Blog
Blog

EPALE 2022 Tematik Gündemler

Yetişkin öğrenme sürdürülebilir, kapsayıcı ve güzel bir geleceğin hayalini kurulması ve inşa edilmesi konusunda nasıl stratejik bir rol oynamaktadır?

Focuses 2022

Eğitim sahası 2020 yılının başında salgının başlamasıyla büyük bir sekteye uğradı. Covid-19’un her nesilden tüm öğrencilere etkisi oldukça büyüktür ve halen devam etmektedir.

Salgın öğrenmede ve yetişkin öğrenmede yeni çözümler ve yenilikçi uygulamalara zemin hazırlamıştır. Küresel olarak, etkili, adil ve esnek öğrenme sistemleri oluşturmaya yatırım yapmak acil bir hale gelmiştir. Kişisel ve mesleki gelişime yatırım yapmak ve becerileri geliştirmek, bireyler sürekli değişen durumlara adapte olması gerektiğinden paha biçilemez bir konudur. Bu da öğrenilen derslere değer vermek konusunda bizleri destekler ve sürdürülebilir ve hayatboyu öğrenme deneyimlerimiz sayesinde kapsayıcı toplumlar oluşturma konusundaki çabalarımızı arttırır.

Yetişkin öğrenmenin geleceği hiç olmadığı kadar ümit vadedici görünüyor!

 

Young adults

Genç Yetişkinler

Avrupa’nın daha yeşil, kapsayıcı ve dijital iyi bir gelecek inşa etmek için bir vizyona ve tüm gençlerin aktif katılımına ihtiyacı vardır.

Gençlerin aktif vatandaş ve pozitif değişim aktörleri olmaları için desteklemek ve teşvik etmek amacıyla, Avrupa Gençlik Yılı 2022 programında Avrupa Komisyonu, gençlerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimini destekleyecek fırsatları tanıtmayı amaçlamaktadır. Komisyon ortak AB projesini güçlendirmek ve canlandırmak için genç insanların eylem, vizyon ve içgörülerinden ilham almayı istemektedir. 

Bu bağlamda, EPALE özellikle 25-30 yaş arası genç yetişkinlere özel tek bir tematik gündem belirlemiştir. Bu gruba farklı bir açıdan bakacağız: nesiller arası öğrenme, ortaklık kurma ve sosyal uyum; topluda aktif bir katılımcı olabilmenin ön şartı olarak vatandaşlık becerileri; düşük becerili genç yetişkinler ve büyüyebilmeleri için onları ne çeşit becerilerle donatacağımız.

 

İlgili tema: Genç yetişkinler

 

 

Skills revolution

Beceri dönüşümleri için yenilikçi yaklaşımlar

Güçlü bir beceri bireylere sürekli akıp giden zaman içinde güvenli bir ağ imkanı sağlar ve içermeyi teşvik eder. Bireysel öğrenme hesaplarıyla ve mikro kredilendirmeyle ilgili komisyonun girişimi herkesin hayatları boyunca ihtiyaçlarına göre düzenlenen eğitim fırsatlarına ulaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır.  Öğrenciler eşsiz bireyler olarak hayat boyu öğrenme yolculukları boyunca dinamik beceri geliştirme ve eğitim imkanı sağlayan beceri geliştirmenin tam ortasındadırlar. Mikro-kredilendirme her küçük öğrenme tecrübesinin tanınması için, sahip oldukları bilgi, beceri veya yeterliliği belgelemektedir.

 

Bu konu beceri geliştirme, varolan becerileri yeniden geliştirmeye yönelik yenilikçi uygulamalara dair birçok altbaşlıkları kapsamaktadır. Bunlar; kişiye özel uyarlanmış beceri geliştirme girişimleri; esnek öğrenme yolları; harmanlanmış öğrenme tasarımı; yenilikçi becerileri öngörme araçları şeklindedir.

Yetişkin öğrenmenin yeni sınırları nelerdir? Hayatboyu öğrenme ve istihdam edilebilirliği nasıl geliştirebiliriz? Tecrülerinizi ve yetişkin öğrenmeyi dönüştürecek yenilikçi yaklaşımların geliştirilmesine dair düşüncelerinizi bizlerle paylaşın!

