European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Фокус седмица на EPALE: Учещи общности в селските райони

От 6 до 10 юни можете да прочетете вдъхновяващи статии в EPALE относно обучаващите се общности в селските райони. Четете, харесвайте и коментирайте!

Focus Week Learning Communities in rural areas

Докато градовете и столичните райони предлагат широк спектър от образователни възможности и предоставят много възможности за учене през целия живот, достъпът до подходящо образование и възможности за обучение често е по-труден в селските райони. Но и тук има много вдъхновяващи инициативи и проекти, които помагат за създаване на обучаващи общности, които са приобщаващи, отворени и насърчават споделеното учене. Споделеното учене по-специално помага за използване на опита на другите и за предаване на собствения опит, за да се разкрият нови тематични области.

За да представят тези инициативи, екипите на EPALE от Австрия, Белгия (NL), Финландия, Франция, Германия, Унгария и Полша посвещават тази тематична седмица на темата за обучаващите се общности в селските райони.

Заедно искаме да разгледаме селските райони и да проучим какви иновативни решения предлага образованието за възрастни за насърчаване на ученето през целия живот в селските райони: Как инициативите за учене през целия живот в селските райони укрепват демократичните структури и гражданското участие? Как се преподава политическо образование там? Как може да се преподава медийна грамотност в общности за обучение между поколенията?

Отбележете тематичната седмица и открийте вълнуващи статии на EPALE от 6-10 юни – четете, харесвайте и коментирайте и споделяйте своя опит!

Login (30)

Коментар

Oferta edukacyjna dla mieszkańców obszarów wiejskich zmienia się i ilościowo i jakościowo. Jest to też warunkowane zróżnicowaniem wiejskich społeczności. Ich mieszkańcy mają różne potrzeby i różne motywacje do podejmowania aktywności edukacyjnych. Jako mieszkankę wsi bardzo mnie cieszy, że sami mieszkańcy coraz cześciej rozpoznają swoje potrzeby rozwojowe i sami szukają sposobów ich realizacji. Okazuje się, że liderzy są wśród nas :)

Login (1)

Bardzo się cieszę, że jest przestrzeń na tego typu tematy w społeczności EPALE. Edukacja na wsi to temat dość trudny i nie koniecznie satysfakcjonujący. Szanse tych, którzy edukują się na wsi, a także tych, którzy są tam edukatozami, są dużo bardziej ograniczone niż w przypadku dużych miast. Dlatego pokazywanie i inspirowanie, tych którzy zajmują się edukacją w małych społecznościach ma ogromny sens i jest bardzo potrzebne. Dobrze, że to robicie!

Login (1)

Искате друг език?

Този документ е наличен и на друг език. Моля, изберете опциите по-долу.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Най-актуалните дискусии

Ролята на обучението на възрастни за подпомагане на кариерното развитие

Причини за ниското участие в УЦЖ на хората в трудоспособна възраст в България?