European Commission logo
Kontot looma
Saab valida mitu sõna koma abil

EPALE - Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

Blog

EPALE 2022 fookusteemad

Kuidas saab täiskasvanuõpe mängida strateegilist rolli jätkusuutliku, kaasava ja kauni tulevikuvisiooni loomisel ja selle ehitamisel?

Profile picture for user Rando0828.
EPALE Keskus Eestis

Focuses 2022

 

Hariduses on pandeemia algusest saati olnud märkimisväärseid tõrkeid. COVID-19 mõju kõikidele õppijate põlvkondadele on tohutu ja kestab tänagi. 

Pandeemia on loonud võimalused uutele lahendustele ja uuenduslikele praktikatele nii õppetöös kui täiskasvanuõppes. Ülemaailmselt on muutunud hädavajalikuks investeerida tõhusate, õiglaste ja paindlike õppesüsteemide loomisse. Seoses sellega, et inimesed peavad kohanema pidevalt muutuvate oludega, on investeeringud isiklikku ja tööalasesse arengusse ning oskuste täiendamisse hindamatu omadus. See julgustab meid omandatud õppetunde väärtustama ja oskuslikult suurendama oma jõupingutusi, et saavutada õiglane, jätkusuutlik ja kaasav ühiskond elukestva õppe kogemuste kaasabil.

Täiskasvanuõppe tulevik näib paljulubavam kui kunagi varem!

 

Young adults

 

Noored täiskasvanud

Euroopa vajab visiooni ja kõikide noorte aktiivset kaasatust, et luua parem tulevik, st rohelisem, kaasavam ja digitaalsem tulevik. 

Selleks, et toetada ja julgustada noori saama aktiivseteks kodanikeks ja osalejateks positiivsetes muutustes, on Euroopa Komisjon võtnud sihiks edendada võimalusi, toetamaks  noorte isiklikku, sotsiaalset ja ametialast arengut Euroopa noorteaastal 2022. Komisjon on valmis ammutama inspiratsiooni noorte tegudest, visioonidest ja arusaamadest, et ELi ühisprojekti veelgi tugevamaks ja elujõulisemaks muuta. 

Sellega seoses pühendab EPALE täielikult ühe fookusteema noortele täiskasvanutele, pöörates erilist tähelepanu vanusevahemikule 25–30. Vaatleme seda sihtrühma erinevatest vaatenurkadest: põlvkondadevaheline õppimine, partnerlussuhete loomine ja sotsiaalne ühtekuuluvus; kodanikuoskused kui ühiskonnas aktiivseks saamise eeldus; madala kvalifikatsiooniga noored täiskasvanud ja kuidas neid toetada kasvamiseks vajalike oskuste hankimisel.

See fookus aitab meil arutleda selle üle, kuidas kujundada positiivset suhtumist õppimisele noorte täiskasvanute seas, sest see on esimene samm elukestva õppe suunas.

Seotud teema: Noored täiskasvanud

 

Skills revolution

 

Innovatiivsed lähenemisviisid, et teha oskustes revolutsiooni

Suur hulk oskuseid avab üksikisikutele võimalusi, pakub turvavõrgustikku pidevalt muutuvatel aegadel ja soodustab kaasamist. Komisjoni individuaalsete õppekontode ja mikrokvalifikatsioonide algatuse eesmärk on tagada, et kõigil oleks juurdepääs asjakohastele koolitusvõimalustele, mis on kohandatud nende vajadustele elu jooksul. Õppijad kui ainulaadsed isikud on otseselt oskuste arendamise keskmes, võimaldades dünaamilist oskuste täiendamist ja haridust kogu nende elukestva õppe teekonna jooksul.  Mikrokvalifikatsioonid, mis tõendavad, milliseid teadmisi, oskusi või pädevusi nad on omandanud, tagavad ka iga väikese õpikogemuse tunnustamise.

See fookus hõlmab suurt hulka alateemasid, näiteks: uuenduslike oskuste täiend- ja ümberõpe; kohandatud oskuste arendamise algatused; paindlikud õpiteed; kombineeritud õppe disain; uuenduslikud oskuste prognoosimise tööriistad.

Niisiis, millised on täiskasvanuhariduse uued piirid? Kuidas saame parandada elukestvat õpet ja tööalast konkurentsivõimet? Jagage meiega oma kogemusi ja mõtteid selliste uuenduslike lähenemisviiside väljatöötamise kohta, mis muudavad täiskasvanuõpet!

Seotud teemad: individuaalsed õppekontod, mikrokvalifikatsioonid, õpetamismeetodid ja ümberõppimine

 

Learning communities

 

Õpikogukonnad

Õppimine leiab aset kogukondades, loob kogukondi ja aitab neil kasvada. See eeldab, et haridust ei saa ainult formaalsemates asutustes, vaid ka mitteformaalses õppes ja informaalses praktikas, sest õppimine ei lõppe seina taga, vaid ületab füüsilised ja väljakujunenud ruumid.

Lähtudes eeldusest, et õppimine on kasulik nii üksikutele õppijatele kui ka ühiskonnale tervikuna, uurib see fookusteema, kuidas saab luua kaasavaid õpikogukondi kogu Euroopas. Erilist tähelepanu pööratakse järgmistele teemadele: õppivad linnad; kolmandad ruumid ja ohutud ruumid; maapiirkonnad; perekondlikud kirjaoskuse programmid; õpikogukonnad töökohal; uus arusaam õpikogukondadest virtuaalses, füüsilises ja kombineeritud õpperuumis; vabatahtlikud ja kogukonna arendamine; haavatavatele sihtrühmadele suunatud algatused.

Milline on teie kogemus? Milliste õpikogukondade kasvamisse panustate?

Seotud teemad: kogukonnaõpe, kogukonnaruumid, mitteformaalne ja informaalne õpe, sotsiaalne kaasatus

 

Creativity and culture

 

Loovus ja kultuur sotsiaalse ühtekuuluvuse nimel

Kuidas saab täiskasvanuõpe mängida strateegilist rolli jätkusuutliku, kaasava ja ilusa tuleviku visualiseerimisel ja loomisel? Uut Euroopa Bauhausi saab kasutada kompassina, et luua "rikastavaid, jätkusuutlikke ja kaasavaid kohti, tavasid ja kogemusi", aidates seega kaasa ühtsemate kogukondade kujundamisele. Soodustades kultuuridevahelist dialoogi ja toetades täiskasvanud õppijate individuaalset jõustamist ja demokraatlikku südametunnistust, on kultuuriharidus suur sotsiaalse ühtekuuluvuse mõjutaja ning alusepanija. Kutsume teid jagama mõtteid ja algatusi loovuse ja kultuuri kohta täiskasvanuõppes. Uurige julgelt multidistsiplinaarseid kultuuriruume (muuseumid, raamatukogud, teatrid – aga ka ruumid, mis on muudetud uuteks ja uuenduslikeks õpperuumideks); sotsiaalset ühtekuuluvust loovaid vahendeid ja metoodikaid; alaesindatud rühmade (nt vähemused ja maakogukonnad) õppimiskultuure; emotsionaalset intelligentsust.

Milliseid sotsiaalse ühtekuuluvuse loovaid tööriistu ja metoodikaid te kasutate? Mis toimub kultuuriruumides ja tärkavates loomingulistes ökosüsteemides? Kuidas ühendab ALE loovus inimesi ilu ja kuuluvustunde levitamisega? Kuidas saame elukestva õppe kaudu tõhusalt kujundada kaasavaid ja inimkeskseid ühiskondi?

Seotud teemad: loovus, kultuuriline mitmekesisus, kultuur

 


Neli fookusteemat jäävad meiega aasta läbi, nii et ärge jätke kasutamata võimalust kirjutada blogipostitus või uudisteartikkel või soovitada sündmust ja jagada ressurssi!

Login (56)

Kommentaarid

Profile picture for user RASA POCEVIČIENĖ.
RASA POCEVIČIENĖ
Community Collaborator (Silver Member).
P, 31/07/2022 - 20:33

Kasmet įvardijamos pagrindinės "Epale" tematikos yra tarsi kelrodžiai, įgalinantys dar geriau suprasti pagrindines suaugusiųjų švietimo ir mokymosi visą gyvenimą tendencijas ir geriau atliepti suaugusiųjų bendruomenės mokymo(si) poreikius. Visos čia įvardintos tematikos yra labai įdomios ir aktualios, tačiau man pačiai šiemet labiausiai imponuoja tai, kad didesnis dėmesys atkreiptas į jaunus suaugusiuosius. Tai visiškai nereiškia, kad jie svarbesni už kitus suaugusiuosius. Priešingai, tai rodo, kad vis labiau suvokiama, kad suaugusiųjų besimokančiųjų bendruomenė yra labai įvairialypė (tai akivaizdu vien jau remiantis kartų teorija), o tai reiškia, ir turinti labai įvairius mokymosi poreikius. Tiek turinio, tiek metodikos, tiek ir mokymo(si) problemų prasme. 

