European Commission logo
Креирајте профил
Можете да изберете повеќе зборови со разделна запирка

ЕПАЛЕ - Електронска платформа за учење на возрасните во Европа

Do not miss the State of the Union 2023

On 13 September 2023, the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, addresses important issues facing Europeans and presents ideas for solving them in the State of the Union speech.

TreeImage.
LJUPKA KJURKCHIEVA

Најнови ажурирања

Explore content

News.

Најнови вести

33762 написи

Blogs.

Најнови блог објави

23007 објави

Resources.

Најнови ресурси

22585 ресурси

Discussions.

Најнови дискусии

367 дискусии

Мојата заедница

Откријте како можете да придонесете денес

Приклучи се кон заедницата или биди во тек со нашиот билтен

Homepage Popup Icon.
Придружи ни се

Ние имамеover 147842членови