Blog
Blogi

EPALE 2022 Temaattiset painopisteet

Millainen rooli aikuiskoulutuksella on kestävämmän, inklusiivisemman ja kauniimman tulevaisuuden rakentamisessa?

Painopisteet-teksti

Koulutusala on kokenut merkittäviä häiriöitä pandemian ensi-iskun jälkeen vuoden 2020 alusta alkaen. COVID-19:n vaikutukset oppimiseen ovat olleet massiivisia, sukupolvet ylittäviä ja jatkuvat edelleen.

Pandemia on tasoittanut tietä uusille ratkaisuille ja innovatiivisille käytännöille aikuiskoulutuksessa ja oppimisessa yleensäkin. Maailmanlaajuisesti on investoitu kiireellisesti tehokkaampien, oikeudenmukaisempien ja joustavampien oppimisjärjestelmien kehittämiseen. Kun yksilöiden on sopeuduttava jatkuvasti muuttuviin olosuhteisiin, sijoittaminen henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kasvuun sekä taitojen kehittämiseen ovat korvaamattomia ominaisuuksia. Näitä taitoja kannattaa arvostaa ja jatkokehittää kestävän ja osallisuutta edistävän yhteiskunnan saavuttamiseksi – elinikäisen oppimisen kokemuksia vaalien.

Aikuiskoulutuksen tulevaisuus näyttää lupaavammalta kuin koskaan ennen!

Young adults

Nuoret aikuiset

Eurooppa tarvitsee nuorten näkemyksiä ja aktiivista osallistumista paremman eli vihreämmän, inklusiivisemman ja digitaalisemman maailman rakentamiseksi.

Euroopan nuorten teemavuonna 2022 Euroopan komissio pyrkii tukemaan nuorten henkilökohtaista, sosiaalista ja ammatillista kehitystä, jotta heistä kasvaisi aktiivisia kansalaisia ja positiivisen muutoksen edelläkävijöitä. Komissio pyrkii ammentamaan inspiraatiota nuorten toimista, näkemyksistä ja oivalluksista yhteisen EU-hankkeen vahvistamiseksi ja elvyttämiseksi.

Tarkastalemme tätä painopistettä erityisesti seuraavista näkökulmista: sukupolvien välinen oppiminen; kumppanuuksien ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden rakentaminen; kansalaistaidot edellytyksenä aktiiviseen yhteiskunnalliseen osallistumiseen; heikosti kouluttautuneet nuoret aikuiset ja perustaidot.

Tämä painopiste pyrkii tarkastelemaan myös sitä, kuinka voimme mahdollistaa nuorille myönteinen lähestymistapa oppimiseen, ensimmäinen askel kohti elinikäistä oppimista.

Teema: Nuoret aikuiset

 

Skills revolution

Osaamisen vallankumouksen innovatiiviset lähestymistavat

Vahva osaaminen avaa uusia mahdollisuuksia yksilöille, tarjoaa turvaverkon muuttuvassa maailmassa ja edistää osallisuutta. Yksilöllisiä oppimistilejä ja mikrotutkintoja koskeva Euroopan komission aloite pyrkii varmistamaan, että kaikilla on pääsy omien tarpeiden mukaan räätälöityihin koulutuksiin koko elämän ajan. Oppijat, ainutlaatuisina yksilöinä, ovat suoraan taitojen kehittämisen keskipisteessä, mikä mahdollistaa dynaamisen osaamisen kehittämisen koko elinikäisen oppimisen matkan ajan. Pienten osaamiskokonaisuuksien avulla tunnistetaan ja tunnustetaan mitä tietoja, taitoja tai pätevyyksiä yksilöt ovat hankkineet, olivat ne sitten suuria tai pieniä.

Tämä painopiste kattaa laajan joukon aiheita kuten: taitojen parantamisen ja uudelleenkoulutuksen innovatiiviset käytännöt; räätälöidyt osaamisen kehittämisen aloitteet; joustavat oppimisreitit; monimuoto-oppimisen suunnittelu; innovatiiviset taitojen ennakointityökalut.

