European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Kā mācīt valodu attālināti tiem, kas sāk to nupat iepazīt

Jau otro gadu daudzi valodu skolotāji valodu māca pieaugušajiem attālināti. Šajā laikā iegūta jauna pieredze un gūti papildu ieteikumi darbam.

Jau otro gadu daudzi valodu skolotāji valodu māca pieaugušajiem attālināti. Šajā laikā iegūta jauna pieredze un gūti papildu ieteikumi darbam.

1. Iesaistiet valodas mācīšanā pēc iespējas vairāk kultūrelementu: tā var būt tradicionālo ēdienu gatavošana un produktu iepirkšana. Piemēram, valodas apguvēju grupai var būt uzdevums nopirkt maizes zupas maisījumu un pagatavot to (katram savās mājās), pēc tam procesu kopīgi var pārrunāt. Manis vadītajā grupā tikai viens no 19 cilvēkiem bija dzirdējis par šādu saldo ēdienu. Interesanti, ka vēlāk kursanti, pat rakstot apsveikumu tekstus, izmantoja vārdu savienojumu maizes zupa:

Lai Tava dzīve ir tikpat salda kā maizes zupa!

Tā kā mācāmies attālināti, tad mājas darbi ir interaktīvi. Var rosināt brīvdienās aplūkot konkrētu dabas objektu vai celtni un to raksturot, izlasīt desmit ielu nosaukumu, norakstīt interesantus grāmatas nosaukumus utt. Pēc tam iesūtīto mājasdarbu leksika un teksti ir jāizmanto dažādu aktivitāšu izstrādē.

2. Rosiniet valodas apguvējus būt aktīviem nodarbībās. Mēģiniet pēc iespējas vairāk iekļaut humoru un dažādus jokus. Piemēram, jautājiet:

“Cik kilogramu konfekšu, banānu utt. jūs varat apēst nedēļas laikā?, Kāpēc tik daudz/maz?, Kā jūs domājat, vai Juris var apēst 3 kilogramus...?, Juri, vai tā ir?”

Grupai būs prieks, visi centīsies izteikties.

3. Lasiet dažādus tekstus, bet tomēr vairāk runājiet. Piedāvājiet valodas apguvējiem pierakstīt jautājumu vai atbildi un tad to uzdot saviem kolēģiem. Tā ieekonomēsit laiku. Ja grupa ir liela, laiks skrien ātri, tādēļ labāk, lai kursu dalībnieki veic pierakstus. Klausīšanās uzdevumus atstājiet mājasdarbam.

4. Nekautrējieties pārspīlēt savu ķermeņa valodu – celieties kājās, žestikulējiet, izmantojiet mīmiku.

5. Samaziniet mācāmā satura apjomu, sadaliet mācību materiālu tā, lai tas būtu viegli uztverams. Vizualizējiet, vizualizējiet un vēlreiz vizualizējiet! Centieties pielāgot tematus, lai ar mazāku vārdu krājumu varētu pateikt vairāk. Sagatavojiet interesantus papildmateriālus, gramatikas tabulas utt., jo būs cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams.

6. Ierakstiet video katru nodarbību un pārsūtiet grupai, tas palīdzēs valodas apguvē.

 

Veiksmi šajā interesantajā un neparastajā laikā!

 

Ērika Pičukāne


Šobrīd esmu Latviešu valodas aģentūras (LVA) metodiķe un ikdienā strādāju ar pedagogiem, kuri māca valodu, strādā skolā, un arī pati mācu latviešu valodu cittautiešiem. Atbildu par skolotāju meistarklasēm, reemigrantu ģimeņu nometnēm, esmu mācījusi latviešu valodu trešo valstu pilsoņiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem, vadu Patvēruma meklētāju integrācijas fonda valodas un integrācijas projektus. Mana darba un zinātnisko interešu lokā ir integrācijas jautājumi, iecietības problemātika, skolotāju tālākizglītība, starpkultūru izglītība, bilingvālā izglītība, iekļaujošā izglītība. Kopš 2009. gada studēju Latvijas Universitātes (LU) doktorantūrā pedagoģijas doktora studiju programmā un ieguvu doktora grādu pieaugušo pedagoģijā. Iepriekš LU ir iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, pirms tam – bakalaura grāds baltu filoloģijā.

Login (5)

Kommentar

Labi ieteikumi, uzreiz redzams, ka no īsta praktiķa! Bet ko Jūs domājiet par tiešsaistes programmu vai aplikāciju - konkrēti populārākās - Duolingo izmantošanu valodu mācību kursu ietvaros?

Man pašai Duolingo ļoti patīk, un esmu "saslimdinājusi" arī vairākus radiniekus. Duolingo tagad piedāvā arī īpašu pakalpojumu skolām. Esmu dzirdējusi arī par skolu, kas to kā papildu mācīšanās un vingrinājumu avotu izmanto bērniem Franču valodas apguvei.

Login (0)

Users have already commented on this article

Loggen Sie sich ein oder registrieren Sie sich, um zu kommentieren.

Sie möchten eine andere Sprache?

Dieses Dokument ist auch in anderen Sprachen erhältlich. Bitte wählen Sie unten eine aus.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Neueste Diskussionen

EPALE 2021 Schwerpunktthemen. Fangen wir an!

Das vor uns liegende Jahr wird wahrscheinlich wieder sehr intensiv, und daher laden wir Sie ein, es mit Ihren Beiträgen und Ihrer Expertise zu bereichern. Beginnen Sie doch einfach, indem Sie an unserer Online-Diskussion teilnehmen. The Online-Diskussion findet am Dienstag, dem 09. März 2021 zwischen 10.00 und 16.00 Uhr statt. The schriftliche Diskussion wird mit einem vorgeschalteten Livestream eröffnet, der die Themenschwerpunkte für 2021 vorstellt. Die Hosts sind Gina Ebner und Aleksandra Kozyra von EAEA im Namen der EPALE Redaktion. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Vermittlung von Grundkompetenzen

Grundkompetenzen sind transversal. Sie sind nicht nur relevant für die Bildungspolitik,  sondern auch für Beschäftigungs-, Gesundheits-, Sozial- und Umweltpolitiken. Der Aufbau schlüssiger Politikmaßnahmen, die Menschen mit Grundbildungsbedürfnissen unterstützen, ist notwenig, um die Gesellschaft resilienter und inklusiver zu gestalten. Nehmen Sie an der Online-Diskussion teil, die am 16. und 17. September jeweils zwischen 10.00 und 16.00 Uhr auf dieser Seite stattfindet. Die Diskussion wird von den EPALE Thematischen Koordinatoren für Grundkompetenzen, EBSN, moderiert. 

Zusätzlich

EPALE Diskussion: Die Zukunft der Erwachsenenbildung

Am Mittwoch, dem 8. Juli 2020, lädt EPALE von 10.00 - 16.00 Uhr zu einer Online Diskussion zur Zukunft der Erwachsenenbildung ein. Wir wollen über die Zukunft des Bildungssektors Erwachsenenbildung sowie die neuen Chancen und Herausforderungen diskutieren. Gina Ebner, EPALE-Expertin und Generalsekretärin der EAEA, moderiert die Diskussion.

Zusätzlich