Blog
Blog

Tematiske fokusområder på EPALE 2022

Hvordan kan voksenlæring spille en strategisk rolle i forhold til visionen om og opbygningen af en fremtid, der er bæredygtig, inkluderende og smuk?

Focuses 2022

Uddannelsesområdet har oplevet betydelige forstyrrelser, siden pandemien ramte os alle i begyndelsen af 2020. Covid-19 har haft massive konsekvenser for alle generationer af lærende, og følgerne at pandemien fortsætter med at påvirke alt og alle.

Pandemien har banet vejen for nye løsninger og innovative praksisser inden for læring og voksenuddannelse. På det globale plan er der opstået et presserende behov for at investere i at designe og udforme mere effektive, ligeværdige og fleksible læringssystemer. Investering i personlig og professionel vækst og dyrkelse af færdigheder er derfor af afgørende betydning, da vi alle som enkeltindivider har behov for at tilpasse os til de konstant skiftende omstændigheder. Dette tilskynder os til at værdsætte og udnytte disse erfaringer og på en forstandig måde øge vores bestræbelser på at opnå retfærdige, bæredygtige og inkluderende samfund og fællesskaber ved hjælp af erfaringerne med livslang læring.

Fremtiden for voksenuddannelse ser mere lovende ud end nogensinde før!

Young adults

Unge voksne

Europa har brug for denne vision og den aktive deltagelse af alle unge for at skabe en bedre fremtid, dvs. en grønnere, mere inkluderende og digital fremtid.

Med det formål at støtte og tilskynde unge til at blive aktive borgere og aktører i en proces med positiv forandring sigter Europa-Kommissionen mod at fremme mulighederne for at støtte unges personlige, sociale og faglige udvikling i det europæiske ungdomsår 2022. Kommissionen er villig til at lade sig inspirere af de unges handlinger, visioner og erfaringer for yderligere at styrke og stimulere det fælles EU-projekt.

I den forbindelse har EPALE besluttet at gøre gruppen af unge voksne til et særligt fokusområde; vi vil især fokusere på unge voksne i aldersgruppen 25-30 år. Vi vil se på denne gruppe ud fra specifikke synsvinkler: læring på tværs af generationer, opbygning af partnerskaber og social samhørighed, medborgerkompetencer som en forudsætning for at blive aktive deltagere i samfundet samt lavt uddannede unge voksne, og hvordan disse udstyres med de nødvendige kompetencer til at udvikle sig og vokse.

Dette fokus hjælper os med at reflektere over, hvordan vi kan forme en positiv tilgang til læring i forhold til unge voksne som et første skridt i retning mod livslang læring.

Relateret tema: Unge voksne

 

 

Skills revolution

Innovative tilgange til færdighedsrevolutionen 

Et stærkt færdighedssæt åbner muligheder for enkeltpersoner, giver et sikkerhedsnet i tider under konstant forandring og fremmer inklusion. Kommissionens initiativ vedrørende individuelle læringskonti og  mikroeksamensbeviser har til formål at sikre, at alle har adgang til relevante uddannelsesmuligheder, der er skræddersyet til deres behov, gennem hele livet. De lærende befinder sig som unikke individer direkte i centrum for kompetenceudviklingen, hvilket giver mulighed for dynamisk opkvalificering og uddannelse på hele deres livslange læringsrejse. For at sikre anerkendelsen af hver enkelt lille læringsoplevelse certificerer mikroeksamensbeviserne, hvilken viden, færdighed eller kompetence de har erhvervet.

Dette fokusområde vil omfatte en bred vifte af underemner såsom: innovative praksisser for opkvalificering og omskoling, skræddersyede initiativer inden for kompetenceudvikling, fleksible læringsforløb, kombinerede læringsdesigns, innovative værktøjer til udarbejdelse af kompetenceprognoser.

Så hvad er de nye grænser for voksenuddannelse? Hvordan kan vi forbedre livslang læring og beskæftigelsesegnethed? Del dine erfaringer og refleksioner vedrørende udviklingen af sådanne innovative tilgange, der vil transformere voksenuddannelse, med os!

Relaterede temaer: Individuelle læringskonti, Mikroeksamensbeviser, Undervisningsmetoder, Opkvalificering og omskoling

Learning communities

Læringsfællesskaber 

Læring sker i fællesskaber, opbygger fællesskaber og hjælper dem med at udvikle sig og vokse. Dette kræver, at uddannelse ikke kun finder sted inden for rammerne af mere formelle institutioner og miljøer, men også i ikke-formelle læringsmiljøer og ved brug af uformelle praksisser, da læring ikke er afgrænset af vægge og mure, men er et levende instrument, der overvinder fysiske og veletablerede rum.

Med udgangspunkt i den præmis, at læring er til gavn for både de enkelte lærende og for samfundet som helhed, vil dette tematiske fokus undersøge, hvordan der kan skabes inkluderende læringsfællesskaber i hele det europæiske rum. Der vil blive lagt særlig vægt på følgende emner: læringsbyer, tredje rum og sikre rum, landdistrikter, familiekompetenceprogrammer, læringsfællesskaber på arbejdspladsen, ny forståelse af læringsfællesskaber på tværs af de virtuelle, fysiske og blandede læringsrum, frivillige og udvikling af fællesskaber samt initiativer rettet mod sårbare grupper.

Hvilke oplevelser og erfaringer har du? Hvilke læringsfællesskaber bidrager du til med hensyn til at få dem til at udvikle sig og vokse?

Relaterede temaer: Fællesskabslæring, Fællesskabsrum, Ikke-formel og uformel læring, Social inklusion

 

Creativity and culture

Kreativitet og kultur for social samhørighed

Hvordan kan voksenuddannelse spille en strategisk rolle i forhold til visionen om og opbygningen af en fremtid, der er bæredygtig, inkluderende og smuk?  Den nye europæiske Bauhaus kan bruges som et kompas til at udvikle "steder, praksisser og erfaringer, der er berigende, bæredygtige og inkluderende" og således bidrage til at designe og forme mere modstandsdygtige fællesskaber. Tilskyndelse til dialog  på tværs af kulturer og understøttelse af individuel indflydelse og demokratisk bevidsthed hos voksne lærende samt kulturel uddannelse er en vigtig drivkraft og katalysator for social samhørighed. Vi inviterer dig til at dele dine refleksioner og initiativer vedrørende kreativitet og kultur i voksenuddannelsen. Du er velkommen til at udforske tværfaglige kulturelle rum (museer, biblioteker, teatre - men også uformelle rum, der er omdannet til nye og innovative læringsrum), kreative værktøjer og metoder til opbygning af social samhørighed, læringskulturer i underrepræsenterede grupper (f.eks. mindretal og landdistrikter), følelsesmæssig intelligens.

Hvilke kreative værktøjer og metoder til opbygning af social samhørighed har du erfaring med eller viden om? Hvad sker der i kulturelle rum og nye kreative økosystemer? Hvordan samler kreativiteten i voksenlæring og voksenuddannelse (ALE) mennesker om at skabe skønhed og en følelse af samhørighed? Hvordan kan vi effektivt designe og forme inkluderende og menneskecentrerede samfund gennem livslang læring?

Relaterede temaer: Kreativitet, Kulturel mangfoldighed, Kultur

 


 

Vi vil arbejde med de fire tematiske fokusområder gennem hele året, så gå ikke glip af chancen for at skrive et Blogindlæg eller en Nyhedsartikel eller foreslå en Event og dele en Ressource!

 

Login (53)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere