Blog
Blog

EPALE 2022 Tematski fokusi

Kako obrazovanje odraslih može imati stratešku ulogu u osmišljavanju i izgradnji budućnosti koja je održiva, inkluzivna i lijepa?

tf2022

Oblast obrazovanja je prošla kroz značajne transformacije od početka pandemije u 2020. godini. Covid-19 je veoma uticao na sve generacije učenika i taj uticaj još uvijek traje.

Pandemija je utrla put ka novim rješenjima i inovativnim praksama u obrazovanju i učenju odraslih. Na globalnom nivou, postalo je veoma hitno ulagati u koncipiranje efikasnijih, boljih i fleksibilnijih sistema učenja. Ulaganje u lični i profesionalni razvoj i njegovanje vještina je shvaćeno kao neprocjenjiva osobina, jer se pojedinci trebaju prilagoditi okolnostima koje se stalno mijenjaju. Ovo nas ohrabruje da još više cijenimo naučene lekcije i mudro usredsredimo naše napore da uz podršku iskustava cjeloživotnog učenja izgradimo pravedna, održiva i inkluzivna društva.

Budućnost obrazovanja odraslih izgleda obećavajuće, više nego ikada ranije!

Young adults

Mladi odrasli 

Evropi je potrebna vizija i aktivno učešće svih mladih ljudi u izgradnji bolje budućnosti; budućnosti koja je zelenija, inkluzivnija i digitalnija.

Sa ciljem da podrži i podstakne mlade ljude da postanu aktivni građani i akteri pozitivnih promjena, Evropska komisija ima za cilj da promovira mogućnosti podrške ličnom, društvenom i profesionalnom razvoju mladih u Evropskoj godini mladih 2022. Komisija je voljna da inspiraciju potraži u aktivnostima, viziji i uvidima mladih ljudi kako bi dalje jačali i osnaživali zajednički EU projekt.

U tom kontekstu, EPALE posvećuje tematski fokus mladim odraslim osobama, sa posebnom pažnjom na starosnu grupu od 25 do 30 godina. Ovu grupu ćemo posmatrati sa specifičnih tačaka gledišta: međugeneracijskog učenja, izgradnje partnerstava i socijalne kohezije; građanskih vještina kao preduvjeta za aktivno učešće u društvu; niskokvalificiranih mladih odraslih osoba i kako ih obezbijediti sa neophodnim vještinama za daljnji razvoj.

Ovaj fokus nam pomaže da promislimo kako bismo mogli da oblikujemo pozitivan pristup u pogledu obrazovanja mladih odraslih, kao prvi korak ka cjeloživotnom učenju.

Povezane teme: Mladi odrasli

 

Skills revolution

Inovativni pistupi za revoluciju vještina

Snažan set vještina otvara mogućnosti pojedincima, promovira inkluziju i obezbjeđuje stabilnost u vremenima koja se stalno mijenjaju. Inicijativa Komisije da se pokrenu individualni nalozi za učenje i mikrokredencijali ima za cilj da osigura da tokom cijelog života svima bude obezbijeđen pristup relevantnim mogućnostima za obuke i treninge prilagođene individualnim potrebama. Učenici kao pojedinci su direktno u centru razvoja vještina, a koji kroz koncept cjeloživotnog učanja omogućava dinamično usavršavanje i obrazovanje. Mikrokredencijali imaju ulogu da potvrde stečena znanja, vještine ili kompetencije, kako bi se osiguralo priznanje svakog iskustva učenja.

Ovaj fokus će pokriti široku paletu podtema, a među kojima su: inovativne prakse za unapređenje i prekvalifikaciju; personalizirani pristupi i inicijative za razvoj vještina; fleksibilni putevi učenja; dizajn kombinovanog učenja; inovativni alati za predviđanje potrebnih vještina.

Dakle, koji su novi dometi obrazovanja i učenja kod odraslih? Kako možemo poboljšati cjeloživotno učenje i zapošljivost? Podijelite sa nama svoje iskustvo i razmišljanja o razvoju takvih inovativnih pristupa koji će transformirati obrazovanje odraslih!

Povezane teme: Individualni nalozi za učenjeMikrokredencijaliMetode nastaveDokvalifikacija i prekvalifikacija

 

Learning communities

Zajednice koje uče

Učenje se dešava u zajednicama, gradi zajednice i pomaže im da rastu. Ovo zahtijeva da se obrazovanje odvija ne samo u formalnijim institucijama i okruženjima, već i u okruženju u kojem se razvijaju neformalni oblici učenja i neformalne prakse, pošto učenje prevazilazi fizičke i dobro uspostavljene prostore.

Polazeći od pretpostavke da je učenje korisno i za pojedinačne učenike i za društvo u cjelini, ovaj tematski fokus će istražiti kako se mogu stvoriti inkluzivne zajednice za učenje širom evropskog prostora. Posebna pažnja bit će posvećena sljedećim temama: gradovi koji uče; prostori interakcije i sigurni prostori; ruralna područja; programi porodičnog opismenjavanja; zajednice za učenje na radnom mjestu; novo razumijevanje zajednica za učenje u virtuelnim, fizičkim i kombinovanim prostorima za učenje; volonteri i razvoj zajednica; inicijative usredsređene ka osjetljivim grupama.

Kakvo je vaše iskustvo? Razvoju kojih zajednica za učenje doprinosite?

Povezane temeUčenje u zajedniciZajednice praksiNeformalno i informalno učenjeSocijalna inkluzija

 

Creativity and culture

Kreativnost i kultura za socijalnu koheziju

Kako obrazovanje odraslih može imati stratešku ulogu u osmišljavanju i izgradnji budućnosti koja je održiva, inkluzivna i lijepa? Novi evropski Bauhaus  može poslužiti kao kompas za razvoj „prostora, praksi i iskustava koja su održiva, inkluzivna i koja obogaćuju“, čime se doprinosi formiranju jačih zajednica. Podstičući dijalog među kulturama i podržavajući individualno osnaživanje i demokratsku svijest kod odraslih učenika, kulturno obrazovanje je glavni pokretač i pokretač društvene kohezije. Pozivamo vas da podijelite razmišljanja i inicijative o kreativnosti i kulturi u obrazovanju odraslih. Slobodno istražujte multidisciplinarne kulturne prostore (muzeje, biblioteke, pozorišta – ali i neformalne prostore pretvorene u inovativna okruženja za učenje); kreativne alate i metodologije za društvenu kohezijukulturu učenja u nedovoljno zastupljenim grupama (npr. manjina i ruralnih zajednica); emocionalnu inteligenciju.

Sa kojim kreativnim alatima i metodologijama za društvenu koheziju imate iskustva? Šta se zbiva u kulturnim prostorima i novim kreativnim ekosistemima? Kako kreativnost u obrazovanju odraslih može povezati ljude u širenju ljepote i osjećaja pripadnosti? Kako uz cjeloživotni pristup učenju možemo efektivno oblikovati inkluzivna društva usredsređena na čovjeka?

Povezane teme: KreativnostKulturna raznolikost, Kultura

 

 


 

Četiri tematska fokusa ostat će sa nama tokom cijele godine. Zato ne propustite priliku da napišete Blog ili objavite Vijest, predložite Događaj i podijelite Resurs!

 

Login (53)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Najnovije rasprave