European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE 2022 Fokus Tematiċi

Kif jista’ t-tagħlim tal-adulti jkollu rwol strateġiku biex jimmaġina u jibni futur li jkun sostenibbli, inklużiv u sabiħ?

Focuses 2022

Il-qasam tal-edukazzjoni esperjenza tfixkil sinifikanti minn meta bdiet il-pandemija fil-bidu tal-2020. L-impatti tal-COVID-19 fuq il-ġenerazzjonijiet kollha ta’ studenti huma kbar hafna u għadhom għaddejjin.

Il-pandemija wittiet it-triq lejn soluzzjonijiet ġodda u prattiki innovattivi fit-tagħlim, u fit-tagħlim għall-adulti. Globalment, sar urġenti li jsir investiment fit-tiswir ta’ sistemi ta’ tagħlim aktar effettivi, ekwi u flessibbli. L-investiment fit-tkabbir personali u professjonali u l-kultivazzjoni tal-ħiliet huwa għalhekk karatteristika imprezzabbli, peress li l-individwi jeħtieġ li jadattaw għal ċirkostanzi li dejjem jinbidlu. Dan iħeġġiġna ngħożżu dawn il-lezzjonijiet mitgħallma u nżidu l-isforzi tagħna bil-għaqal biex niksbu soċjetajiet ġusti, sostenibbli u inklużivi, bl-għajnuna ta’ esperjenzi ta’ tagħlim tul il-ħajja.

Il-futur tat-tagħlim għall-adulti jidher aktar promettenti minn qatt qabel!

Young adults

Adulti żgħażagħ

L-Ewropa teħtieġ il-viżjoni u l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ kollha biex jibnu futur aħjar, li hu aktar ekoloġiku, aktar inklużiv u diġitali.

Bil-għan li tappoġġja u tħeġġeġ liż-żgħażagħ isiru ċittadini attivi u atturi ta’ bidla pożittiva, il-Kummissjoni Ewropea għandha l-għan li tippromwovi opportunitajiet biex tappoġġja l-iżvilupp personali, soċjali u professjonali taż-żgħażagħ fis-Sena Ewropea taż-Żgħażagħ 2022. Il-Kummissjoni hija lesta li tieħu ispirazzjoni mill-azzjonijiet, il-viżjoni u l-għarfien taż-żgħażagħ biex tkompli ssaħħaħ il-proġett komuni tal-UE.

F'dan il-kuntest, EPALE qed tiddedika fokus tematiku sħiħ lill-adulti żgħażagħ, b'attenzjoni speċjali għall-medda ta' età ta' 25-30. Se nħarsu lejn dan il-grupp minn perspettiva speċifika: tagħlim interġenerazzjonali, bini ta' sħubijiet u koeżjoni soċjali; ħiliet ċiviċi bħala prerekwiżit biex isiru parteċipanti attivi fis-soċjetà; adulti żgħażagħ b’ħiliet baxxi u kif tgħinhom jiksbu il-ħiliet meħtieġa biex jikbru.

Dan il-fokus jgħinna nirriflettu dwar kif infasslu approċċ pożittiv fir-rigward tat-tagħlim tal-adulti żgħażagħ, bħala l-ewwel pass lejn it-tagħlim tul il-ħajja.

Tema relatata: Adulti żgħażagħ 

 

Skills revolution

Approċċi innovattivi għal rivoluzzjoni tal-Ħiliet

Sett ta' ħiliet b'saħħtu jiftaħ opportunitajiet għall-individwi, jipprovdi is-sigurtà fi żminijiet ta’ bidla, u jippromwovi l-inklużjoni. L-inizjattiva tal-Kummissjoni dwar il-kontijiet tat-tagħlim individwali u dwar il-mikrokredenzjali għandha l-għan li tiżgura li kulħadd ikollu aċċess għal opportunitajiet ta’ taħriġ rilevanti li huma mfassla għall-bżonnijiet tiegħu, matul il-ħajja kollha. L-istudenti bħala individwi uniċi huma il-fulkru tal-iżvilupp tal-ħiliet, li jippermettu titjib dinamiku tal-ħiliet u edukazzjoni tul il-vjaġġ ta’ tagħlim tul il-ħajja kollu tagħhom. Biex jiġi żgurat ir-rikonoxximent ta’ kull esperjenza żgħira ta’ tagħlim, il-mikro-kredenzjali jiċċertifikaw liema għarfien, ħila jew kompetenza jkunu kisbu.

Dan il-fokus se jkopri serje wiesgħa ta’ sottosuġġetti, bħal: titjib tal-ħiliet (upskilling) u prattiki innovattivi ta’ ħiliet ġodda (reskilling); inizjattivi ta' żvilupp ta' ħiliet imfassla apposta; mogħdijiet ta' tagħlim flessibbli; disinn ta' tagħlim imħallat; għodod innovattivi għat-tbassir tal-ħiliet.

