Blog
Blog

Kā mācīt valodu attālināti tiem, kas sāk to nupat iepazīt

Jau otro gadu daudzi valodu skolotāji valodu māca pieaugušajiem attālināti. Šajā laikā iegūta jauna pieredze un gūti papildu ieteikumi darbam.

Jau otro gadu daudzi valodu skolotāji valodu māca pieaugušajiem attālināti. Šajā laikā iegūta jauna pieredze un gūti papildu ieteikumi darbam.

1. Iesaistiet valodas mācīšanā pēc iespējas vairāk kultūrelementu: tā var būt tradicionālo ēdienu gatavošana un produktu iepirkšana. Piemēram, valodas apguvēju grupai var būt uzdevums nopirkt maizes zupas maisījumu un pagatavot to (katram savās mājās), pēc tam procesu kopīgi var pārrunāt. Manis vadītajā grupā tikai viens no 19 cilvēkiem bija dzirdējis par šādu saldo ēdienu. Interesanti, ka vēlāk kursanti, pat rakstot apsveikumu tekstus, izmantoja vārdu savienojumu maizes zupa:

Lai Tava dzīve ir tikpat salda kā maizes zupa!

Tā kā mācāmies attālināti, tad mājas darbi ir interaktīvi. Var rosināt brīvdienās aplūkot konkrētu dabas objektu vai celtni un to raksturot, izlasīt desmit ielu nosaukumu, norakstīt interesantus grāmatas nosaukumus utt. Pēc tam iesūtīto mājasdarbu leksika un teksti ir jāizmanto dažādu aktivitāšu izstrādē.

2. Rosiniet valodas apguvējus būt aktīviem nodarbībās. Mēģiniet pēc iespējas vairāk iekļaut humoru un dažādus jokus. Piemēram, jautājiet:

“Cik kilogramu konfekšu, banānu utt. jūs varat apēst nedēļas laikā?, Kāpēc tik daudz/maz?, Kā jūs domājat, vai Juris var apēst 3 kilogramus...?, Juri, vai tā ir?”

Grupai būs prieks, visi centīsies izteikties.

3. Lasiet dažādus tekstus, bet tomēr vairāk runājiet. Piedāvājiet valodas apguvējiem pierakstīt jautājumu vai atbildi un tad to uzdot saviem kolēģiem. Tā ieekonomēsit laiku. Ja grupa ir liela, laiks skrien ātri, tādēļ labāk, lai kursu dalībnieki veic pierakstus. Klausīšanās uzdevumus atstājiet mājasdarbam.

4. Nekautrējieties pārspīlēt savu ķermeņa valodu – celieties kājās, žestikulējiet, izmantojiet mīmiku.

5. Samaziniet mācāmā satura apjomu, sadaliet mācību materiālu tā, lai tas būtu viegli uztverams. Vizualizējiet, vizualizējiet un vēlreiz vizualizējiet! Centieties pielāgot tematus, lai ar mazāku vārdu krājumu varētu pateikt vairāk. Sagatavojiet interesantus papildmateriālus, gramatikas tabulas utt., jo būs cilvēki, kuriem tas ir nepieciešams.

6. Ierakstiet video katru nodarbību un pārsūtiet grupai, tas palīdzēs valodas apguvē.

 

Veiksmi šajā interesantajā un neparastajā laikā!

 

Ērika Pičukāne


Šobrīd esmu Latviešu valodas aģentūras (LVA) metodiķe un ikdienā strādāju ar pedagogiem, kuri māca valodu, strādā skolā, un arī pati mācu latviešu valodu cittautiešiem. Atbildu par skolotāju meistarklasēm, reemigrantu ģimeņu nometnēm, esmu mācījusi latviešu valodu trešo valstu pilsoņiem, bēgļiem, patvēruma meklētājiem, vadu Patvēruma meklētāju integrācijas fonda valodas un integrācijas projektus. Mana darba un zinātnisko interešu lokā ir integrācijas jautājumi, iecietības problemātika, skolotāju tālākizglītība, starpkultūru izglītība, bilingvālā izglītība, iekļaujošā izglītība. Kopš 2009. gada studēju Latvijas Universitātes (LU) doktorantūrā pedagoģijas doktora studiju programmā un ieguvu doktora grādu pieaugušo pedagoģijā. Iepriekš LU ir iegūts izglītības zinātņu maģistra grāds pedagoģijā, pirms tam – bakalaura grāds baltu filoloģijā.

Login (5)

Users have already commented on this article

Login or Sign up to join the conversation.

Viltu nota annað tungumál?

Skjalið er einnig til á öðrum tungumálum. Veldu eitt þeirra hér fyrir neðan.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Nýjustu umræður

Virk samfélagsleg þátttaka á efri árum og nám þvert á kynslóðir

Þegar litið er til lýðfræðilegra breytinga (demographic change) í Evrópu kemur í ljós að hlutfall eldra fólks í öllum Evrópusambandslöndunum er hátt og fer hækkandi. Þess vegna er afar áríðandi að boðið sé upp á hágæða námsefni, sem sniðið er að þörfum eldra fólks og að fólkið sjálft sé haft með í stefnumótun í símenntun og virkri þátttöku í samfélaginu. 

Meira