European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

EPALE 2022 Tematik Gündemler

Yetişkin öğrenme sürdürülebilir, kapsayıcı ve güzel bir geleceğin hayalini kurulması ve inşa edilmesi konusunda nasıl stratejik bir rol oynamaktadır?

Focuses 2022

Eğitim sahası 2020 yılının başında salgının başlamasıyla büyük bir sekteye uğradı. Covid-19’un her nesilden tüm öğrencilere etkisi oldukça büyüktür ve halen devam etmektedir.

Salgın öğrenmede ve yetişkin öğrenmede yeni çözümler ve yenilikçi uygulamalara zemin hazırlamıştır. Küresel olarak, etkili, adil ve esnek öğrenme sistemleri oluşturmaya yatırım yapmak acil bir hale gelmiştir. Kişisel ve mesleki gelişime yatırım yapmak ve becerileri geliştirmek, bireyler sürekli değişen durumlara adapte olması gerektiğinden paha biçilemez bir konudur. Bu da öğrenilen derslere değer vermek konusunda bizleri destekler ve sürdürülebilir ve hayatboyu öğrenme deneyimlerimiz sayesinde kapsayıcı toplumlar oluşturma konusundaki çabalarımızı arttırır.

Yetişkin öğrenmenin geleceği hiç olmadığı kadar ümit vadedici görünüyor!

 

Young adults

Genç Yetişkinler

Avrupa’nın daha yeşil, kapsayıcı ve dijital iyi bir gelecek inşa etmek için bir vizyona ve tüm gençlerin aktif katılımına ihtiyacı vardır.

Gençlerin aktif vatandaş ve pozitif değişim aktörleri olmaları için desteklemek ve teşvik etmek amacıyla, Avrupa Gençlik Yılı 2022 programında Avrupa Komisyonu, gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini destekleyecek fırsatları tanıtmayı amaçlamaktadır. Komisyon ortak AB projesini güçlendirmek ve canlandırmak için genç insanların eylem, vizyon ve içgörülerinden ilham almayı istemektedir. 

Bu bağlamda, EPALE özellikle 25-30 yaş arası genç yetişkinlere özel tek bir tematik gündem belirlemiştir. Bu gruba farklı bir açıdan bakacağız: nesiller arası öğrenme, ortaklık kurma ve sosyal uyum; topluda aktif bir katılımcı olabilmenin ön şartı olarak vatandaşlık becerileri; düşük becerili genç yetişkinler ve büyüyebilmeleri için onları ne çeşit becerilerle donatacağımız.

 

İlgili tema: Genç yetişkinler

 

 

Skills revolution

Beceri dönüşümleri için yenilikçi yaklaşımlar

Güçlü bir beceri bireylere sürekli akıp giden zaman içinde güvenli bir ağ imkanı sağlar ve içermeyi teşvik eder. Bireysel öğrenme hesaplarıyla ve mikro kredilendirmeyle ilgili komisyonun girişimi herkesin hayatları boyunca ihtiyaçlarına göre düzenlenen eğitim fırsatlarına ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.  Öğrenciler eşsiz bireyler olarak hayat boyu öğrenme yolculukları boyunca dinamik beceri geliştirme ve eğitim imkanı sağlayan beceri geliştirmenin tam ortasındadırlar. Mikro-kredilendirme her küçük öğrenme tecrübesinin tanınması için, sahip oldukları bilgi, beceri veya yeterliliği belgelemektedir.

 

Bu konu beceri geliştirme, varolan becerileri yeniden geliştirmeye yönelik yenilikçi uygulamalara dair birçok altbaşlıkları kapsamaktadır. Bunlar; kişiye özel uyarlanmış beceri geliştirme girişimleri; esnek öğrenme yolları; harmanlanmış öğrenme tasarımı; yenilikçi becerileri öngörme araçları şeklindedir.