İlgili konular: Individual learning accountsMicrocredentialsTeaching methodsUpskilling and reskilling

 

 

Learning communities

Öğrenme toplulukları

Öğrenme topluluklarda gerçekleşir, topluluklarda inşa edilir ve topluluğun büyümesine yardımcı olur. Öğrenme duvarların arkasında bitmeyip, fiziki mekanları da aştığı için, eğitim yalnızca örgün eğitim kurumlarında ve ortamlarında değil aynı zamanda yaygın öğrenme ortamlarında ve uygulamalarla da gerçekleşmesi gerekmektedir.

En baştan başlayarak öğrenme bireysel olarak öğrencilere ve topluma bir bütün olarak fayda sağlamaktadır, bu tematik gündem Avrupa’daki çeşitli çevrelerde kapsayıcı öğrenme  topluluklarının nasıl oluşturulduğunu araştıracaktır. Şu konulara ağırlık verilecektir; öğrenen şehirler; üçüncü çevreler ve güvenli çevreler; kırsal çevreler; aile okuryazarlığı programları; iş yerinde öğrenme toplulukları; sanal, fiziksel ve harmanlanmış öğrenme alanlarında yeni öğrenme toplulukları anlayışı; gönüllüler ve topluluk gelişimi; savunmasız gruplara yönelik girişimler.

Sizin tecrübeniz nedir? Büyümeye katkı sağlayan öğrenme toplulukları nelerdir?

İlgili konular: Community learningCommunity spacesNon-formal and informal learningSocial inclusion

 

 

Creativity and culture

Sosyal uyum için Yaratıcılık ve Kültür 

Yetişkin öğrenme sürüdürülebilir, kapsayıcı ve güzel bir geleceği hayal ve inşa etmede nasıl stratejik bir rol oynamaktadır? Yeni Avrupa Bauhaus “zenginlik katan, sürdürülebilir ve kapsayıcı mekanlar, uygulamalar, tecrübeler” elde etmek için bir pusula olarak kullanılabilir, bu şekilde daha dayanıklı topluluklar oluşturmaya katkı sağlayabilir. kültürel eğitim, kültürler arası diyaloğu teşvik eden ve yetişkin öğrencilerde bireysel güçlenmeyi ve demokratik bilinci destekleyen sosyal uyumun önemli bir itici gücü ve kolaylaştırıcısıdır.  Sizleri yetişkin eğitiminde yaratıcılık ve kültüre dair düşünce ve girişimlerinizi paylaşmak üzere davet ediyoruz. Çok disiplinli kültürel alanları keşfetmekten çekinmeyin (müzeler, kütüphaneler, tiyatrolar- yaygın çevreler); sosyal uyum için yaratıcı araçlar ve metodolojiler; temsil edilmeyen gruplar(örn; azınlıklar ve kırsal kesim insanı); duygusal zeka.

Sosyal uyumla ilgili deneyimlediğiniz yaratıcı araçlar ve metodolojiler nelerdir? Kültür alanlarında ve ortaya çıkan yaratıcı ekosistemlerde neler oluyor? Hayat boyu öğrenme aracılığıyla kapsayıcı ve insan-odaklı toplumları nasıl etkili bir şeklide şekillendirebiliriz?

İlgili konular: CreativityCultural diversityCulture

 

 


 

 Dört tematik gündem bütün yıl boyunca takip edilecek, Bir Blog yazısı veya bir Haber makalesi yazma veya bir Etkinlik önerme, bir Kaynak paylaşma şansını kaçırmayın!

 

 

Login (53)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Son tartışmalar

EPALE Tartışma: Dönüşümsel Öğrenme ve Yaşam Becerileri

Dönüşümsel öğrenme ve yaşam becerileri hakkında görüşlerinizi paylaşın!

Devamı

EPALE 2021 Tematik Gündemler. Hadi başlayalım!

Uzmanlığınız ve katkılarınızla  yoğun geçecek olan önümüzdeki bu yılı zenginleştirmeye davet ediyoruz!

Bu yıla online görüşmeye katılarak başlayalım. Online görüşme 09 Mart 2021 Salı günü 10: 00-16:00 (CET) arasında gerçekleşecek. (Avrupa saat dilimine göre)

Devamı