Allura, x'inhuma l-fruntieri l-ġodda tat-tagħlim għall-adulti? Kif nistgħu ntejbu t-tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabbiltà? Aqsam magħna l-esperjenza u r-riflessjonijiet tiegħek dwar l-iżvilupp ta' approċċi innovattivi bħal dawn li se jittrasformaw it-tagħlim għall-adulti!

Temi relatati: Kontijiet ta' tagħlim individwali, Mikrokredenzjali, Metodi ta' tagħlim, Tagħlim u ħiliet mill-ġdid

 

 

Learning communities

Komunitajiet ta’ tagħlim

It-tagħlim iseħħ fi ħdan komunitajiet, jibni komunitajiet, u jgħinhom jikbru. Dan jirrikjedi li l-edukazzjoni sseħħ mhux biss f’istituzzjonijiet u ambjenti aktar formali, iżda wkoll ambjenti ta’ tagħlim mhux formali u prattiki informali, peress li t-tagħlim ma jieqafx wara ħajt iżda jegħleb l-ispazji fiżiċi u stabbiliti sew.

Jekk nibdew mill-premessa li t-tagħlim huwa ta' benefiċċju kemm għall-istudenti individwali kif ukoll għas-soċjetà kollha kemm hi, din il-fokus tematiku se tinvestiga kif jistgħu jinħolqu komunitajiet ta' tagħlim inklużivi, madwar l-ispazju Ewropew. Se tingħata attenzjoni partikolari dawn is-suġġetti: il-bliet tat-tagħlim; spazji terzi u spazji sikuri; żoni rurali; programmi ta' litteriżmu fil-familja; komunitajiet ta' tagħlim fuq il-post tax-xogħol; fehim ġdid tal-komunitajiet tat-tagħlim fl-ispazji tat-tagħlim virtwali, fiżiċi u mħallta; voluntiera u żvilupp tal-komunità; inizjattivi indirizzati lil gruppi vulnerabbli.

X'inhi l-esperjenza tiegħek? F'liema komunitajiet ta’ tagħlim qed tikkontribwixxi biex jikbru?

Temi relatati: Tagħlim Komunitarju, Spazji Komunitarji, Tagħlim mhux formali u informali, Inklużjoni soċjali 

 

 

Creativity and culture

Kreattività u kultura għall-koeżjoni soċjali

Kif jista’ t-tagħlim tal-adulti jkollu rwol strateġiku li jimmaġina u jibni futur li huwa sostenibbli, inklużiv u sabiħ? Il-Bauhaus Ewropew il-Ġdid jista’ jintuża bħala boxxla biex jiġu żviluppati “postijiet, prattiki, u esperjenzi li jsaħħu, li huma sostenibbli u inklużivi” u b’hekk jikkontribwixxu għat-tiswir ta’ komunitajiet aktar reżiljenti. L-inkoraġġiment ta' djalogu bejn il-kulturi u l-appoġġ għall-emanċipazzjoni individwali u l-kuxjenza demokratika fl-istudenti adulti, l-edukazzjoni kulturali hija mutur ewlieni u faċilitatur tal-koeżjoni soċjali. Nistednuk taqsam riflessjonijiet u inizjattivi dwar il-kreattività u l-kultura fit-tagħlim tal-adulti. Ħossok liberu li tesplora spazji kulturali multidixxiplinarji (mużewijiet, libreriji, teatri – iżda wkoll spazji informali mibdula fi spazji ta’ tagħlim ġodda u innovattivi); għodod kreattivi u metodoloġiji għall-koeżjoni soċjali; tagħlim ta’ kulturi ta’ gruppi sottorappreżentati (eż. minoranzi u komunitajiet rurali); intelliġenza emozjonali.

Liema għodod kreattivi u metodoloġiji għall-koeżjoni soċjali qed tesperjenza? X'qed jiġri fi spazji kulturali u ekosistemi kreattivi emerġenti? Il-kreattività fl-ALE kif qed tgħaqqad lin-nies biex ixerrdu s-sbuħija u s-sens ta’ appartenenza? Kif nistgħu nsawru b'mod effettiv soċjetajiet inklużivi u ċċentrati fuq il-bniedem permezz tat-tagħlim tul il-ħajja?

Temi relatati: Kreattività, Diversità kulturali, Kultura

 

 


 

L-erba’ Fokus Tematiċi se jibqgħu magħna matul is-sena kollha, għalhekk titlifx iċ-ċans li tikteb Blog, jew Artiklu ta’ aħbarijiet, jew tissuġġerixxi Avveniment u taqsam Riżorsa!

