Mi az EU szerepe a felnőttkori tanulásban?

Mi az EU szerepe a felnőttkori tanulásban?

How does the EU support people and projects in adult learning?

There are many ways in which the EU supports the adult learning sector in Europe – from commissioning research and sharing good practices to promoting innovations and funding the upskilling of individuals.

What is the EU’s role in adult learning?

In the timeline below you can see how the EU has promoted adult learning over the years. The timeline includes highlights, such as important policy publications and initiatives.

2021

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond 

2020

European Skills Agenda prioritises adult up- and reskilling, including skills for life, empowerment through individual financing mechanisms, and ambitious objectives for adult participation in learning

Digital Education Action Plan, 2021-27 widens scope to cover non-formal and lifelong learning, focus on digital competence and digital capacity building of institutions, including for adult learners and professionals

European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience - Brussels, 1.7.2020 , COM(2020) 274 final

Achieving the European Education Area by 2025 – Commission Communication

COM(2020) 625 final, Brussels, 30.9.32020

Digital Education Action Plan (2021-2027): Resetting education and training for the digital age

2019

Commission took stock of implementation measures in a staff working document

Council adopts conclusions renewing its commitment to support adults struggling with basic skills 

Commission Staff working document on Council Recommendation on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Taking stock of implementation measures, Brussels, 27.2.2019 SWD(2019) 89 final.

2018

Member States outlined their measures to implement Upskilling Pathways.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2016

On 19 December the Council adopts the recommendation Upskilling Pathways - New opportunities for adults. This aims to help Europe's 64 million adults who do not yet have an upper secondary qualification to acquire a minimum level of literacy, numeracy and digital skills and then progress towards an upper or lower secondary qualification.

The New Skills Agenda for Europe proposes that Member States adopt a Skills Guarantee to raise the level of adult basic skills.

2015

The 2015-2020 priorities for EAAL are set:

  • ensuring the coherence of adult learning with other policy areas
  • increasing the supply and take-up of adult learning provision
  • widening access through workplace-based learning, ICT and second-chance opportunities
  • improving quality assurance, including initial and continuing education of adult educators.
2011

The Council publishes a resolution on a renewed European Agenda on Adult Learning (EAAL), consolidating policy in the field of adult learning. This is the EU reference text on adult learning policy.

A key message of EAAL is that adult learning in all its forms boosts learners’ employability, and contributes to social inclusion, active citizenship and personal development. Increasing participation and enabling all adults to develop and renew their skills and competences throughout their lives are at the heart of the Agenda.

2007

The Commission publishes the communication It is always a good time to learn. It includes an Action Plan on Adult Learning (2008-2010) that provides, for the first time, common priorities to be encouraged in the adult learning sector.

2006

The Commission publishes the communication It is never too late to learn highlighting the essential contribution of adult learning to employability and mobility and to social inclusion.

2002

The Council of the European Union publishes its Resolution on Lifelong Learning, highlighting the ‘cradle-to-grave’ principle of education and its provision in different environments.

2000

The EU begins working on adult learning policy.

1957

EU’s work on adult learning begins with the Treaty of Rome through which the European Community promoted basic and advanced vocational training.

Az alábbi idővonalon láthatja, hogy az évek során hogyan fejlődött az EU szerepvállalása a felnőttkori tanulásban. Az idővonalon kiemeltük a lényeges dolgokat, például fontos szakpolitikai közzétételeket és kezdeményezéseket.

Kezdetét veszi az EU felnőttkori tanulással kapcsolatos munkája a Római Szerződés alapján, melynek keretében az Európai Közösség támogatta az alapfokú és a magasabb szintű szakképzést.

1957

Az EU megkezdi a munkát a felnőttkori tanulással foglalkozó szakpolitikán

2000
(2002)

Az Európai Unió Tanácsa közzéteszi az egész életen át tartó tanulásról szóló állásfoglalását, amely hangsúlyozza a tanulás „bölcsőtől a sírig tartó” jellegét, és hogy hogyan lehet azt különböző környezetekben biztosítani.

(2006)

A Bizottság közzéteszi a Tanulni sohasem késő közleményét, melyben kiemeli a felnőttkori tanulás szerepének fontosságát a foglalkoztathatóságban, a mobilitásban, valamint a társadalmi befogadásban.

A Bizottság közzéteszi a Tanulni mindig időszerű közleményét. Ebben szerepel egy Cselekvési terv a felnőttkori tanulásról (2008–2010), amely először határoz meg közös prioritásokat, hogy azokat ösztönözzék a felnőttoktatási ágazaton belül.

2007

A Tanács közzéteszi A felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított európai cselekvési programról (EAAL) szóló állásfoglalását, amely megerősíti a felnőttkori tanulásra vonatkozó szakpolitikát. Az EU-nak ez a felnőttkori tanulásra vonatkozó referenciadokumentuma.

2011

Az EAAL egyik fő üzenete, hogy a felnőttkori tanulás minden formájában előmozdítja a tanulók foglalkoztathatóságát, és hozzájárul a társadalmi befogadáshoz, az aktív polgári szerepvállaláshoz és a személyes fejlődéshez. A cselekvési program döntő eleme a részvétel növelése, valamint a felnőttek képessé tétele arra, hogy fejlesszék a készségeiket és a kompetenciáikat, illetve újakra tegyenek szert.

Meghatározzák az EAAL prioritásait a 2015–2020 közötti időszakra:

2015

a felnőttkori tanulásra vonatkozó szakpolitika koherenciájának biztosítása más szakpolitikai területekkel,

a felnőttoktatási szolgáltatók elérhetőségének és elterjedtségének növelése,

a hozzáférés bővítése munkahelyi tanuláson, IKT-n és második esélyt kínáló lehetőségeken keresztül,

a minőségbiztosítás javítása, beleértve a felnőttoktatók alapképzését és továbbképzését.

Az Új európai készségfejlesztési program a tagállamoknak készséggarancia elfogadását javasolja a felnőttkori alapkészségek szintjének növelésére.

2016

December 19-én a Tanács elfogadja a Kompetenciafejlesztés: új lehetőségek felnőtteknek című ajánlást. Ennek célja, hogy segítséget nyújtson annak a 64 millió európai felnőttnek, akik még nem rendelkeznek felső középfokú képesítéssel, hogy minimális szintű írni-olvasni-számolni tudásra és digitális készségekre tegyenek szert, majd tovább tudják folytatni a tanulást valamilyen felsőbb vagy alsóbb középfokú végzettség megszerzéséhez.

2016

Az EAAL az „ET2020” európai oktatási és képzési keretrendszer része. Az ET2020 a 2016–2018-as időszakának felnőttoktatással foglalkozó munkacsoportja egymástól való tanulás keretében vizsgálja meg azokat a szakpolitikákat, melyek több felnőttet ösztönözhetnek a munkahelyi tanulásra.

EAAL is part of the 'ET2020' framework for European cooperation in education and training. The ET2020 working group on adult learning 2016 - 2018 undertakes peer learning on policies that can encourage more adults to learn in the workplace.

2018