от истории за образователни дейности за възрастни по отношение на Тематичните фокуси на EPALE 2021. Поканата е отворена до 29 октомври 2021 г.

Какво бихме искали да извлечем от историите, за да обогатим нашите възгледи?

• Настоящите проекти, в които участвате.

• Най-интересните аспекти на Вашия опит като педагог на възрастни.

• Как работата Ви се е променила през последните години.

• Бъдещите предизвикателства в областта на образованието и във Вашата конкретна област на интерес.

 

Когато говорим за житейски умения за даване на възможност на възрастни да учат и да участват, бихме искали да разгледаме темите за повишаване на квалификацията и преквалификация за работа и живот, значението на основните умения и важността на здравето и медийната грамотност, особено в светлината на доказателствата, появяващи се от пандемията. Как процедирате за подобряване на основните умения и компетенции за дигитална и демографска трансформация?

 

Кризата с COVID-19 оказа безпрецедентно въздействие върху образованието за възрастни и остави мнозина на полето да питат какво следва. Цифровият преход и възможностите на комбинираното обучение носят със себе си размисъл върху пренастройването на образованието за дигиталната ера. Това е ключова цел и ние добре знаем, че всички вие преформулирате своите преподавания и обучения в светлината на цифровия преход. Как се възползвате максимално от смесеното образование? Как поддържате мотивацията на учениците си чрез цифрови средства? Какви възможности се появяват?

И накрая, огромна тема. Приобщаващите социални промени за устойчивост и справедливост призовават за действие, за да се гарантира социална справедливост и да се изгради устойчивост при реагиране на кризи. Това означава, че трябва да гарантираме правото на образование за възрастни с увреждания и социално изключени, за да им дадем възможност да участват пълноценно в обществото. Как вашите проекти са насочени към темите за социално включване на уязвими групи, разнообразие и активно стареене? Как допринасяте за устойчивостта чрез образование?

Историите трябва да бъдат точни, добре аргументирани, евентуално да съдържат връзки към проектите и да спазват установения брой знаци. Бихме искали да знаем особеностите на Вашия опит, силните страни и ... защо не? ... неуспехите и научените уроци.

How to participate

Трябва само да попълнете уебплатформата, да включите една или повече снимки и да споделите историята си!

Нека да обобщим стъпките!  

ПОДАРЪЦИТЕ

Това не е всичко! Тази година имаме изненада за Вас.

• Първите 100 потребители на EPALE, изпратили специализиран материал, ще получат подарък, брандиран с EPALE!

• Всеки месец от май до ноември ще има и томбола сред потребителите, които коментират историите: 5 потребители на месец от тези, които коментират публикуваните истории, ще бъдат избрани на случаен принцип и ще получат подарък. Коментарите трябва да са подходящи и свързани с темата, за да отговарят на условията, така че споделете Вашите мисли, като оставите коментар!

Любопитен ли сте за етичния, приобщаващ и прекрасен подарък, за който сме мислили? Това е калъф/държач за зареждане за мобилни телефони, ръчно изработен от социално предприятие, което произвежда занаятчийски аксесоари от повторно използвана кожа (остатъци от производствената верига на високата мода) и наема хора от неравностойно положение. И така, чудесен подарък, смесващ образованието за възрастни, кръговата икономика и социалната устойчивост. Нека погледнем!

  EPALE unique gift

 

Освен това всички участници, които представят професионална история и отговарят на гореспоменатите изисквания, ще имат ексклузивна възможност да бъдат поканени за обучение на тема „Ефективни стратегии за комуникация и популяризиране на Вашите дейности и проекти за обучение на възрастни“, която ще се проведе между ноември и декември 2021 г.

И накрая, всички публикувани истории ще бъдат включени в изданието от 2021 г. на История на общността. Разгледайте Книгата с историите на общността от миналата година!

 

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не забравяйте да изпратите историята си възможно най-рано, за да имате възможност да я разпространите, да получите коментари и да вдъхновите колегите си!

Моля, обърнете внимание: - Историите могат да се изпращат до 29 октомври 2021 г., в края на деня. - Коментарите ще бъдат взети под внимание за подаръка, ако са публикувани до 30 ноември 2021 г., в края на деня.

 

Нямаме търпение да научим повече за Вашите проекти и Вашите иновативни решения!

 

 

Login (42)

Коментар

As Konya Selçuklu Public Education Center, we have been prepairing trainees graduated from high school for university exam that is very important for every teenagers in Turkey because this exam determine their professional future. With this aim they attend to our Supporting and Upbrining Courses (DYK) for four days a week and we quiz them every monday. We also have a slogan prompt them like " Prepairing to University exam is our job, we are one of the best those who doing this job". We give educationcoach service to our trainees besides of routine educaiton and quizzes. We believe taht If you interested in tarinees face to face and one by one, the success would come certainly so each teacher studying in our courses runs as an education coach for three permenant trainees. After We observe their improving day by day, discuss over their situations to bring better levels. Beside this valuable running we have planned question solving courses at the weekend free. At this courses our trainees only solve the questions about their fields and they ask their questions to the teachers lively ıf they couldn't accomplish so these courses also very important for our trainees. We think to go to education camp three times in this year. We have planned one of them in 24th of january, the second one will implement in May,the third one will implement two week before exam. We believe that the more you repeat the more you success. Our another working is our seminars that we orginise for both trainees and their parents in a month because this exam has a stressful process. Time to time parents and their children can conflict about the studing tempo and sometimes from their failure. To avoid this situations our body psychological counsellor orginise seminars regularly. Also psychological counsellors meet with them one by one and face to face effectivley to solve the problmes. At the end all of the these workings we have observed occured improving at our trainees clearly. For instance many trainees graduated from lower level are have a higher scores  than their arrivals. I have connected this seccessful to given technic instructions than rather these workings. We will follow the concludes of the workings by the end of the university exam date. I believe that we will get a huge successful.

Login (1)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?