European Commission logo
Create an account
Blog
Blog

Kā mācīt valodu attālināti tiem, kas sāk to nupat iepazīt

Jau otro gadu daudzi valodu skolotāji valodu māca pieaugušajiem attālināti. Šajā laikā iegūta jauna pieredze un gūti papildu ieteikumi darbam.

Jau otro gadu daudzi valodu skolotāji valodu māca pieaugušajiem attālināti. Šajā laikā iegūta jauna pieredze un gūti papildu ieteikumi darbam.

1. Iesaistiet valodas mācīšanā pēc iespējas vairāk kultūrelementu: tā var būt tradicionālo ēdienu gatavošana un produktu iepirkšana. Piemēram, valodas apguvēju grupai var būt uzdevums nopirkt maizes zupas maisījumu un pagatavot to (katram savās mājās), pēc tam procesu kopīgi var pārrunāt. Manis vadītajā grupā tikai viens no 19 cilvēkiem bija dzirdējis par šādu saldo ēdienu. Interesanti, ka vēlāk kursanti, pat rakstot apsveikumu tekstus, izmantoja vārdu savienojumu maizes zupa:

Lai Tava dzīve ir tikpat salda kā maizes zupa!

Tā kā mācāmies attālināti, tad mājas darbi ir interaktīvi. Var rosināt brīvdienās aplūkot konkrētu dabas objektu vai celtni un to raksturot, izlasīt desmit ielu nosaukumu, norakstīt interesantus grāmatas nosaukumus utt. Pēc tam iesūtīto mājasdarbu leksika un teksti ir jāizmanto dažādu aktivitāšu izstrādē.

2. Rosiniet valodas apguvējus būt aktīviem nodarbībās. Mēģiniet pēc iespējas vairāk iekļaut humoru un dažādus jokus. Piemēram, jautājiet:

“Cik kilogramu konfekšu, banānu utt. jūs varat apēst nedēļas laikā?, Kāpēc tik daudz/maz?, Kā jūs domājat, vai Juris var apēst 3 kilogramus...?, Juri, vai tā ir?”

Grupai būs prieks, visi centīsies izteikties.

3. Lasiet dažādus tekstus, bet tomēr vairāk runājiet. Piedāvājiet valodas apguvējiem pierakstīt jautājumu vai atbildi un tad to uzdot saviem kolēģiem. Tā ieekonomēsit laiku. Ja grupa ir liela, laiks skrien ātri, tādēļ labāk, lai kursu dalībnieki veic pierakstus. Klausīšanās uzdevumus atstājiet mājasdarbam.

4. Nekautrējieties pārspīlēt savu ķermeņa valodu – celieties kājās, žestikulējiet, izmantojiet mīmiku.

5. Samaziniet mācāmā satura apjomu, sadaliet mācību materiālu tā, lai tas būtu viegli uztverams. Vizualizējiet, vizualizējiet un vēlreiz vizualizējiet! Centieties pielāgot tematus, lai ar mazāku vārdu krājumu varētu pateikt vairāk. Sagatavojiet interesantus papildmateriālus, gramatikas tabulas utt., jo būs cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams.

6. Ierakstiet video katru nodarbību un pārsūtiet grupai, tas palīdzēs valodas apguvē.

 

Veiksmi šajā interesantajā un neparastajā laikā!

 

Ērika Pičukāne


Šobrīd esmu Latviešu valodas aģentūras (LVA) metodiķe un ikdienā strādāju ar pedagogiem, kuri māca valodu, strādā skolā, un arī pati mācu latviešu valodu cittautiešiem. Atbildu par skolotāju meistarklasēm, reemigrantu ģimeņu nometnēm, esmu mācījusi latviešu valodu trešo valstu pilsoņiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem, vadu Patvēruma meklētāju integrācijas fonda valodas un integrācijas projektus. Mana darba un zinātnisko interešu lokā ir integrācijas jautājumi, iecietības problemātika, skolotāju tālākizglītība, starpkultūru izglītība, bilingvālā izglītība, iekļaujošā izglītība. Kopš 2009. gada studēju Latvijas Universitātes (LU) doktorantūrā pedagoģijas doktora studiju programmā un ieguvu doktora grādu pieaugušo pedagoģijā. Iepriekš LU ir iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, pirms tam – bakalaura grāds baltu filoloģijā.

Login (5)

Kommentarer

Labi ieteikumi, uzreiz redzams, ka no īsta praktiķa! Bet ko Jūs domājiet par tiešsaistes programmu vai aplikāciju - konkrēti populārākās - Duolingo izmantošanu valodu mācību kursu ietvaros?

Man pašai Duolingo ļoti patīk, un esmu "saslimdinājusi" arī vairākus radiniekus. Duolingo tagad piedāvā arī īpašu pakalpojumu skolām. Esmu dzirdējusi arī par skolu, kas to kā papildu mācīšanās un vingrinājumu avotu izmanto bērniem Franču valodas apguvei.

Login (0)

Login or Sign up to join the conversation.

Want another language?

This document is also available in other languages. Please select one below.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Siste diskusjoner

Online diskusjon om Kultur i en krisesituasjon.

? Hold av dato 28. april fra kl 10 til 16 til ny EPALE diskusjon.

? Denne gangen blir det en online diskusjon om et viktig tema som handler om "Kultur i en situasjon med krise".

Mer

EPALE-debatt: Kunstig intelligens og voksnes læring (på engelsk)

Kunstig intelligens og voksnes læring: er det til hjelp eller til hinder for voksne innlærere?

Mer

EPALE Discussion: Building inclusive linguistic diversity in Europe

Learning languages is a key not only for social inclusion, workforce mobility, but it also contributes to a cohesive, culturally enriched Europe. Take part in our next discussion to discuss the role of language learning in Europe today!

Mer