 

Login (55)

Kumment

Kasmet įvardijamos pagrindinės "Epale" tematikos yra tarsi kelrodžiai, įgalinantys dar geriau suprasti pagrindines suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą tendencijas ir geriau atliepti suaugusiųjų bendruomenės mokymo(si) poreikius. Visos čia įvardintos tematikos yra labai įdomios ir aktualios, tačiau man pačiai šiemet labiausiai imponuoja tai, kad didesnis dėmesys atkreiptas į jaunus suaugusiuosius. Tai visiškai nereiškia, kad jie svarbesni už kitus suaugusiuosius. Priešingai, tai rodo, kad vis labiau suvokiama, kad suaugusiųjų besimokančiųjų bendruomenė yra labai įvairialypė (tai akivaizdu vien jau remiantis kartų teorija), o tai reiškia, ir turinti labai įvairius mokymosi poreikius. Tiek turinio, tiek metodikos, tiek ir mokymo(si) problemų prasme. 

Su tuo labai tiesiogiai susijusi ir kita šių metų tematika - įgūdžių revoliucija ir naujas požiūris - kurioje ypatingas dėmesys skiriamas individualaus mokymosi krepšeliams ir mikrokredencialų sistemai. Šios priemonės, savo ruožtu, turėtų užtikrinti, kad kiekvienas asmuo visą gyvenimą galėtų naudotis atitinkamomis mokymo galimybėmis, pritaikytomis jo poreikiams. O tai reiškia, kad tikėtina, jog tokios individualizuotos mokymo(si) priemonės pritrauks dar daugiau suaugusiųjų ir labiau atlieps jų mokymosi poreikius. 

 

Login (0)

Mina tajun õpikogukonda enda ümber igapäevaselt - nii tööl, kodus kui ka kursusekaaslaste osas. Olen märganud, et mida rohkem ma õpin, seda rohkem mul huvi ka tekib - "süües kasvab isu". Tore on näha ka seda, et minu isutõusust on innustust saanud ka minu lähedased. Ülikoolis omandan teadmisi nii individuaalselt kui ka läbi jagamise kogukonnas, külvates neid teadmisi töö ja eraelu keskkondadesse edasi õpin läbi õpetamise. Paaril viimasel aastal olen kogenud ka vabatahtlikus organisatsioonis (naiskodukaitse) koosõpet, mida just nüüd raskel hetkel saame koos nii kasutada kui ka edasi külvata - kogukonna tunnetus on praegu võimas, au on seista õlg õla kõrval ja riik riigi kõrval.

Login (0)

Opportunities for learning are great, essential and this innovative is fantastic. One thing worth mentioning is that people are already learning, every day. We need a system that can evaluate and certify that knowledge obtained in informal settings! Let's work on that. Get in touch if you have ideas about skills recognition. 

Login (0)

Two Erasmus+ projects I'm involved in deal with inclusion paths of people with experiences of sever mental health issues and the involvement of local communities to encourage non formal learning on housing and living together.

I'd like to share ideas, suggestions and educational tools on the topic.

http://www.housing-project.eu/index.php/it/  the web site where you can find information on the two projects: HERO and CIVIC

See you soon!  ;-) Paola Cavalieri

project manager at ASL ROMA2 - Department of Mental Health

Login (1)

Great to see such variation in the themes and the emphasis on the individual and the community. Looking forward to opportunities to discuss and debate the themes.
Login (4)

Trid lingwa oħra?

Dan id-dokument huwa disponibbli wkoll f’lingwi oħra. Jekk jogħġbok agħżel waħda hawn taħt.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

L-aħħar diskussjonijiet

EPALE 2021 Thematic Focuses. Let's start!

We invite you to enrich what is set to be an intense year ahead with your contributions and expertise! Let's start by taking parto in this online discussion. The online discussion will take place Tuesday 9 March 2021 from 10 a.m. to 4 p.m. CET. The written discussion will be introduced by a livestream with an introduction to the 2021 Thematic Focuses, and will be hosted by Gina Ebner and Aleksandra Kozyra of the EAEA on the behalf of the EPALE Editorial Board.

More

Diskussjoni ta’ EPALE: Il-forniment ta’ tagħlim ta’ ħiliet bażiċi

Il-ħiliet bażiċi huma trasversali. Dawn mhumiex rilevanti biss għall-politika edukattiva, iżda huma rilevanti wkoll għall-politiki tal-impjiegi, tas-saħħa, soċjali u ambjentali. Il-bini ta’ miżuri ta’ politika koeżivi li jappoġġjaw lill-persuni bi ħtiġijiet bażiċi ta’ ħiliet huwa meħtieġ mhux biss biex il-Perkorsi ta’ Titjib tal-Ħiliet ikunu suċċess, iżda wkoll biex jgħinu fil-bini ta’ soċjetajiet aktar reżiljenti u inklużivi. Id-diskussjoni online se ssir f’din il-paġna fis-16/17 ta’ Settembru bejn l-10:00 u s-16:00 CET u se tkun immoderata mill-Koordinaturi Tematiċi ta’ EPALE tal-EBSN

More