Mitä aikuiskoulutuksen uudet tuulet tuovat mukanaan? Miten elinikäistä oppimista ja työllistettävyyttä voidaan parantaa? Jaa meille kokemuksesi ja ajatuksesi sellaisten innovatiivisten lähestymistapojen kehittämisestä, jotka muuttavat aikuisoppimista!

Teemat: Yksilölliset oppimistilit, Mikrotutkinnot, Opetusmenetelmät, Taitojen parantaminen ja uudelleenkoulutus

 

Learning communities

Oppimisyhteisöt

Oppiminen tapahtuu yhteisöissä, rakentaa ja auttaa niitä kasvamaan. Edellytyksenä on, että koulutusta ei tapahdu vain muodollisissa instituutioissa ja ympäristöissä, vaan myös epävirallisissa oppimisympäristöissä ja arjen käytännöissä. Oppiminen ei tapahdu vain seinien sisällä, vaan paikasta riippumatta kaikkialla.

Lähtökohtana on, että oppiminen on hyödyllistä sekä yksittäisille oppijoille että koko yhteiskunnalle. Tämä temaattinen painopiste tutkii sitä, kuinka osallistavia oppimisyhteisöjä voidaan luoda kaikkialla Euroopassa. Erityistä huomiota kiinnitetään seuraaviin aiheisiin: oppivat kaupungit; kolmannet tilat ja turvalliset tilat; maaseutualueet; perheiden lukutaito-ohjelmat; oppimisyhteisöt työpaikalla; oppimisyhteisöt virtuaalisissa, fyysisissä ja monimuotoisissa oppimistiloissa; vapaaehtoistyö ja yhteisön kehittäminen; haavoittuville ryhmille suunnatut aloitteet.

Mikä on sinun kokemuksesi? Kuulutko sinä johonkin oppimisyhteisöön?

Teemat: Oppimisyhteisöt, Yhteisölliset tilat, Epävirallinen ja arkioppiminen, Sosiaalinen osallisuus

 

Creativity and culture

Luovuus ja kulttuuri sosiaalisen yhteenkuuluvuuden edistämiseksi

Millainen rooli aikuiskoulutuksella on kestävämmän, inklusiivisemman ja kauniimman tulevaisuuden rakentamisessa? Sektoreiden välisiä raja-aitoja kaatavaa keskustelufoorumia Uutta eurooppalaista Bauhausia (New European Bauhaus) voidaan käyttää kompassina kehittämään "paikkoja, käytäntöjä ja kokemuksia, jotka ovat rikastuttavia, kestäviä ja osallistavia", mikä myötävaikuttaa kestävämpien yhteisöjen muodostumiseen. Kulttuurikasvatus edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja tukee aikuisopiskelijoiden voimaantumista ja demokratiatietoisuutta. Kutsumme sinut jakamaan ajatuksia ja aloitteita luovuudesta ja kulttuurista aikuiskoulutuksessa. Tutustu vapaasti monitieteellisiin kulttuuritiloihin (museot, kirjastot, teatterit – sekä epäviralliset tilat, jotka on muutettu uusiksi ja innovatiivisiksi oppimistiloiksi); sosiaalista yhteenkuuluvuutta edistävät luovat työkalut ja menetelmät; aliedustettujen ryhmien (esim. vähemmistöjen ja maaseutuyhteisöjen) oppimiskulttuurit; tunneäly.

Mitä luovia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden työkaluja ja menetelmiä sinulla on käytössäsi? Mitä monitieteellisissä kulttuuritiloissa ja luovissa ekosysteemeissä tapahtuu? Miten aikuiskoulutus yhdistää ihmisiä kauneuden ja yhteenkuuluvuuden ympärille? Kuinka voit muokata osallistavia ja ihmiskeskeisiä yhteiskuntia elinikäisen oppimisen avulla?

Teemat: Luovuus, Kulttuurinen monimuotoisuus, Kulttuuri

 


 

Nämä neljä temaattista fokusta ovat matkassamme koko vuoden! Älä viivyttele, vaan kirjoita vaikka heti blogiteksti tai uutinen, tai jaa tapahtuma tai resurssi EPALE-yhteisöön!

 

Login (53)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää