Blog
Blog

Tematiske fokusområder på EPALE 2021

Vi har lært meget af Covid-19 krisen. Vi var tvunget til at genopfinde vores vaner og måder at gøre tingene på. Vi indså at der ventede os mange spændende oplevelser, men også at visse ulige muligheder blev forværrede af krisen. På den baggrund fokuserer vi på tre hovedtemaer. Vi fokuserer på dem igennem hele 2021, og vi overvåger hvordan hver af dem udvikler sig i de kommende måneder. Vi inviterer dig til at deltage, del dine meninger, erfaringer, projekter og ideer! Her er de tematiske fokusområder for 2021 i detaljer.

EPALE 2021 Thematic Focuses.

 

Velkommen til de tematiske fokusområder for EPALE 2021!Det ser ud til at blive et spændende år for voksenlæring. Vi har lært meget af Covid-19 krisen. Vi blev tvunget til at genopfinde vores vaner og måder at gøre tingene på. Vi indså at der ventede os mange spændende oplevelser, men også at visse ulige muligheder blev forværrede af krisen. På den baggrund fokuserer vi på tre hovedtemaer. Vi fokuserer på dem igennem hele 2021, og vi overvåger hvordan hver af dem udvikler sig i de kommende måneder.

Vi inviterer dig til at deltage, del dine meninger, erfaringer, projekter og ideer!

Så lad os komme i gang! Her er de tematiske fokusområder for 2021 i detaljer.

Life and work skills for empowering adults to learn and participate.

Livsfærdigheder og erhvervsevne, der muliggør voksnes læring og deltagelse

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience opstiller ambitiøse mål for omskoling og videreuddannelse der skal nås de næste 5 år. Inden for denne ramme er EPALE også engageret i at styrke voksenlæringssektoren til at fremme livslang læring og kvaliteten af voksenuddannelsen. I denne kontekst vil fokus på livsfærdigheder og erhvervsevne der muliggør voksnes læring og deltagelse behandle emnerne omskoling og videreuddannelse, vigtigheden af basale færdigheder og især den hastende basale viden om sundheds- og mediefærdigheder i lyset af den igangværende pandemi.

Desuden spørger vi, hvordan vi kan forbedre grundlæggende og avancerede digitale færdigheder og kompetencer til den digitale og demografiske transformation.Sig din mening!Skriv en Blog post, eller en Nyhed! Foreslå et Arrangement eller del en Ressource!

 


 

Digital Transition and the opportunities of blended learning.

 

Digital Omstilling og muligheder/potentialet i blended learning

Covid-19 krisen har haft en hidtil uset indvirkning på voksenuddannelse og efterladt mange i sektoren undrende over, hvad det næste bliver. Det er nu klart, at uddannelse og læring forbliver blended og vil kombinere både online og ansigt til ansigt-dimensioner.

Genskabelse af uddannelse til den digitale tidsalder er et kernefokus, som skal behandles, når man fokuserer på fremtiden for voksenuddannelse og hvordan man omformer den i lyset af den digitale omstilling. Vi vil gerne høre fra dig!

Hvordan kan den digitale kløft overvindes? Hvordan kan vi sikre, at landdistrikterne er involveret i processen? Hvordan kan vi få mest muligt ud af blended uddannelse? Hvordan kan vi holde eleverne motiverede ved hjælp af digitale midler? Hvordan kan vi fremme en inkluderende digital uddannelse og blended økosystem?

Disse faktorer, sammen med den øgede brug af kunstig intelligens i uddannelse, forstærker de etiske udfordringer, som man traditionelt er stødt på i ansigt-til-ansigt undervisning. Så, hvordan kan disse aspekter behandles? Hvilke muligheder vil opstå?

Skriv en Blog post, eller en Nyhed! Foreslå et Arrangement eller del en Ressource!

 


 

Inclusive Social Change for Sustainability and Fairness.

           

Inkluderende omstilling for bæredygtighed og retfærdighed

Med udgangspunkt i Kommissionens vision om et stærkt socialt Europa for retfærdige omstilling opstiller the European Skills Agenda en omfattende strategi til styrkelse af bæredygtig konkurrenceevne (som beskrevet i the European Green Deal), sikring af social retfærdighed og opbyggelse af modstandsdygtighed over for kriser. Baseret på de erfaringer, der er draget under COVID-19-pandemien, er denne omfattende tilgang en retningslinje til at tage fat på temaerne social integration af sårbare grupper, mangfoldighed og aktiv aldring.Vi vil især gerne nærme os disse brede temaer fra to specifikke vinkler:

Bæredygtighed:

Voksenuddannelse spiller en nøglerolle i bæredygtig udvikling og fremmer sociale og miljømæssige dimensioner af bæredygtig udvikling ved at muliggøre positive betingelser for at styrke aktive borgere. Den økologiske omstilling vil være med til at modernisere og skabe nye, gode job og flere jobmuligheder, og voksenuddannelse bør være klar til at bidrage med uddannelse og omskoling.

Hvordan kan voksenuddannelsesområdet bidrage mere til bæredygtighedsindsatsen? Er du involveret i projekter, eller kører du aktiviteter, der kan repræsentere et casestudie? Sammensætter du bæredygtighed og uddannelse i din hverdag? Inspirer os med dine ideer!

Retfærdighed:Alle har ret til inkluderende kvalitetsuddannelse og livslang læring for at kunne deltage fuldt ud i samfundet og klare omstillingerne på arbejdsmarkedet. Så hvordan kan vi garantere retten til uddannelse for voksne med handicap og dem, der er socialt udstødte? Hvordan kan sociale uligheder udryddes?Del dit perspektiv og fremhæv nogle store problemer!

Skriv en Blog post, eller en Nyhed! Foreslå et Arrangement eller del en Ressource!

 


 

Ved at fokusere på disse temaer, opfordrer vi alle til at følge det overordnede fokus på Demokrati og adgang, som vil indgå i hele vores arbejde i det kommende år.

 

Vi inviterer dig altså til at berige det, der forventes at blive et intenst år med dine bidrag og ekspertise!

Du kan starte ved at deltage i den næste online diskussion sat tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16.Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion. Den skrevne diskussion bliver modereret af Claudia D'Eramo og Sara Saleri EPALEs Centrale Support Service.

Gå ikke glip af chancen for at sige din mening om, hvad du gerne vil have behandlet i løbet af året!

Skriv en Blog post, eller en Nyhed! Foreslå et Arrangement eller del en Ressource!

Login (52)

Log ind eller Registrer dig for at skrive kommentarer.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Seneste diskussioner

EPALEs tematiske fokusområder for 2021. Sæt i gang!

Vi inviterer dig til at berige det, der forventes at blive et intenst kommende år med dine bidrag og ekspertise! Lad os starte med at deltage i denne online diskussion. Online diskussionen kører tirsdag den 9. marts 2021 fra klokken 10 til 16. Den skrevne diskussion bliver introduceret via livestream, med en introduktion til de tematiske fokusområder for 2021, og værten vil være Gina Ebner og Aleksandra Kozyra fra EAEA på vegne af EPALEs redaktion.

Mere