Yetişkin öğrenmenin yeni sınırları nelerdir? Hayatboyu öğrenme ve istihdam edilebilirliği nasıl geliştirebiliriz? Tecrülerinizi ve yetişkin öğrenmeyi dönüştürecek yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine dair düşüncelerinizi bizlerle paylaşın!

İlgili konular: Individual learning accountsMicrocredentialsTeaching methodsUpskilling and reskilling

 

 

Learning communities

Öğrenme toplulukları

Öğrenme topluluklarda gerçekleşir, topluluklarda inşa edilir ve topluluğun büyümesine yardımcı olur. Öğrenme duvarların arkasında bitmeyip, fiziki mekanları da aştığı için, eğitim yalnızca örgün eğitim kurumlarında ve ortamlarında değil aynı zamanda yaygın öğrenme ortamlarında ve uygulamalarla da gerçekleşmesi gerekmektedir.

En baştan başlayarak öğrenme bireysel olarak öğrencilere ve topluma bir bütün olarak fayda sağlamaktadır, bu tematik gündem Avrupa’daki çeşitli çevrelerde kapsayıcı öğrenme  topluluklarının nasıl oluşturulduğunu araştıracaktır. Şu konulara ağırlık verilecektir; öğrenen şehirler; üçüncü çevreler ve güvenli çevreler; kırsal çevreler; aile okuryazarlığı programları; iş yerinde öğrenme toplulukları; sanal, fiziksel ve harmanlanmış öğrenme alanlarında yeni öğrenme toplulukları anlayışı; gönüllüler ve topluluk gelişimi; savunmasız gruplara yönelik girişimler.

Sizin tecrübeniz nedir? Büyümeye katkı sağlayan öğrenme toplulukları nelerdir?

İlgili konular: Community learningCommunity spacesNon-formal and informal learningSocial inclusion

 

 

Creativity and culture

Sosyal uyum için Yaratıcılık ve Kültür 

Yetişkin öğrenme sürüdürülebilir, kapsayıcı ve güzel bir geleceği hayal ve inşa etmede nasıl stratejik bir rol oynamaktadır? Yeni Avrupa Bauhaus “zenginlik katan, sürdürülebilir ve kapsayıcı mekanlar, uygulamalar, tecrübeler” elde etmek için bir pusula olarak kullanılabilir, bu şekilde daha dayanıklı topluluklar oluşturmaya katkı sağlayabilir. kültürel eğitim, kültürler arası diyaloğu teşvik eden ve yetişkin öğrencilerde bireysel güçlenmeyi ve demokratik bilinci destekleyen sosyal uyumun önemli bir itici gücü ve kolaylaştırıcısıdır.  Sizleri yetişkin eğitiminde yaratıcılık ve kültüre dair düşünce ve girişimlerinizi paylaşmak üzere davet ediyoruz. Çok disiplinli kültürel alanları keşfetmekten çekinmeyin (müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar- yaygın çevreler); sosyal uyum için yaratıcı araçlar ve metodolojiler; temsil edilmeyen gruplar(örn; azınlıklar ve kırsal kesim insanı); duygusal zeka.

Sosyal uyumla ilgili deneyimlediğiniz yaratıcı araçlar ve metodolojiler nelerdir? Kültür alanlarında ve ortaya çıkan yaratıcı ekosistemlerde neler oluyor? Hayat boyu öğrenme aracılığıyla kapsayıcı ve insan-odaklı toplumları nasıl etkili bir şeklide şekillendirebiliriz?

İlgili konular: CreativityCultural diversityCulture

 

 


 

 Dört tematik gündem bütün yıl boyunca takip edilecek, Bir Blog yazısı veya bir Haber makalesi yazma veya bir Etkinlik önerme, bir Kaynak paylaşma şansını kaçırmayın!