Su tuo labai tiesiogiai susijusi ir kita šių metų tematika - įgūdžių revoliucija ir naujas požiūris - kurioje ypatingas dėmesys skiriamas individualaus mokymosi krepšeliams ir mikrokredencialų sistemai. Šios priemonės, savo ruožtu, turėtų užtikrinti, kad kiekvienas asmuo visą gyvenimą galėtų naudotis atitinkamomis mokymo galimybėmis, pritaikytomis jo poreikiams. O tai reiškia, kad tikėtina, jog tokios individualizuotos mokymo(si) priemonės pritrauks dar daugiau suaugusiųjų ir labiau atlieps jų mokymosi poreikius. 

 

Login (0)

Mina tajun õpikogukonda enda ümber igapäevaselt - nii tööl, kodus kui ka kursusekaaslaste osas. Olen märganud, et mida rohkem ma õpin, seda rohkem mul huvi ka tekib - "süües kasvab isu". Tore on näha ka seda, et minu isutõusust on innustust saanud ka minu lähedased. Ülikoolis omandan teadmisi nii individuaalselt kui ka läbi jagamise kogukonnas, külvates neid teadmisi töö ja eraelu keskkondadesse edasi õpin läbi õpetamise. Paaril viimasel aastal olen kogenud ka vabatahtlikus organisatsioonis (naiskodukaitse) koosõpet, mida just nüüd raskel hetkel saame koos nii kasutada kui ka edasi külvata - kogukonna tunnetus on praegu võimas, au on seista õlg õla kõrval ja riik riigi kõrval.

Login (0)
Profile picture for user n007fmc7.
Diana Medrea-Mogensen
R, 18/02/2022 - 19:06

Opportunities for learning are great, essential and this innovative is fantastic. One thing worth mentioning is that people are already learning, every day. We need a system that can evaluate and certify that knowledge obtained in informal settings! Let's work on that. Get in touch if you have ideas about skills recognition. 

Login (0)
Profile picture for user ntrecied.
Edita TRECIOKIENE
R, 11/02/2022 - 12:02

Siūlomos temos turi sąsajas su „Erasmus+” prioritetais ir sukuria prielaidas šių projektų idėjų sklaidai, sukurtų produktų pažinimui ir naudojimui.  

Login (2)
Profile picture for user paolacavalieri.
paola cavalieri
P, 06/02/2022 - 15:43

Two Erasmus+ projects I'm involved in deal with inclusion paths of people with experiences of sever mental health issues and the involvement of local communities to encourage non formal learning on housing and living together.

I'd like to share ideas, suggestions and educational tools on the topic.

http://www.housing-project.eu/index.php/it/  the web site where you can find information on the two projects: HERO and CIVIC

See you soon!  ;-) Paola Cavalieri

project manager at ASL ROMA2 - Department of Mental Health

Login (1)
TreeImage.
Imelda Gaffney
Community Contributor (Bronze Member).
T, 01/02/2022 - 22:23

Great to see such variation in the themes and the emphasis on the individual and the community. Looking forward to opportunities to discuss and debate the themes.
Login (4)
Profile picture for user MarijaElena.
Marija Elena Borg
E, 31/01/2022 - 12:31

This is great! Looking forward to reading more about ideas linked to these thematic focuses, all of which help shape a better future for adult learning.

Login (8)

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so!
Click the link below and start posting a new article!

Viimased arutelud

Profile picture for user nskoroge.
Georgi SKOROBOGATOV

Üleskutse avalikule arutelule täiskasvanute koolitaja kutsestandardite tuleviku üle

Tänapäevane ja tulevikku suunatud kutse. Enamuse, mitte vähemuse kutse. Valdkonna arengut ja professionaliseerumist tüüriv kutse.

Veel
Profile picture for user Piret.maiberg.
Piret Maiberg-Nõu

Demokraatlikuks eluks vajalike oskuste kujundamine. Täiskasvanuõppe ja -hariduse roll.

Arutle, kuidas 21 sajandi oskused aitavad kaasa kodanikuaktiivsusele.

Veel
Profile picture for user Piret.maiberg.
Piret Maiberg-Nõu

EPALE 2021 fookusteemad. Alustame!

Kutsume sind rikastama eelseisvat aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell 10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Veel