Přejít k hlavnímu obsahu
EPALE užitečné odkazy

EPALE užitečné odkazy

Evropská komise

Program Erasmus+

Cílem programu Erasmus + je rozvíjení kompetencí a podpora zaměstnatelnosti, a také modernizace vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží. Program bude trvat sedm let a bude disponovat rozpočtem ve výši 14,7 miliardy eur; to oproti současnému stavu představuje 40% nárůst a svědčí o zájmu EU investovat do této oblasti. Díky Erasmu+ získají více než 4 miliony Evropanů příležitost obohatit své studium, odbornou přípravu či praxi o zkušenosti ze zahraničí.

 

Platforma výsledků projektů programu Erasmus+

Platforma výsledků projektů programu Erasmus+ poskytuje komplexní přehled projektů financovaných v rámci programů Erasmus+ a předcházejících programů. Tato platforma poskytuje přístup k informacím o projektech (popisy, financování, partneři, výsledky, kontaktní informace) a poukazuje na projekty s osvědčenými postupy a příběhy o úspěchu (např. projekty, které jsou význačné z hlediska politické relevance, komunikačního potenciálu, dopadu nebo návrhu).

 

Vzdělání, umění a kultura (EAC)

Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu (GŘ EAC) je výkonným útvarem Evropské unie, který je odpovědný za politiku v oblasti vzdělávání, kultury, mládeže, jazyků a sportu. Tuto oblast podporuje GŘ EAC také prostřednictvím různých projektů a programů, zejména prostřednictvím programů Kreativní Evropa a Erasmus+.

 

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) je pověřena správou financování některých specifických programů EU v oblasti vzdělávání, kultury, audiovizuální oblasti, sportu, občanství a dobrovolnictví.

 

Evropské politiky týkající se vzdělávání dospělých

Digitální agenda pro Evropu

Odkaz na podsekci vzdělávání Digitální agendy pro Evropu. Digitální agenda pro Evropu (DAE) má za cíl pomoci občanům a organizacím v Evropě, aby získali co nejvíce z oblasti digitálních technologií. Jedná se o první ze sedmi stěžejních iniciativ v rámci strategie Evropské unie Evropa 2020, která podporuje inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.

 

Politika EU v oblasti vzdělávání dospělých

Vzdělávání dospělých je nezbytnou součástí politiky Evropské komise v oblasti celoživotního učení. To zahrnuje formální, neformální, a informální učení zlepšování základních dovedností, získání nových kvalifikací, zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace pro zaměstnanost.

 

Evropa 2020

Evropa 2020 je desetiletá strategie EU, která byla zahájena v roce 2010 a jejímž cílem je dosáhnout hospodářského růstu a větší zaměstnanosti. Strategie má pomoci vyřešit nedostatky současného modelu hospodářského růstu a vytvořit podmínky pro inteligentní a udržitelný růst, který podporuje sociální začlenění.

 

Glosář z oblasti vzdělávání dospělých

Confusing Conversations

Online glosář základních pojmů z oblasti výchovy k občanství v německém a anglickém jazyce

 

Evropský glosář pro vzdělávání dospělých, Úroveň 1

Studie evropské terminologie z oblasti vzdělávání dospělých pro společný jazyk, vzájemné porozumění a monitorování této oblasti vzdělávání, úroveň 1. Studie byla vypracovaná Evropskou komisí v roce 2008 pod vedením Národního centra pro výzkum a vývoj čtenářské a numerické gramotnosti dospělých (NRDC).

 

Evropský glosář pro vzdělávání dospělých, Úroveň 2

Studie evropské terminologie z oblasti vzdělávání dospělých pro společný jazyk, vzájemné porozumění a monitorování této oblasti vzdělávání, úroveň 2. Studie byla vypracovaná pod vedením Národního centra pro výzkum pro Evropskou komisi.

 

Terminologie evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy (2008)

Tento vícejazyčný glosář definuje 100 klíčových pojmů z oblasti evropského vzdělávání a odborné přípravy. Existuje v šesti jazycích: angličtině, španělštině, němčině, francouzštině, italštině a portugalštině. Tento glosář je aktualizovanou a rozšířenou verzí ‘Terminologie politiky odborného vzdělávání’, 2004.

 

Terminologie evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy (2014)

Tento vícejazyčný glosář (2014) definuje 130 klíčových pojmů z oblasti evropského vzdělávání a odborné přípravy. Je rozšířenou a aktualizovanou verzí ‘Terminologie evropské politiky odborného vzdělávání a přípravy (2008) a ‘Terminologie politiky odborného vzdělávání a přípravy’ (2004). Zahrnuje nové priority strategie Evropské unie, zejména v oblasti dovedností a analýzy kompetencí. Nové definice byly vyvinuty s odborníky z agentury Cedefop.

 

Terminologie politiky odborného vzdělávání - vícejazyčný glosář pro rozšířenou Evropu (2004)

Tento slovník definuje výběr pojmů používaných v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP) v Evropě. Je určen pracovníkům výzkumu i praxe a také všem dalším aktérům politiky odborné přípravy v Evropě. Existuje v šesti jazycích: angličtině, francouzštině, němčině, češtině, maďarštině a polštině.