 

 

Login (55)

Yorumlar

Kasmet įvardijamos pagrindinės "Epale" tematikos yra tarsi kelrodžiai, įgalinantys dar geriau suprasti pagrindines suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą tendencijas ir geriau atliepti suaugusiųjų bendruomenės mokymo(si) poreikius. Visos čia įvardintos tematikos yra labai įdomios ir aktualios, tačiau man pačiai šiemet labiausiai imponuoja tai, kad didesnis dėmesys atkreiptas į jaunus suaugusiuosius. Tai visiškai nereiškia, kad jie svarbesni už kitus suaugusiuosius. Priešingai, tai rodo, kad vis labiau suvokiama, kad suaugusiųjų besimokančiųjų bendruomenė yra labai įvairialypė (tai akivaizdu vien jau remiantis kartų teorija), o tai reiškia, ir turinti labai įvairius mokymosi poreikius. Tiek turinio, tiek metodikos, tiek ir mokymo(si) problemų prasme. 

Su tuo labai tiesiogiai susijusi ir kita šių metų tematika - įgūdžių revoliucija ir naujas požiūris - kurioje ypatingas dėmesys skiriamas individualaus mokymosi krepšeliams ir mikrokredencialų sistemai. Šios priemonės, savo ruožtu, turėtų užtikrinti, kad kiekvienas asmuo visą gyvenimą galėtų naudotis atitinkamomis mokymo galimybėmis, pritaikytomis jo poreikiams. O tai reiškia, kad tikėtina, jog tokios individualizuotos mokymo(si) priemonės pritrauks dar daugiau suaugusiųjų ir labiau atlieps jų mokymosi poreikius. 

 

Login (0)

Mina tajun õpikogukonda enda ümber igapäevaselt - nii tööl, kodus kui ka kursusekaaslaste osas. Olen märganud, et mida rohkem ma õpin, seda rohkem mul huvi ka tekib - "süües kasvab isu". Tore on näha ka seda, et minu isutõusust on innustust saanud ka minu lähedased. Ülikoolis omandan teadmisi nii individuaalselt kui ka läbi jagamise kogukonnas, külvates neid teadmisi töö ja eraelu keskkondadesse edasi õpin läbi õpetamise. Paaril viimasel aastal olen kogenud ka vabatahtlikus organisatsioonis (naiskodukaitse) koosõpet, mida just nüüd raskel hetkel saame koos nii kasutada kui ka edasi külvata - kogukonna tunnetus on praegu võimas, au on seista õlg õla kõrval ja riik riigi kõrval.

Login (0)

Opportunities for learning are great, essential and this innovative is fantastic. One thing worth mentioning is that people are already learning, every day. We need a system that can evaluate and certify that knowledge obtained in informal settings! Let's work on that. Get in touch if you have ideas about skills recognition. 

Login (0)

Two Erasmus+ projects I'm involved in deal with inclusion paths of people with experiences of sever mental health issues and the involvement of local communities to encourage non formal learning on housing and living together.

I'd like to share ideas, suggestions and educational tools on the topic.

http://www.housing-project.eu/index.php/it/  the web site where you can find information on the two projects: HERO and CIVIC

See you soon!  ;-) Paola Cavalieri

project manager at ASL ROMA2 - Department of Mental Health

Login (1)

Great to see such variation in the themes and the emphasis on the individual and the community. Looking forward to opportunities to discuss and debate the themes.
Login (4)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Son tartışmalar

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE DESTEKLEYİCİ STAJ UYGULAMALRI

MESLEKİ EĞİTİMDE YENİLİKÇİ VE DESTEKLEYİCİ STAJ UYGULAMALRI PROJEMİZİ TAMAMLADIK. YAYGINLAŞTIRMA VE TANITMA YAPIYORUZ

Devamı

Yönetim ve Ekip Değişiklikleri Yetişkin Eğitiminde Engel oluşturur mu?

Sık sık değişen lider ve kurum yönetimleri,gelişim ve değişime engel teşkil eder mi?Fikirlerinizi ve görüşlerinizi, önerileri değerli buluyor ve önemsiyoruz.

Devamı

EPALE Tartışma: Dönüşümsel Öğrenme ve Yaşam Becerileri

Dönüşümsel öğrenme ve yaşam becerileri hakkında görüşlerinizi paylaşın!

Devamı